Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

10 Holdninger til anmeldelseSom afslutning på spørgeskemaet blev eleverne stillet et par hypotetiskespørgsmål, dvs. spørgsmål om nogle tænkte situationer. Børnene og de ungeblev bedt om at svare, hvad de tror, de ville gøre i de tænkte situationer.Selvom det på en måde er “gratis” for børnene at besvare spørgsmålene,fordi det er tænkte situationer, kan svarene alligevel bruges til at give etbillede af, hvordan børnene og de unge gerne vil handle, hvis de fik lejlighedtil det. Der er ingen garanti for, at de vil handle på den måde, hvis situationenopstod i virkeligheden.Der blev opstillet 4 situationer, som adskiller sig i kriminalitetens alvor og“nærheden” til den/dem, der har begået kriminaliteten.4 eksempler på situationer, som børn og unge kan komme iMindre alvorligkriminalitetMere alvorligkriminalitetMan er tæt pågerningsmanden1. Du har fået stjålet din mobiltelefonpå skolen. Du ved,at det er en bestemt elev fradin klasse, der har gjort det.3. En af dine klassekammeraterbliver overfaldet af enanden elev fra din klasse.Kammeraten må på skadestuenfor at blive behandlet.Man er fjernt fragerningsmanden2. Du har fået stjålet din mobiltelefonpå skolen. Du vedikke hvem, der har gjort det.4. En af dine klassekammeraterbliver overfaldet, men Ikender ikke gerningsmanden.Klassekammeraten måpå skadestuen for at blivebehandlet.I forhold til disse 4 tænkte situationer er børene og de unge blevet bedt omat fortælle, hvad de ville gøre. De blev spurgt, om de ville vælge tre ting:• Ville du fortælle det til din lærer?• Ville du fortælle det til dine forældre?• Ville du melde det til politiet?Desuden indgik muligheden for at ordne det selv i eksempel 1, hvor kriminalitetener mindre alvorlig, og hvor man kender gerningsmanden.10.1 Melde det til politiet?Den mest drastiske handling vil være at melde det til politiet. Det kan betydealvorlige konsekvenser med straffeattest og skam for gerningsmanden.75

More magazines by this user
Similar magazines