Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

12 BaggrundsvariableI dette kapitel gives en kort karakteristik af deltagerne i undersøgelsen, somsamtidig er et billede af eleverne i Københavns Kommunes skoler. I spørgeskemaetindgik en række spørgsmål, som drejer sig om elevernes generellesituation. Det drejer sig om følgende baggrundsspørgsmål:• Køn• Klassetrin (alder)• Etnisk baggrund• Familiesituation• Familiens beskæftigelsessituation12.1 Køn og klassetrinI undersøgelsen indgår næsten lige mange drenge og piger:50,2 % er drenge, og 49,8 % er piger.Elevernes fordeling på klassetrin fremgår af følgende tabel.Drenge og piger i københavnske skoler fordelt efter klassetrinDrenge Piger I alt4. klasse............................ 19 % 19 % 19 %5. klasse............................ 19 % 20 % 19 %6. klasse............................ 18 % 18 % 18 %7. klasse............................ 16 % 16 % 16 %8. klasse............................ 15 % 14 % 15 %9. klasse............................ 13 % 13 % 13 %I alt.................................... 100 % 100 % 100 %Antal ................................. 7.235 7.183 14.662Tabellen viser, at der bliver færre og færre elever, når klassetrinet stiger. På4. og 5. klassetrin er der hver næsten 20 %, mens 9. klassetrin kun udgør 13%.12.2 Etnisk baggrundDer er mange måder at karakterisere etnisk baggrund på. Nogle læggervægt på, hvilket sprog der tales i hjemmet, andre lægger vægt på statsborgerskab,og i denne undersøgelse har vi valgt at se på forældrenes fødested.Vi har konkret spurgt om, hvilket land far og mor er født i, og har inddeltdet i tre kategorier:• Helt dansk, dvs. både far og mor er født i Danmark.85

More magazines by this user
Similar magazines