Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Undersøgelsen viser desuden, at 11 % af børnene/de unge selv har overværetvoldskriminalitet mod deres kammerater, 7 % har overværet trusler, og 4% har overværet røveri. Langt de fleste har imidlertid ikke set noget kriminelt.Børnene/de unge har angivet en række utrygge steder, hvor de ikke føler sigsikre, og hvor de frygter at blive ofre for kriminalitet. Det gælder eksempelvistogstationer og bestemte gader og lokaliteter. Men der er 72 % afbørnene, der mener, at de kan færdes trygt alle steder.I forhold til pilotundersøgelsen for de 5 Valby-skoler i 2002 er situationenomkring tryghed nogenlunde uændret. Det samme er tilfældet, når børnenebliver spurgt, om de synes, at kriminalitet er et stort eller lille problem iskolen og der, hvor de bor. Det har tilsyneladende ikke ændret sig i Valbyområdet.Men vi ved ikke, om det gælder for hele København.Vi har forsøgt at lokalisere særlige områder i Københavns Kommune, hvorder er kriminalitetsproblemer, ved at opdele skolerne på SSP-områder 1 .Hvis vi udelukkende betragter offerprocenter som mål for kriminalitet, så erdet ikke muligt at lokalisere særlige “høj-kriminelle” eller “lav-kriminelle”områder, som adskiller sig ved at have høje offerprocenter for alle kriminalitetsformer.Til gengæld er der store forskelle på SSP-områderne, når det gælder børnenesopfattelse af, om kriminalitet er et stort eller lille problem. De områder,hvor børnene/de unge betragter kriminalitet som et stort problem, er især’Indre Nørrebro’, ’Ydre Nørrebro’, ’Sundby Nord’ og ’Vestamager’. Deområder, hvor børnene/de unge betragter kriminalitet som et mindre problem,er ’Indre By’, Christianshavn’, ’Indre Østerbro’ og ’Vanløse’.Der er ikke altid overensstemmelse mellem, hvor “farligt” et område er rentobjektivt (offerprocenter) og børnenes/de unges oplevelse af kriminalitet(om kriminalitet er et stort eller lille problem). Ganske vist mener en stordel af dem, der selv har været ofre for kriminalitet, at kriminalitet er et stortproblem, men mere end halvdelen af ofrene betragter ikke kriminalitet somet stort problem. Det skyldes især, at vores definition af kriminalitet er megetbred og også omfatter mindre alvorlige sager.I undersøgelsen har vi forsøgt at se nærmere på de etniske aspekter af kriminalitet,fordi det har været en stor del af den offentlige debat. Her viservore analyser, at der ikke er nogen nævneværdig sammenhæng mellem etniskbaggrund 2 og offerprocenter på de enkelte skoler og SSP-områder.1 SSP-arbejdet (Skole – Sociale myndigheder – Politi) er opdelt i 15 områder, somstort set svarer til bydelene i Københavns Kommune.2 Eleverne er inddelt i tre kategorier efter, i hvilket land deres forældre er født.’Helt dansk’ er begge forældre født i Danmark, ’delvis dansk’ er kun den ene for-6

More magazines by this user
Similar magazines