Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Tyveri bliver anmeldt til politiet i 22 % af tilfældene, mens 6 % angiver, atdet måske er blevet anmeldt, fx af deres forældre. Derfor kan vi konkludere,at ca. en fjerdedel af tyverierne er blevet anmeldt til politiet. “Mørketallet”for tyveri er 34 %, og 38 % af tyverierne var efter børnenes og de ungesmening ikke særligt alvorlige.Vold er kun blevet anmeldt til politiet i 16 % af tilfældene, og 3 % har måskeanmeldt det. “Mørketallet” udgør halvdelen af tilfældene, som burdehave været anmeldt, mens 32 % efter de unges mening ikke var særligt alvorlige.Endelig kan vi konstatere, at kun 7 % af truslerne er blevet anmeldt til politiet,og 2 % har måske anmeldt det. “Mørketallet” er på 47 %, som burdehave været anmeldt, mens 44 % af truslerne ikke var så alvorlige.Vi kan altså se, at anmeldelsesprocenten er meget varierende. Den er højestfor røveri på 32 % og lavest for trusler på 7 %. Selvom man lægger et parprocent oveni, fordi der er usikkerhed om anmeldelsen, så er konklusionenhelt klart, at det er i de færreste tilfælde, politiet får kendskab til kriminalitetenblandt børn og unge. I mange tilfælde synes de unge ikke sagen er såalvorlig – det drejer sig om 44 % af truslerne, men kun 20 % af røverierne.“Mørketallet” (dvs. de sager, som burde være blevet anmeldt til politiet)ligger på 45-50 %, bortset fra at det kun er 34 % for tyveri.Der kan være mange forklaringer på, at der er disse store forskelle i anmeldelseshyppighed.Muligvis handler det om forsikringsforhold, hvor man inogle tilfælde kan få erstattet det stjålne, hvis det er anmeldt til politiet. Vihar desuden spurgt de børn/unge, som ikke har anmeldt den kriminelle hændelsetil politiet om, hvorfor de ikke har anmeldt det.Procentdel af dem, der ikke har anmeldt det til politiet, der har haft forskelligebegrundelser for at undlade anmeldelsen. ProcentTyveri Trusler Vold RøveriBlev truet til ikke at anmelde det ........................ 2 7 7 13Var bange for dem, der havde gjort det.............. 4 19 21 18Politiet ville ikke gøre noget alligevel.................. 20 14 18 23Ville ikke fortælle forældre det............................ 6 16 17 15Forældre mente ikke, det skulle anmeldes ........ 17 9 9 11Ville ikke have, at forældre anmeldte det ........... 5 8 9 7Det var mine kammerater................................... 6 5 7 5Jeg syntes, det var flovt...................................... 2 3 4 3Ville selv hævne det ........................................... 4 7 13 12Selv ordne det uden at blande politiet ind i det .. 11 17 21 19Andre grunde...................................................... 8 8 9 730

More magazines by this user
Similar magazines