Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

4.3 UdviklingenVi kan illustrere udviklingen i voksenkontakt ved at drage sammenligningermed pilotundersøgelsen i Valby-området i 2002. I den følgende tabel er vistden procentdel, der har fortalt noget til voksne, fx forældre, lærere eller andrevoksne.Procentdel, der har fortalt om det til andre voksne. I Valby-området. 2002 og2005Valby 2002 Valby 2005 Alle skoler i 2005Røveri ...................... 77 68 65Tyveri ....................... 90 90 82Vold.......................... 74 75 69Trusler...................... 60 65 59Der er tilsyneladende sket nogle ændringer, når det gælder røveri og trusler,mens der er tale om samme tal for tyveri og vold. I 2005 var der færre, somfortalte om røveri, men til gengæld var der flere, der fortalte om trusler. Derer altså ikke tale om et entydigt billede af udviklingen i voksenkontakten.4.4 SammenfatningDet mest almindelige er, at børnene/de unge har fortalt deres forældre og/ellerandre voksne, at de har været udsat for kriminalitet. Det er sjældent, deikke har fortalt det til nogen voksne. Men der er forskelle mellem kriminalitetsformerne.Det ene yderpunkt er tyveri, hvor 74 % af ofrene har fortaltdet til deres forældre, 24 % har fortalt det til en lærer, og 22 % har fortaltom tyveriet til andre voksne – mange af dem har fortalt det til flere voksne.Det andet yderpunkt er trusler, “kun” 47 % har fortalt deres forældre omdet, 21 % har fortalt det til en lærer, og 17 % har fortalt det til andre voksne.Vold og røveri blev i godt halvdelen af tilfældene fortalt til forældrene, ligesomen del fortalte det til en lærer eller til andre voksne. I de tilfælde,hvor børnene ikke havde fortalt det til voksne, blev de spurgt om hvorfor.Det skyldes for det første, at en del af dem, der havde været udsat for vold,trusler og røveri, var blevet truet til ikke at sige det, og der var desuden endel, som var bange for dem, der havde gjort det. Der er ogen stor gruppe,som siger, at de ikke vil blande de voksne ind i det, og nogle ville selv hævnedet skete.Det mest almindelige er, at 60-80 % af børnene har fortalt de voksne om,hvad der er sket. Ca. 80 % ved tyveri og ca. 60 % ved trusler. Desuden viserdet sig, at jo ældre klassetrin børnene er på, des færre har fortalt de voksneom det. Det er mest udpræget, når der er tale vold og trusler. Man ser imidlertidikke det samme mønster, når det gælder tyveri og røveri, hvor der38

More magazines by this user
Similar magazines