Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Bilag 1Sammenhæng mellem etnisk baggrund og offerprocenterI den offentlige debat har der de senere år været meget fokus på spørgsmåletom etnisk baggrund og kriminalitet. Denne undersøgelse er i stand til atbelyse en del af denne problematik ud fra en offersynsvinkel.Spørgsmålet er, om offerprocenten er mindre på skoler, hvor der er en storprocentdel elever med dansk baggrund, end på skoler, hvor der er en lilleprocentdel elever med dansk baggrund.Dette er vist på de følgende 4 figurer – en for hver type kriminalitet: Røveri,tyveri, vold og trusler. I figurerne er hver enkelt af de 69 skoler markeretmed en prik – afhængig af offerprocenten og den procentdel af elever, hvorbegge forældre er født i Danmark.Konklusionen på de 4 figurer er ret klar – der ikke er nogen nævneværdigsammenhæng mellem etnisk baggrund og offerprocent. Denne konklusiongælder for alle 4 former for kriminalitet.Hvis der skulle være en sammenhæng mellem etnisk baggrund og offerprocent,skulle figurerne have vist en stigende eller faldende kurve. Nu fordelerskolerne sig i stedet spredt hen over et “bælte”.1

More magazines by this user
Similar magazines