Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Pigerne er gennemgående lidt mere tilbøjelige til at fortælle forældrene omkriminalitet end drengene, og det gælder alle 4 eksempler.Den etniske baggrund spiller imidlertid en vis rolle. Det er helt klart sådan,at børn med helt dansk baggrund fortæller mere til deres forældre end børn,der har helt udenlandsk baggrund. Det er muligvis et spørgsmål om kulturelbaggrund.10.4 SammenfatningBørnenes/de unges svar på de hypotetiske spørgsmål viser nogle interessanteresultater.PolitianmeldelsePolitianmeldelse kommer især på tale, når det er en alvorlig kriminalitet. Oghvor man ikke kender gerningsmanden, vil 42 % melde det til politiet. Hvisdet derimod er en mindre alvorlig ting, og man er tæt på gerningsmanden,ville kun 11 % melde det til politiet. Både alvoren af kriminaliteten og tæthedenpå gerningsmanden spiller selvstændige roller, når børn og unge skalbeslutte, om de vil melde det til politiet.Fortælle til lærerenHvis der er tale om mindre alvorlig kriminalitet, så er børnene mere tilbøjeligetil at fortælle læreren om det, hvis gerningsmanden er ukendt. Hvis derderimod er tale om alvorlig kriminalitet, så er kendskabet til gerningsmandenuden betydning for, om man fortæller det til læreren.Man kan også udtrykke det på den måde, at hvis man er tæt på gerningsmanden,så skal kriminaliteten være mere alvorlig, før man fortæller det tillæreren. Hvis man derimod ikke kender til gerningsmanden, så spiller detingen rolle, hvor alvorlig kriminaliteten er – så fortæller man det til læreren.Fortælle det til forældreUndersøgelsen viser det interessante, at jo mere alvorlig kriminaliteten er,des færre vil fortælle deres forældre om det. Det er lige omvendt, når detgælder om at melde det til politiet. Den viser også, at jo mindre man kendergerningsmanden, des flere vil fortælle forældrene om det.80

More magazines by this user
Similar magazines