Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Alt i alt er der ikke sket nogen nævneværdig ændring i kriminalitetsproblemet,når man spørger børnene og de unge generelt.8.9 SammenfatningDer er 12 %, som anser kriminalitet på skolen for et stort problem, og 21 %,der anser det for et mellemstort problem. Når det drejer sig om vejen til ogfra skole, er kriminalitet et lidt mindre problem. – Ca. 20 % anser kriminalitetpå vej til og fra skole som et stort eller mellemstort problem. Til gengælder der 58 %, som slet ikke anser kriminalitet her for noget problem.Samlet set er der 16 % af børnene, som anser kriminalitet for et stort problemi forbindelse med skolen, og 23 % anser det for et mellemstort problem.Det betyder, at 40 % af alle børnene anser kriminalitet for et problemi forhold til skolen.Desuden er der 13 % af børnene, der synes, at kriminalitet er et stort problemdér, hvor de bor, mens andre 13 % anser det for et mellemstort problem.I den anden ende af spektret er der 51 %, som slet ikke synes kriminaliteter et problem der, hvor de bor.Alt i alt mener en fjerdedel af børnene/de unge, at kriminalitet er et stortproblem, og en anden fjerdedel mener, at det er et mellemstort problem.“Kun” 17 % mener slet ikke, at kriminalitet er et problem.Undersøgelsen viser, at der stort set ikke er forskel på de forskellige klassetrinog dermed alder. Der er 20-25 % på alle klassetrin, der synes, at kriminaliteter et stort problem.Den etniske dimension synes at spille en stor rolle for oplevelse af kriminalitet.Børn og unge med en helt udenlandsk baggrund oplever nemlig kriminalitetsom et væsentligt større problem end børn med en helt dansk baggrund,og det gælder både i skolen og i beboelsesområdet.Der er også grund til at nævne, at de børn og unge, der selv har været ofrefor kriminalitet, meget ofte synes, at kriminalitet er et stort problem, både iskolen og i beboelsesområdet. De bliver altså præget af deres egne oplevelser.Hvis man betragter de forskellige SSP-områder i Københavns Kommune,kan man konstatere, at der er meget store forskelle på, hvor mange der betragterkriminalitet som et stort problem.De områder, hvor børnene/de unge betragter kriminalitet som et stort problem,er især ’Indre Nørrebro’, ’Ydre Nørrebro’, ’Sundby Nord’ og ’Vestamager’.71

More magazines by this user
Similar magazines