Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Det drejer sig kun om ret få elever. Undersøgelsen omfatter i alt 69 skoler –65 almindelige folkeskoler og 4 specialskoler.ProblemerEn spørgeskemaundersøgelse med det omfang vil altid løbe ind i nogle problemer.Vi har løbende taget stilling til problemerne, og det er vores overordnedevurdering, at undersøgelsen er blevet gennemført efter hensigten.Vi skal dog pege på et par problemer, som vi er løbet ind i.For det første har mange lærere været bekymret for, at 4. og 5. klasserneville have svært ved at udfylde spørgeskemaerne. Det vidste vi godt lidt om,fordi pilotundersøgelsen fra 2002 havde peget på dette problem. Vi valgteimidlertid at inddrage dem alligevel og opfordrede lærerne til at gøre ekstrameget ud af de små klasser. Enkelte lærere har kommenteret de små klassersproblemer over for os. Vi har imidlertid analyseret besvarelserne på deenkelte klassetrin og vurderet, at besvarelserne fra 4. og 5. klasserne har entilstrækkelig kvalitet til at indgå i den samlede undersøgelse.For det andet er vi løbet ind i nogle problemer med, at enkelte klasser harværet på lejrskole o.l. på det tidspunkt, hvor undersøgelsen skulle gennemføres.I visse tilfælde har disse klasser udfyldt skemaerne efterfølgende, og iandre tilfælde er klasserne ikke kommet med i undersøgelsen.For det tredje var det hensigten, at det var de særligt udvalgte og instrueredelærere på de enkelte skoler, som skulle gennemføre undersøgelsen i praksis.Vi har imidlertid fået kendskab til, at man visse steder har overladt denpraktiske gennemførelse til andre lærere, som ikke har modtaget særlig instruktion.Det er ikke nødvendigvis dårligt, men problemet er, at ensartethedenbliver mindre, når der inddrages andre i undersøgelsen og især, når disseikke har fået instruktion i undersøgelsen.For det fjerde må man se i øjnene, at det ikke er alle elever, som er lige seriøse,når de skal udfylde et spørgeskema, og kan finde på at lave “sjov”med svarene. Det er meget svært at gardere sig mod dette, men eftersomskemaerne er udfyldt under opsyn af en lærer, forventer vi, at elevernes besvarelserer dækkende for deres oplevelser og vurderinger.Disse problemstillinger er naturligvis med til at svække datamaterialets pålidelighed.Ved den efterfølgende gennemgang af skemaerne har vi fundetnogle “mistænkelige” besvarelser, som virker utroværdige – enten nogle enkeltpersonereller i nogle enkelte klasser. I enkelte tilfælde har vi udeladtspørgeskemaet, men i de fleste tilfælde har vi valgt at stole på besvarelserne.5

More magazines by this user
Similar magazines