Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Røvernes alder:Ofrenes alderUnder 10 år 10-12 år 13-15 år 16-18 årUnder 10 år................. 5 % 6 % 2 % -10-12 år ...................... 27 % 31 % 6 % -13-15 år ...................... 41 % 37 % 51 % 17 %16-18 år ...................... 14 % 15 % 37 % 83 %Over 18 år................... - 4 % 5 % -Uoplyst........................ 13 % 7 % - -I alt.............................. 100 % 100 % 100 % 100 %I de fleste tilfælde (58 %) kendte ofrene for røverierne slet ikke røverne.Men i 20 % af tilfældene kendte ofrene deres røvere fra skolen, og i 5 % aftilfældene kendte de dem fra SFO eller fritids-/ungdomsklub. I 16 % af tilfældenekendte ofrene deres røvere fra det område, de bor i, mens de i 12 %af tilfældene kendte dem fra ’andet sted’.Røverier foregår i de fleste tilfælde på en hverdag om dagen, mens det forekommeri mindre grad om aftenen og i weekender/ferie. Der er en del tilfælde,hvor børnene/de unge ikke husker tidspunktet for røveriet. Man kangroft taget sige, at halvdelen af røverierne foregår på en hverdag om dagen,mens ca. 20 % foregår om aftenen i weekender eller i ferier.17 % af røverierne er foregået på skolen, og 10 % er foregået på vej til ogfra skolen. Mere end 25 % af røverierne har således relation til skolen. Desudener der ca. 15 % af røverierne, der har relation til fritids- og ungdomsklubber.Endelig kan det konstateres, at halvdelen af røverierne er foregået et andetsted end i skoler og fritids-/ungdomsklubber. Det drejer sig i nogle tilfældeom bestemte navngivne steder, fx Guldberg Plads eller Fælledparken ellerBrønshøj Parken – disse steder er nævnt i forbindelse med de enkelte skoleri bilag.Desuden er nævnt mere diffuse steder, fx på gaden, metroen, biografen, mitkvarter, idrætsanlæg, station osv. – også disse steder vil være nævnt i forbindelsemed de enkelte skoler. Røverier foregår i de fleste tilfælde på enhverdag om dagen, mens det forekommer i mindre grad om aftenen og iweekender/ferie.OpsummeringOpsummerende om røveri kan man konstatere, at 8 % af børnene og de unge(4.-9. klasse) på Københavns Kommunes skoler har været udsat for røveriinden for det seneste år. Røverierne har især bestået i at røve penge, og imindre grad mobiltelefoner, cykler og musikafspillere.45

More magazines by this user
Similar magazines