Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

8 Er kriminalitet et problem?De foregående kapitler har kredset om risikoen for at blive udsat for kriminaliteteller blive vidne til kriminalitet mellem børn og unge. Spørgsmåleter nu, hvordan børnene vurderer situationen – anser de kriminalitet for atvære et stort eller et lille problem?I spørgeskemaet skulle børnene vurdere kriminaliteten i tre sammenhænge.“Synes du kriminalitet blandt børn og unge er et stort eller lille problem…?• “på din skole”• “på vej til og fra skole”• “der, hvor du bor”.8.1 SkolenEr kriminalitet et problem på skolen eller til og fra skolen?Procent På din skole På vej til ogfra skoleKombineret skoleog skolevejenStort problem ...................... 12 9 16Mellemstort problem ........... 21 10 23Lille problem ....................... 37 20 36Slet ikke et problem ............ 27 58 23Uoplyst................................ 3 3 2I alt...................................... 100 100 100Der er 12 %, som anser kriminalitet på skolen for et stort problem, og 21 %,der anser det for et mellemstort problem. Det betyder, at en tredjedel af børneneanser kriminalitet på skolen for et stort eller mellemstort problem. Påden anden side er der 27 %, som slet ikke anser kriminalitet på skolen somnoget problem.Når det drejer sig om vejen til og fra skole, er oplevelsen af kriminalitet etlidt mindre problem. – Ca. 20 % anser kriminalitet på vej til og fra skolesom et stort eller mellemstort problem. Til gengæld er der 58 %, som sletanser kriminalitet her for noget problem.Hvis man kombinerer svarene på skolen og vejen til/fra skole, kan man få etindtryk af, hvor mange der samlet set anser kriminalitet som et problem iforhold til skolen.Samlet set er der 16 % af børnene, som anser kriminalitet for et stort i forbindelsemed skolen, og 23 % anser det for et mellemstort problem. Det be-65

More magazines by this user
Similar magazines