Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Der er tilsyneladende sket en væsentlig stigning i offerprocenten i perioden2002-2005. Der har især været en stærk stigning i tyveri og røveri. Truslerneer også steget, men ikke så meget, som de andre kriminalitetsformer.Spørgsmålet er, om der er sket den samme stigning i offerprocenterne i heleKøbenhavn, som det er tilfældet i Valby-området. Det ved vi ikke, da vi ikkehar sammenlignelige tal for skoler i andre dele af København, men der eringen grund til at tro, at det ikke skulle være tilfældet. Tabellen viser desuden,at offerprocenterne på Valby-områdets skoler ligger nogenlunde påsamme niveau som alle skoler i Københavns Kommune.2.2 KlassetrinSpørgsmålet om alder og klassetrin er ret vigtigt i vores sammenhæng, fordider i visse tilfælde har været sat spørgsmålstegn ved, om børnene i 4. og 5.klasse ville være i stand til at udfylde spørgeskemaet korrekt, fx fordi begreberne(røveri, tyveri, vold og trusler) er for svære på de lave klassetrin.Vi har imidlertid sat vores lid til, at lærerne var i stand til at forklare begrebernefor eleverne, så de forstod det.Procentdel, der har været udsat for kriminalitet på forskellige klassetrinTyveri Trusler Vold Røveri4. klasse...................... 30 26 20 95. klasse...................... 32 26 18 96. klasse...................... 30 25 14 67. klasse...................... 31 24 14 88. klasse...................... 31 25 15 89. klasse...................... 35 31 18 12I alt (4.-9. klasse) ........ 31 26 16 8I alt (6.-9. klasse) ........ 31 26 15 8Når man betragter tabellen over klassetrin, er det måske overraskende, atder er tale om ret små forskelle. 9. klasserne adskiller sig dog, som forventet,ved at have været udsat for mere kriminalitet end de øvrige klasser. Detkan forklares ved, at de er mere udadvendte og færdes mere på egen håndend de yngre.4. og 5. klasserne adskiller sig også lidt fra resten, idet de oftere har væretudsat for kriminalitet end andre. Specielt ligger de højt med røveri og vold.Spørgsmålet er, om en del elever i 4. og 5. klasse har fejlopfattet nogle afspørgsmålene og begreberne.Hvis man udelader eleverne fra 4. og 5. klasse af tabellen, viser der sig etmønster i retning af, at jo højere klassetrin, des flere har været ofre for kriminalitet.Men hvis man ser på totalen for samtlige elever, er der ikke den21

More magazines by this user
Similar magazines