4 markante pensionsfordele til ingenører - DIP

dip.dk

4 markante pensionsfordele til ingenører - DIP

MARKANTE PENSIONSFORDELETIL INGENIØRERDet logiske valgwww.dip.dk


DER FINDES EN PENSIONSKASSE,SOM KENDER INGENIØRER BEDREEND DE FLESTE…DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været siden 1953. DIP er enaf branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Vi arbejder målrettet for atgive vores medlemmer mest mulig tryghed i deres arbejdsliv og den størst muligepension, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Der er derfor mindst firegode grunde til at vælge DIP.1VI KENDER INGENIØRER BEDSTVI KENDER INGENIØRER BEDSTVi er specialiserede i at rådgive ingeniører, så de får maksimalt udbytte af deres pension. Når viskal rådgive dig om din pension, er det en fordel, at vi taler samme sprog. DIP har leveret pensionertil ingeniører siden 1953, så vi kender ingeniørernes virkelighed bedre end de fleste. Derforkan vi nemmere målrette vores rådgivning og vilkår, så de opfylder lige præcis dine behov.2VI HAR LAVE OMKOSTNINGERVI HAR LAVE OMKOSTNINGERPengene skal ikke forsvinde i administration og gebyrer - DIP har nogle af branchens lavesteomkostninger. DIP er generelt meget billigere end de store kommercielle pensionsselskaber på desamlede medlemsomkostninger, og det gælder for alle vores medlemmer. Der er ikke forskel på, omdu er ansat i et stort eller lille firma, eller om indbetalingen kommer fra din arbejdsgiver eller digselv. Hvis du skifter job, kan du derfor fortsætte med din pensionsordning præcis som før.3VI HAR EN AF BRANCHENS BEDSTE FORRENTNINGERVI HAR EN AF BRANCHENS BEDSTE FORRENTNINGERDIP’s aktive investeringsstrategi har givet en af branchens bedste forrentninger. Det betyder, atDIP har råd til at fastholde en aktiv og langsigtet investeringsstrategi, hvilket er det bedste fundamentfor fortsat at skabe gode afkast til fordel for dig.4VI SENDER OVERSKUDDET VIDERE TIL DIGVI SENDER OVERSKUDDET VIDERE TIL DIGSom ejere er det medlemmerne, der får hele overskuddet. DIP ejes og ledes 100 % af medlemmerne,og der er derfor ingen aktionærkreds, som skal have en del af investeringsafkastet. Ogdet bliver over tid til rigtig mange penge, som du får ekstra i pension.


SOLIDE LØSNINGER SIKRERDIN PENSIONSALDERSUPPLERENDE PRODUKTERVi ved, at der er mange individuelle forhold, som spiller ind på valget af pensionsordning.Derfor tilbyder vi fleksible løsninger, som vi løbende udvikler i forhold tilvores medlemmers behov og ønsker.ER DU GODT DÆKKET?Vi anbefaler, at en livsvarig pensionsudbetaling (livrente) er en væsentlig del afpensionen på grund af den høje, og fortsat stigende, levealder. Vi tilbyder desudenratepension, som kan kombineres med livrenten.INVALIDEPENSIONMed en invalidepension sikrer du dig en månedlig udbetaling, indtildu fylder 65 år, hvis du skulle blive uarbejdsdygtig.DIP TILBYDER BÅDE LIVRENTE OG RATEPENSIONLIVRENTEMed en livrente er du sikret udbetaling hver måned, så længe du lever.Udbetalingen kan tidligst ske, når du bliver 60 år.UDBETALINGRESTENAF LIVETHVER MÅNEDÆGTEFÆLLEPENSIONMed en ægtefællepension får din ægtefælle eller samleverudbetalt pension hver måned i 10 år eller resten af livet, hvisdu dør først.RATEPENSIONRatepensionen kan, ligesom livrenten, tidligst udbetales, når du bliver 60 år.Udbetalingen sker over minimum 10 år med et fast beløb hver måned. Meden ratepension kan du tilvælge investeringspuljer.UDBETALINGI ENAFTALTPERIODEGRUPPEFORSIKRINGMed en gruppeforsikring bliver der udbetalt et forsikringsbeløb,hvis du dør, bliver uarbejdsdygtig eller får visse kritiske sygdomme.Forsikringen indeholder også en heltidsulykkesforsikring.DEPOTSIKRINGMed depotsikring kan du sikre, at en del af din opsparing bliverudbetalt til dine efterladte ved dødsfald. Dækningen ophører,når du går på pension, dog senest ved alder 65.SUNDHEDSFORSIKRINGSundhedsforsikringen dækker udgifter til undersøgelser, behandling,operationer og genoptræning.


Det logiske valgFORDELAGTIG FIRMAPENSIONFIRMAPENSION FOR ALLE MEDARBEJDERE – OGSÅ IKKE-INGENIØRERDIP tilbyder fordelagtig firmapension til både store og små ingeniørvirksomheder.Med en firmapension i DIP kan hele virksomheden blive omfattet af samme ordning. Allemedarbejdere får altså samme favorable vilkår, som tidligere kun var forbeholdt ingeniørerne,og som har gjort DIP’s medlemmer til de meste tilfredse i Danmark.PHASELLUS TINCIDUNT, IPSUMSIT AMET CURSUS SODALES SEM DIAM12/58 5/11/2012SUNDHEDSFORSIKRINGMedarbejderne er virksomhedens vigtigste råstof, og det er i virksomhedens interesse, at sygdomsramtemedarbejdere hurtigst muligt kan vende tilbage til deres arbejde. Derfor tilbyderDIP også en omfattende sundhedsforsikring til alle firmakunder.SÆRLIGE SERVICEFORDELE FOR FIRMAKUNDERGennem en firmapension bliver virksomheden omfattet af vores servicekoncept, som giverendnu flere fordele i forhold til administration og rådgivning for både den pensionsansvarligeog medarbejderne.ATTRAKTIVE VILKÅR - OGSÅ EFTER ENDT ANSÆTTELSEMedarbejderne kan efter eventuel endt ansættelse fortsætte deres pension i DIP - på sammeattraktive vilkår og betingelser.Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om firmapension i DIP.Ring på 82 33 00 00, eller klik forbi www.dip.dkDIP ER SPECIALISERET I AT RÅDGIVEINGENIØRER, SÅ DE FÅR MAKSIMALTUDBYTTE AF DERES PENSION.


HVEM ER DIP?DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vihar over 30 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsolideredepensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyderflere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skalhave del i overskuddet.I DIP arbejder vi med ét mål for øje: at give vores mere end 21.000 medlemmerden størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem enaktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation.Som en del af investeringspolitikken har DIP underskrevet UN PRI, som er etnetværk af investeringsorganisationer, der beskæftiger sig med miljø, socialeforhold og god selskabsledelse i forbindelse med investeringer.Det logiske valgwww.dip.dk

More magazines by this user
Similar magazines