Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Procentdel af dem, der ikke har fortalt det til voksne, der har haft forskelligebegrundelser for at undlade at fortælle det til voksne. ProcentTyveri Trusler Vold RøveriBlev truet til ikke at sige det.................................. 8 12 15 21Var bange for dem, der havde gjort det................ 10 24 35 24De voksne ville ikke gøre noget alligevel ............. 29 18 23 15Ville ikke fortælle forældre det.............................. 13 22 25 20Ville ikke have, at de voksne skulle vide det ........ 24 27 32 27Ville ikke have, at forældre anmeldte det ............. 11 9 13 15Det var mine kammerater..................................... 11 6 8 7Jeg syntes, det var flovt........................................ 5 5 9 5Ville selv hævne det ............................................. 12 10 22 16Selv ordne det uden at blande voksne ind i det ... 20 23 28 20Andre grunde........................................................ 8 7 7 6Der er tilsyneladende mange forskellige begrundelser for ikke at fortælle devoksne om kriminaliteten.For det første var der en del af dem, der havde været udsat for vold, truslerog røveri, som var blevet truet til ikke at sige det, og der var desuden en del,som var bange for dem, der havde gjort det.Der er ogen stor gruppe, som siger, at de ikke vil blande de voksne ind idet, enten fordi de var flove eller måske, fordi de var bange for de voksnesreaktion. Desuden mente nogle af dem, at de voksne alligevel ikke ville gørenoget.Flere af dem nævner, at de selv vil ordne tingene og evt. selv hævne detskete.4.1 KlassetrinEt vigtigt spørgsmål er, om det at fortælle tingene til de voksne hængersammen med alder og klassetrin. Er det især de mindre børn, der fortællerdet, mens de lidt ældre unge selv klarer tingene?Procentdel, der har fortalt om tyveri, røveri, vold og trusler til de voksneTyveri Trusler Vold Røveri4. klasse .................................... 77 63 72 695. klasse .................................... 84 65 73 706. klasse .................................... 84 64 72 607. klasse .................................... 83 55 62 568. klasse .................................... 79 51 65 689. klasse .................................... 82 51 64 67I alt (4.-9. klasse)....................... 82 59 69 6536

More magazines by this user
Similar magazines