Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Fordelen ved den anvendte metode er, at man relativ let kan inddrage alleelever i klassen i undersøgelsen. Det foregår i klasserne, hvor elevernenormalt befinder sig. En anden fordel er, at læreren kan forklare, hvordanskemaet skal udfyldes og uddybe evt. vanskelige begreber i spørgsmålene,så man undgår alt for mange misforståelser. Desuden kan eleverne spørgelæreren, hvis de er i tvivl.De største problemer i undersøgelsen er, at spørgeskemaet skal være forståeligtfor alle deltagerne, og børnene har forskellige forudsætninger for atudfylde spørgeskemaet. For at undgå for mange problemer har vi derforbrugt et spørgeskema, som allerede er testet i virkeligheden, og der er udvalgtsærlige lærere på de enkelte skoler til at forestå undersøgelsen i praksis.Nogle lærere har imidlertid været bekymret for, om 4. og 5. klassernekunne udfylde spørgeskemaerne godt nok. Vi har gennemgået svarene forde forskellige klassetrin, og har vurderet at både 4. og 5. klasserne har udfyldtspørgeskemaerne tilfredsstillende.Et andet problem kan være, at det ikke er alle elever, der er lige seriøse, nårde skal udfylde et spørgeskema, og kan finde på at lave “sjov” med svarene.Det er meget svært at gardere sig mod dette, men eftersom skemaerne erudfyldt under opsyn af en lærer, forventer vi, at besvarelserne tegner etdækkende billede af elevernes oplevelser og vurderinger.Ved den efterfølgende gennemgang af skemaerne har vi fundet nogle “mistænkelige”besvarelser, som virker utroværdige – enten nogle enkeltpersonereller i nogle enkelte klasser. I enkelte tilfælde har vi udeladt spørgeskemaet,men i de fleste tilfælde har vi valgt at stole på besvarelserne.1.3 Sammenfatning af resultaterneRapporten indledes med at undersøge, hvilke typer af kriminalitet børneneog de unge har været udsat for. I løbet af det sidste år har:• 31 % af børnene været udsat for tyveri• 26 % for trusler• 16 % for vold• 8 % for røveri.De fleste ofre har kun været ofre én gang, men der er en hårdt ramt gruppepå 3 %, som har været udsat for alle 4 typer af kriminalitet, mens 47 % harværet ofre for mindst en af de 4 typer kriminalitet, og 53 % har slet ikkeværet udsat for kriminalitet.Vi har ikke umiddelbart sammenlignelige tal fra tidligere år, der dækker heleKøbenhavns Kommune. I stedet kan vi sammenligne med en pilotundersøgelsefra 2002, der foregår på 5 skoler i Valby-området. Ved at sammenlignedisse 5 skoler kan vi konstatere, at de enkelte kriminalitetsformer er8

More magazines by this user
Similar magazines