Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

11.3 Går til fester/i byenSpørgsmålet om at gå til fester eller i byen er ikke relevant for elever i demindre klasser. Vi har sat grænsen ved 7. klasse, fordi besvarelserne viser,at der er mange uoplyste blandt elever i 7. klasse og derunder.Hvor ofte går du til fest hos dine venner eller går i byen? Kun elever i 8. og9. klasse. ProcentProcent Hver uge Hver andenugeEn gang ommånedenSjældnereI alt8. klasse ..................... 13 16 17 53 1009. klasse ..................... 25 19 19 37 100Drenge........................ 20 16 18 45 100Piger ........................... 17 19 18 46 100Helt dansk .................. 19 18 17 46 100Delvis dansk............... 22 19 20 39 100Helt udenlandsk ......... 18 16 19 47 100Beskæftigelse............. 20 18 18 45 100Uddannelse ................ 18 17 23 41 100Arbejdsløs .................. 17 16 19 48 100Andet .......................... 15 18 18 49 100Kernefamilie ............... 18 16 19 48 100”Delt” familie ............... 22 21 17 41 100I alt.............................. 19 17 18 46 100Det er tydeligt, at eleverne i 9. klasse går mere til fest/i byen end eleverne i8. klasse. Det er en helt naturlig udvikling.Drengene går lidt mere til fest end pigerne.Den etniske baggrund spiller tilsyneladende kun en mindre rolle for festdeltagelse.Det er elever med en delvis dansk baggrund, der går mest tilfest/i byen, mens der ikke er forskel på elever med helt dansk og helt udenlandskbaggrund.83

More magazines by this user
Similar magazines