Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Børn og unge med blandet etnisk baggrund (delvis dansk baggrund) har tilsyneladendestørst risiko for at blive offer for kriminalitet. Derefter følgerdem, der har ’helt dansk’ baggrund, mens børn og unge med ’helt udenlandsk’baggrund har mindst risiko for at blive udsat for kriminalitet.Børn og unge fra ’delte familier’ (dvs. ikke-kernefamilier) har meget størrerisiko for at blive ofre for kriminalitet end dem fra kernefamilier – 54 % fradelte familier og kun 45 % fra kernefamilier. Disse forskelle genfindes vedalle former for kriminalitet.Til gengæld er der næsten ingen forskelle i kriminalitetsrisiko mellem børnmed forskellig beskæftigelsesmæssig baggrund, dvs. der er ikke forskel på,om forældrene er i beskæftigelse, arbejdsløse, under uddannelse eller fx påpension.Børnenes/de unges fritidsaktiviteter viser tilsyneladende heller ikke nogenbetydelig sammenhæng med risikoen for at blive offer for kriminalitet. Derer dog en tendens til, at de aktive børn og unge har lidt større risiko for atblive udsat for kriminalitet end de såkaldt passive. Det skyldes primært, atde oftere er udsat for tyveri.Endelig har vi vist, at der ikke er nogen udprægede høj-kriminelle eller lavkriminelleområder i København. Offerprocenterne for de enkelte kriminalitetstypervarierer ikke særlig meget mellem SSP-områderne i kommunen.Ved nogle kriminalitetstyper ligger nogle områder lidt højt, mens det ernogle andre områder, når vi ser på andre kriminalitetstyper. Der er ikke nogenegentlig systematik i billedet.27

More magazines by this user
Similar magazines