Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Den etniske baggrund har tilsyneladende en vis betydning for anmeldelse aftyveri og røveri, mens der ikke er nævneværdige etniske forskelle ved anmeldelseaf vold og trusler. Når det gælder tyveri og røveri er anmeldelsesprocentenbetydeligt lavere blandt børn med helt udenlandsk baggrund.Det er kun muligt at sammenligne anmeldelsesprocenter over tid på de 5Valby-skoler (2002-2005). I forhold til pilotundersøgelsen fra 2002 er dersket store ændringer, selvom de ikke er helt ensartede. Ved røveri er anmeldelsesprocentensteget fra 16 % i 2002 til 33 % i 2005, og ved trusler er densteget fra 4 % i 2002 til 14 % i 2005. Når det gælder vold, er der sket en lillestigning i anmeldelsesprocenten, mens tyveri er den eneste kriminalitetsform,hvor anmeldelsesprocenten er faldet – fra 24 % til 20 %. Vi har dogikke mulighed for at vise, om disse tal gælder for andre dele af København.Fortalt til voksneDet mest almindelige er, at 60-80 % af børnene har fortalt de voksne om, atde har været udsat for kriminalitet – ca. 80 % ved tyveri og ca. 60 % vedtrusler. Det er sjældent, at de ikke har fortalt det til nogen voksne. Men derer forskelle mellem kriminalitetsformerne. Det ene yderpunkt er tyveri,hvor 74 % af ofrene har fortalt det til sine forældre, 24 % har fortalt det tilen lærer, og 22 % har fortalt om tyveriet til andre voksne – mange af demhar fortalt det til flere forskellige voksne.Det andet yderpunkt er trusler, hvor “kun” 47 % har fortalt deres forældreom det, 21 % har fortalt det til en lærer, og 17 % har fortalt det til andrevoksne. Vold og røveri blev i godt halvdelen af tilfældene fortalt til forældrene,ligesom en del fortalte det til en lærer eller til andre voksne.I de tilfælde, hvor børnene ikke har fortalt det til voksne, blev de spurgt omhvorfor. Begrundelserne er først og fremmest, at de er blevet truet til ikke atsige det. Det er tilfældet for halvdelen af voldsofrene og 45 % af røveriofrene.Der er desuden en del, som er bange for dem, der har gjort det. Der erogen stor gruppe, som siger, at de ikke vil blande de voksne ind i det,ligesom nogle selv vil hævne det skete.Det viser sig desuden, at jo ældre klassetrin børnene er på, des færre harfortalt de voksne om det. Det er mest udpræget, når der er tale om vold ogtrusler. Når det drejer sig om tyveri og røveri, er der derimod ikke nogennævneværdig sammenhæng mellem klassetrin og inddragelse af voksne –både de små og de store fortæller det til de voksne.Det viser sig også, at piger oftere fortæller det til de voksne end drengene,og når det handler om den etniske baggrund, er det helt tydeligt, at børn/ungemed ’helt dansk’ baggrund oftere fortæller om kriminaliteten til de voksne,end børn med ’helt udenlandsk’ og ’delvis dansk’ baggrund. Det gælderfor alle typer kriminalitet.11

More magazines by this user
Similar magazines