Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

øverierne har relation til skolen, og ca. 15 % har relation til fritids- og ungdomsklubber.VoldI halvdelen af tilfældene af vold var der kun én person, der udøvede volden,mens der i den anden halvdel af tilfældene var flere gerningsmænd. Vi kanogså konstatere, at offeret var alene i 40 % af voldstilfældene, og i de andre60 % var offeret sammen med andre.I 80 % af tilfældene blev volden udøvet af drenge, men i ca. 10 % af tilfældenevar det kun piger, der udøvede volden. Voldsmændene er aldersmæssigtkoncentreret om 13-15 år. Relativt få er under 10 år og mere end 15 år.Der er en tendens til, at ofre og gerningsmænd har samme alder.I de fleste tilfælde kendte voldsofrene deres “gerningsmænd”. Kun i entredjedel af tilfældene kendte de ikke voldsudøverne. I 40 % af tilfældenekendte ofrene voldsudøverne fra skolen og i 8 % af tilfældene fra fritids-/-ungdomsklub eller SFO.Volden blandt børn og unge finder i vidt omfang sted i og omkring skolen.30 % af voldstilfældene fandt sted i skolen og 12 % på vej mellem hjem ogskole. Desuden er der ca. 10 % af voldstilfældene, som finder sted i og omkringfritids-/ungdomsklub. Der er dog 42 % af volden, som foregår heltandre steder.TruslerI 60 % af tilfældene var der kun én person, der udøvede truslerne, mens deri 40 % af tilfældene var flere gerningsmænd. Vi kan også konstatere, at offeretvar alene i 40 % af truslerne, og i de andre 60 % var offeret sammenmed andre.I 74 % af tilfældene blev truslerne udøvet af drenge, og i 12 % af truslernevar det kun piger. Trusselsudøverne er aldersmæssigt koncentreret om 13-15 år. Relativt få er under 10 år og mere end 15 år. Der er en tendens til, atofre og gerningsmænd har samme alder.I de fleste tilfælde kendte de truede deres “gerningsmænd”. Kun i en tredjedelaf tilfældene kendte de ikke trusselsudøverne. I 38 % af tilfældene kendteofrene trusselsudøverne fra skolen og i 8 % af tilfældene fra fritids-/ungdomsklubeller SFO.Truslerne blandt børn og unge fandt i vidt omfang sted i og omkring skolen.26 % af truslerne fandt sted i skolen og 10 % på vej mellem hjem og skole.Desuden var der 12 % af truslerne, som fandt sted i og omkring fritids-/ungdomsklubber,mens 43 % af truslerne foregik helt andre steder.52

More magazines by this user
Similar magazines