Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

nærmest ikke er nogen sammenhæng mellem klassetrin og inddragelse afvoksne.Det viser sig også, at piger oftere fortæller det til de voksne end drengene.Når det handler om den etniske baggrund, er det helt tydeligt, at børn/ungemed ’helt dansk’ baggrund oftere fortæller om kriminaliteten til de voksneend børn med ’helt udenlandsk’ og ’delvis dansk’ baggrund. Det gælder foralle typer kriminalitet.Det er vanskeligt at vurdere udviklingen, men i forhold til pilotundersøgelsenfra 2002 er der tilsyneladende sket nogle ændringer, når det gælder røveriog trusler, mens der er tale om samme tal for tyveri og vold. I 2005 varder færre, der fortalte om røveri, men til gengæld var der flere, der fortalteom trusler. Der er altså ikke tale om et entydigt billede af voksenkontakten.39

More magazines by this user
Similar magazines