Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Er kriminalitet blandt børn og unge et stort eller lille problem på skolen? IValby-området. 2002 og 2005Valby 2002 Valby 2005 Alle skoler i2005Stort problem ................... 13 10 12Mellemstort problem ........ 22 22 21Lille problem..................... 33 38 37Slet ikke et problem ......... 20 23 27Uoplyst ............................. 12 7 3I alt ................................... 100 100 100Kriminaliteten på selve skolen er tilsyneladende ikke blevet et større problemi Valby-området. Tværtimod er der tendenser til, at børnene synes, atdet er blevet et mindre problem.Er kriminalitet blandt børn og unge et stort eller lille problem på vej til ogfra skolen? I Valby-området. 2002 og 2005Valby 2002 Valby 2005 Alle skoler i2005Stort problem ................... 9 10 9Mellemstort problem ........ 16 19 10Lille problem..................... 24 25 20Slet ikke et problem ......... 40 40 58Uoplyst ............................. 11 6 3I alt ................................... 100 100 100Når det gælder skolevejen, er der nærmest tale om uændret vurdering af kriminaliteten.Der er en vis stigning i ’stort’ og ’mellemstort’ problem, menskategorien ’uoplyst’ er blevet mindre. Det er svært at tolke entydigt.Er kriminalitet blandt børn og unge et stort eller lille problem dér, hvor dubor? I Valby-området. 2002 og 2005Valby 2002 Valby 2005 Alle skoler i2005Stort problem ................... 13 14 13Mellemstort problem ........ 14 13 13Lille problem..................... 19 23 21Slet ikke et problem ......... 43 45 51Uoplyst ............................. 11 6 2I alt ................................... 100 100 100Der er heller ikke sket nævneværdige ændringer i kriminaliteten dér, hvorbørnene bor. Det er næsten samme niveau som i 2002 og 2005 med en lilletendens til, at det er blevet et mindre problem.70

More magazines by this user
Similar magazines