beskrivelse af et 100 PE renseanlæg

biokube.dk.gn19.windowshotel.dk

beskrivelse af et 100 PE renseanlæg

Fra spildevand til badevandBIOLOGISK RENSNINGAF HUSSPILDEVANDMan ser kun lågene,når BioKube er installeret


Generel informationBioKube-systemet er et modulopbygget biologisk-kemisk minirenseanlæg. Renseanlæggeter udviklet til at kunne leve op til de udledningskrav, som er gældene ihenhold til den danske- og EU’s miljø-lovgivning på spildevandsområdet. Anlæggeter designet specielt til små og mindre landsbyer, hoteller, camping-pladser etc.Danske udledningskravBOD5: < 10 mg/l., NH4: < 5 mg/l., PTotal: < 1,5 mg/l.BioKube produceres i følgende størrelser:50 PE100 PE – 200 PE – 300 PE– 500 PE – og op til 2000 PETekniske specifikationerEt 100 PE BioKube-system består af 3 identiske elementer.Hvert element måler L 2,3 m x B 2,3 m x H 2,3 mUdledningsanalyser fra et 100 PE BioKube-systemDato: (04) 10/8 17/8 31/8 16/9 5/10 27/10 12/11 25/11 8/12 28/12NH4 mg/l


RenseprocessenBioKube er et kompakt biologisk renseanlæg, som består af 3 identiske enheder.Hver enhed består af en sektion med dykkede, beluftede filtre og en efterklaringssektion.Mikroorganismerne, som gror på de dykkede bio-blok ® filtre, nedbryder det organiskemateriale.Anvendelsen af dykkede, beluftede filtre til rensning af spildevand har bevist sigsom en af de mest effektive rensemetoder.BioKube har udviklet en unik, patentanmeldt styringsteknik af indløbsvandet, ogkan på denne måde sikre en stabil drift og derved opnå fuldstændig rensning afhusspildevandet.Service og vedligeholdBioKube kræver ikke dagligt tilsyn.Bundfældningstanken tømmes i henhold til gældende forskrifter.Service og eventuel opfyldning af fældningmiddel foretages hverthalve år.BioKube kan efter ønske leveres med fjernovervågnings-system.BioKube fjernovervågnings-system.BioKube-anlægget kræver kun minimalt tilsyn. Et månedligt check vil være tilstrækkeligt.Servicemontører kan efter kort oplæring udføre både eftersyn og vedligehold.


2000500BioKubeBiologisk rensningaf husspildevandEnkle systemerEnkel installationIngen lugtgener30020010050Ingen støjNemt at opgradereLavt energiforbrugEffektiv serviceordningGarantiordningBioKube-systemet til biologisk rensning af spildevander udviklet og produceres af :PEBiologisk rensningaf husspildevandBioKube International A/SÅsidevej 1 · DK-4733 TappernøjeTel: +45 5598 9800 · Fax: +45 5598 9801E-mail: mail@biokube.dk · Website: www.biokube.dkFAXE BOGTRYK/GRAFISK · 56 71 32 05

More magazines by this user
Similar magazines