Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Røveri Vold TruslerHvor skete det?På skolen....................................................... 17 % 30 % 26 %På vej til og fra skole ..................................... 10 % 12 % 10 %I fritids-/ungdomsklub .................................... 5 % 6 % 6 %På vej til/fra fritids/ungdomsklub.................... 9 % 5 % 6 %Andet sted ..................................................... 51 % 42 % 43 %Ikke besvaret ................................................. 8 % 5 % 9 %5.3 RøveriRøverierne begås i de fleste tilfælde af flere børn/unge sammen, men i ca.40 % af tilfældene var der kun én røver. Man kan i øvrigt konstatere, at dervar mere end 5 om at begå røveriet i ca. 10 % af tilfældene.Det viser sig samtidig, at ofrene i de fleste tilfælde var sammen med andre,da de blev røvet. Kun i 40 % af tilfældene var de alene, da røveriet skete.Røverier begås altså i mange tilfælde i fællesskab – både på offersiden ogpå gerningsmændenes side. Der er en tendens til, at når offeret er alene, såer røveren også oftere alene, mens hvis offeret er sammen med andre, så errøverne også mange gange sammen med andre.Offeret aleneOfferet sammenmed andreRøveren alene ............................... 52 % 37 %Røveren sammen med andre ........ 48 % 63 %I alt ................................................. 100 % 100 %Det viser sig også, at røverierne helt overvejende blev begået af drenge, idet83 % af røverierne blev begået udelukkende af drenge, og i 8 % af tilfældenevar det både drenge og piger. Derimod var det kun ca. 10 % af røverierne,der blev begået kun af piger, og næsten alle disse røverier blev begåetmod piger. Man kan altså sige, at når piger begår røverier, er det primærtmod andre piger.Næsten halvdelen af røverne var i alderen 13-15 år, mens ca. 20 % var 10-12 år, og 27 % var 16-18 år. Dette passer imidlertid godt med elevernes aldersfordeling.Nærmere analyser viser, at der er en vis overensstemmelsemellem ofres og gerningsmænds alder – dog med en tendens til, at gerningsmændeneer en smule ældre end ofrene.44

More magazines by this user
Similar magazines