Bilag 1 - Kvantitative data fordelt på kommuner - LAP

lap.dk

Bilag 1 - Kvantitative data fordelt på kommuner - LAP

Forsøgsprojekt om sociale mentorerResultater i Herlev – antal borgere og procentvis andel i job og uddannelseAntal borgere i Herlev54Procent af samlede antal borgere iHerlev3812316613I Herlev er 5 borgere (16 pct. af projektdeltagerne) blevet ansat i et ordinært job, 4 (13pct.)har fastholdt deres job, 1 (3 pct.)er blevet ansat i fleksjob og 2 borgere (6 pct.) er starteti uddannelse.Resultater i Viborg – antal borgere og procentvis andel i job og uddannelseAntal borgere i Viborg9Procent af samlede antal borgere iViborg39520224114I Viborg er 5 borgere (11 pct. af projektdeltagerne) blevet ansat i et ordinært job, 9 (20 pct.)har fastholdt deres job, 2 (4 pct.) er blevet ansat i fleksjob og 2 borgere (4 pct.) er startet iuddannelse.- 3 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerBegivenheder for borgerne – fordeltkommunerDet varierer fra kommune til kommune, hvilke begivenheder der er sket for projektdeltagerne.Hvad er sket for borgerne i Herlev – antal begivenheder2214962 231 1524I Herlev har vægten først og fremmest været på igangsættelse af psykiatrisk udredning ellerbehandling. I 30 tilfælde er der igangsat udredning eller behandling, heraf i 22 tilfælde psyki-atrisk udredning eller behandling. I 14 tilfælde lde er der igangsat kommunal aktivering, i 9 tilfældevirksomhedsforløb, i 3 tilfælde opkvalificering/kursus og i 1 tilfælde et revaliderings-forløb. Derudover er der i 2 tilfælde igangsat bostøtte eller SKP indsats.- 5 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerHvad er sket for borgerne i Viborg – antal begivenheder1195323222I Viborg er der oftest igangsat virksomhedsforløb (i 11 tilfælde), og i få tilfælde behandlingsforløb(samlet i 8 tilfælde). I 2 tilfælde er der igangsat opkvalificering eller kursusforløb.Hvad er sket for borgerne i Odense – antal begivenheder64236393 58224113207- 6 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerI Odense har vægten ligget på virksomhedsforløb: I 64 tilfælde er der igangsat virksomhedsforløbi form af praktik eller afklaring og i 24 tilfælde i form af job med løntilskud. Derudoverer der i 38 tilfælde igangsat udredning eller behandling, heraf i 23 tilfælde psykiatrisk udredningeller behandling. I 8 tilfælde er der igangsat opkvalificering eller kursus og i 5 tilfældekommunal aktivering eller projektforløb. I 3 tilfælde er der bevilget personlig assistance tilen projektdeltager og i 3 tilfælde bostøtte eller SKP indsats. I 2 tilfælde er der igangsat revaerder igangsat 1,8 begivenheder for borgere i Herlev, 1,1 begivenhed forborgere i Odense og 0,5 begivenhed for borgere i Viborg.lideringsforløb.Gennemsnitligt Samtidig er der i Herlev det højeste gennemsnit i igangværende parallelle indsatser på dettidspunkt, borgeren starter med at få mentorstøtte (1,7 igangværende indsatser), menstallet er lavere i Odense (1,2) og igen en anelse lavere i Viborg (1,1).Sammenholdt med billedet af hvilke målgrupper, der er blevet tilbudt social mentorstøtte ide tre kommuner, er der, ikke overraskende, behov for flere indsatser jo længere fra ar-bejdsmarkedet borgere der tilbydes mentorstøtte som udgangspunkt er.- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines