31.07.2015 Views

Hent pjecen som PDF - LAP

Hent pjecen som PDF - LAP

Hent pjecen som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lars mener, at får man for få udfordringer, når man er i kontakt med psykiatrien,risikerer man også at fungere dårligere, når man skal til at klare sig selv igen.PengeMelder Overvægtig du dig uden til holdsport, at vide er det det billigt. For Mikkel Dorph var løsningen at haveNogle en individuel psykiatribrugere træner, der har kunne taget holde kraftigt ham på til over ilden. kort Det tid. er Uden til gengæld at lægge dyrt. særligtmærke til det. Man kan have så meget andet at tænke på. På et tidspunkt går- man Du måske skal sætte over mange til at købe penge det af sorte til det, elastik-tøj, måske 1000 der slører, - 1300 hvor om måneden. tyk man er. HvisUlempen du har råd. er Du dog, kan at også man kan gå ned tage til yderligere sin psykiater på uden og sige at „lav lægge en mærke henvisning”. til det.- Du ligner ellers ikke sådan én, kan folk finde på at sige, hvis man fortæller,man ud af, har om været man indlagt kan få på motion psykiatrisk på recept. hospital. Så man Men kan hvordan få støtte er det til det lige, -Findmåske. sådan én Ellers ser ud? bliver Nogle du rigtir gange dyr i brugerbevægelsen for samfundet. Du fortæller bliver indlagt vi hinanden, hundrede atvi gange ligner med alle hjerte-kar ”de normale”. sygdomme, Af og til hvis er det du sandt. ikke kommer At man i ikke gang. kan se, vi hardet psykisk svært. Men møder du et menneske, stærkt overvægtig, medstive Det hjælper bevægelser og triste øjne, ved du, det er ”en kollega”, du har mødt.Dyrker man slet ikke kondi, har man forøget risiko for tidlig død. Du kandog At være gøre overvægtig meget selv. kan Er du gøre meget én endnu kraftig mere men ked dyrker af det. sport, er din fare forat - Man dø for har tidligt det dårligt langt mindre nok i forvejen, end et tyndt og så rær, er man der fuldstændig overhovedet uformelig, ikke rørersig. fortæller Ved meget Karen. motion - Hvis jeg forstår endelig man tog 3,5 mig timer sammen om ugen, til at hvilket komme man ud, hurtigt varkan det lige komme meget, op på, hvad hvis jeg man tog på. begynder at ændre vaner i det små og begynderUanset at cykle hvad eller så jeg gå ud ture af gennem helvede til, byen. siger Eventuelt Karen. - kan Om man vinteren indlægge kan små manbelønninger kamuflere sig, på men cafe, sommeren hvor man var har forfærdelig. lov til at drikke kaffe, vand eller colalight, så man kan glæde sig til det, mens man går tur.Glad for sin kropFysisk - Er man syg? tyk, har man et problem mere at slæbe rundt på, fortalte en veninde.man Taber kraftig man overvægtig, sig, risikerer stiger man faren ikke for i så sukkersyge høj grad sygdomme drastisk. Faren som hjerte-forErhjertekarsygdomme kar- eller stiger sukkersyge. også, men Man ikke risikerer så kraftigt at blive som gladere faren for sig sukkersyge.Hvilket Desuden kan opleves er der som visse en typer fare, men af medicin, også som der en udover stor glæde vægtøgning i sig selv. i sig selvselv.Er man tyk, kan man føle sig uelskelig, mislykket, grim, fed, en fiasko ogdum. Men kroppen kan også være et sikkert sted, sjælen kan være. Uden derstilles krav.


FAKTA:„Hyppigheden af svær overvægt, defineretsom body mass index (BMI) =30,er i dag 2-4 gange større blandt psykiatriskepatienter end i befolkningensom helhed; det gælder især forpatienter med skizofreni eller depressionssygdomog kvinder.Den storeoverhyppighed af overvægt blandt psykiatriskepatienter medfører en oversygelighedog dødelighedaf overvægtsrelaterede sygdomme...“„Ved gennemgang af journalerne fandtmanstort set ingen oplysninger omvægt eller screening for overvægtsrelateredesygdomme. Det afspejler enmanglende interesse for at tage patienternesovervægtsproblemer alvorligt...“- Overlæge Jørgen Aagaard & ergoterapeutCharlotte Andersen DistriktspsykiatriskCenter i Tønderog Psykiatrisk Hospital i Århus,i Ugeskrift for Læger.Gemme sig- Jeg følte mig fanget, som i en slags flyverdragt.Det beskyttede mig også fra omverdenen.Kroppen blev noget, jeg kunnegemme mig i, fortæller Laura Garcia. Laurablev deprimeret og tog så voldsomt på. -Jeg kunne gå forbi andre mennesker, udenat nogen lagde mærke til mig.Hovedfikseret- Har man det skidt, forsvinder man op ihovedet, fortæller Mikkel Dorph. - Det ersom om kroppen lever sit eget liv. Den bliverbare tykkere og tykkere.Man ser ned af sig selv og får det værre ogværre. Krop og hoved er adskilt. Man kanikke gøre noget. Kroppen vokser bare. Detspreder sig nærmest overalt.Man kan ikke gøre noget ved éns livsforhold.Man kan ikke gøre noget ud af nogetsom helst. Man kan ikke rigtig træde ind isit eget liv eller ændre på noget. I psykiatriener man fokuseret på, hvad medicingør ved hovedet, men alle bivirkningernesidder nede i kroppen, ikke?


Slukket sultcenterNogle typer af medicin øger vægten kraftigtselv over kort tid. Visse typer af medicinslukker det sultcenter, der sidder i hjernen,så man får en såkaldt ”ulvehunger”. Folkfortæller, de spiser og spiser uden at blivemætte.Hvorfor tager man på?Når man kan tabe sig ved at spise mindre,er det en almen opfattelse, at man altid hartaget på, fordi man har spist forkert/for meget.Men det er ikke videnskabeligt bevist.Spiser man uhæmmet, vil det i sagens natursætte sig, men andre teorier går på, at detkan skyldes en virus i kroppen eller at tarmbakteriernei maven optager ellers ufordøjeligefødeelementer bedre hos overvægtige.Fedtdepot på mavenEn anden teori går ud på, at er man i envoldsom stresstilstand, sender hovedet etsignal til kroppen: ”Der er nød, der er nød!”.Kroppen går i alarmberedskab. Fedt var ligmed overlevelse i urskoven, hvorfor kroppenforveksler psykisk nød med fysisk nød.I en nødstilstand kan man derfor tage på,selv om man ikke ændrer spisevaner. Fedtetskulle specielt samle sig på maven og giveden såkaldte æbleform, hvilket er den mestfarlige type af overvægt i forhold til bl.a.hjertekarsygdomme og tarmkræft.FedttermostatNyere forskning tyder på, at kroppen franaturens side er indrettet med en såkaldt”fedt-termostat”, så den til stadighed forsøgerat vende tilbage til sin tidligere maksimal-vægt,hvilket gør det svært at tabe sig.Den stærkeste overlever- Jeg tror personligt, der er en biologisk forklaringpå det, fortæller Lars Arrendo.– Gennemhundredvis af generationer har fedt væretdet, der kunne sikre mennesker overlevelse,hvis der har været underskud af føde.De mennesker, der havde en trang til at spisesødt og fedt havde større chance for at overleveend folk, der ikke spiste så meget.


Det er dem, der har bragt deres gener videre.Men i dag er der altså ikke underskud afbestemte typer fødevarer. - Tværtimod, madkan du købe overalt, på alle tider af døgnet.Døgnkiosker sælger mest meget kalorie-holdigefødevarer. Skal du have sund mad, skaldet købes inden for butikkernes almindeligeåbningstider. Efterspørgslen er der, tilgængelighedener der. Når det er nemt at få fat idet usunde, øges forbruget.Tallerkenmodellen- Det er både, hvad man spiser og mængdenaf, hvad man spiser. Det er vigtigt, man hardet optimale forhold mellem de forskelligekostelementer. Man kan bruge tallerkenmodellen,hvor halvdelen er grøntsager, en fjerdedelris, pasta eller kartofler og en fjerdeler kød. Der skal man have ca. 120 g. kød pr.måltid, lidt mere til mænd end til kvinder.Har man det mængdeforhold i kosten, bliverman mæt med forholdsvis få kalorier.Operation eller antabus for overvægtigeVed en operation kan mavesækken snøressammen. Men operationen foretages kun påmennesker, ramt af ekstrem overvægt. Vedet operativt indgreb risikerer man desudenen række følgesygdomme: Alligevel melderhovedparten af de opererede om langt størrelivskvalitet.Der findes forskellige typer af slankemedicin.Hele tiden kommer der nye produkterpå markedet. Spørg din læge til råds, hvisdu tror, det kan hjælpe. Et af slankemidlernevirker som en slags antabus for overvægtige.Xenical gør, at man optager mindre fedt.Det har en slags antabus-virkning: Spiserman en meget fedtholdig kost, kommer detud igen – meget ubelejliget.- Jeg skal ikke beskrive det nærmere, det errimeligt ulækkert, siger Lars Arrendo malende.Medicinen forhindrer dog ikke indtag afstore mængder kulhydratholdige fødevarer.- Spiser man i forvejen en kost, der er magermen drikker meget sodavand og spiserstore mængder ris og pasta, kan man godtspise forkert. Nogen spiser for meget fedt,andre for meget kulhydrat.


Psykisk sultGrøntsager er noget, der fylder, uden at give mange kalorier. Grøntsager giver vitaminer,fibre, mætter og de fylder maven. Men trøstespiser man, fordi maden beroliger, så er detdet søde, salte eller fede, der har størst effekt. Det er desværre også det, man tager påaf. Men hvis to pakker småkager slår en begyndende mani ned, er det så ikkeok?KOSTRÅD: Husk, det er den samlede mængde kalorier, derer afgørende. Du har altså valget mellem 100 gram peanutseller en saftig bøf på 400 gram. Hvad vælger du? Spis ikkematadormix eller lightprodukter, hvor fedtindholdet måskeer 1%, men hvor kulhydratmængden er enorm. Man kanikke tabe sig på en pose vingummi, selv om fedtprocenten erunder 1.Drik store mængder vand, 2 liter dagligt. Spis meget frugt oggrønt. Undgå tagselv-buffeter, hvis det er svært at sige nej.Vælg ikke nødvendigvis den størstetallerken, da man har det med at spise op.Husk morgenmad. Spis mad med mange fibre. Find andre måder at givedig selv anerkendelse, belønning eller trøst. Der er altid en anledning tilat spise, hvis du ikke passer på. Sørg for ikke at have usunde fødevareri huset. Kampen står i supermarkedet. Husk at alt feder, bådedet du spiser hjemme og på farten.Vær forberedt på fristelser overalt:Døgnkiosker, grillbarer og fastfoodrestauranter.Har du frugt med i tasken,er faren for at falde i mindre.Undgå at sulte dig hele dagen, så du haropsparet en masse sult til aften.Spis mange, små måltider.


Nemt? Svært!En ting er kostrådene, der er ret simple. Men hvorfor er det så svært? Er der meget andet attage sig af, orker man ikke at slås med det problem – også. Her er det vigtigt at være god vedsig selv. Og tilgive, hvis man tager på, selv om man har tabt sig en del. Der kan være andetat rydde op i først.Forandring- Psykiatrien mener jo, man bare skal spise sundt og dyrke motion, men er mansvært depressiv kan man jo ikke bare gøre det, fortæller Karen.- Det kræver, man er depressionsfri, siger Laura Garcia. - Ellers er der ikke nogetved livet. Så er det hele surt.- Kan man tabe sig, hvis man er nede i kulkælderen?- Nej, det tror jeg ikke. For så har du har ikke overskud til det.Motion eller kostomlægning?Man kan tabe sig alene ved lægge kosten om, men de fleste kostvejledere anbefaler også, atman prøver at bevæge sig lidt mere. Kostændring kan stå alene eller kombineres med mere motion.Uanset hvad er der mange, der har gode erfaringer med at være på et hold – et slankehold,holdsport eller løb med en god ven. Dyrker du bare lidt mere motion over en årrække, gavnerdet din helbredstilstand markant, og du har mindre fare for tidlig død grundet hjerte- karsygdomme,cancer eller anden form for død. Lidt har også ret.FællesskabHvis du melder dig ind i TV2’s slankedoktor, Vægtkonsulenterne ellerVægtvogterne, melder du dig også ind i et fællesskab, hvor derer en masse andre mennesker, der også er blevet lidt for runde idet.


Her skal du møde op til vægtkontrol en gangom ugen. Vægtkonsulenterne har et fastskema, du skal krydse af og følge, mensVægtvogterne har et pointsystem, hvor dukan regne ud, hvor mange kalorier, du må fåden enkelte dag.AnonymtIgen er det fællesskabet, der virker. Vianettet kan du også møde andre på Slankedoktorenpå TV2s hjemmeside. Fordelen erher, at du kan sidde anonymt derhjemmeog udveksle erfaringer med andre, der harlyst til at tabe sig. I kan udveksle erfaringer,når som helst du har behov for det, ligesomnogle bedre kan lide den lidt mere anonymeform. For andre er det vigtigt at blive stilletpersonligt til regnskab hver uge og mødesmed andre ude i byen.Skemalagt holdsportEn idé kan være at melde sig til enholdsport, f.eks. fodbold eller håndbold. Duer forpligtet overfor de andre på holdet. Deter jo ikke så sjovt at spille indendørs fodbold,hvis der kun dukker 3 op vel?Skriv det i din kalender. Når andre så spørgerom du kan en given fredag kl. 3,kigger du bare i kalenderen og erklærer højtideligt,at du ikke kan, fordi du har andenaftale. Du behøver ikke nødvendigvis at afsløre,hvorfor du ikke kan. Du kan bare ikke,fordi du har noget andet vigtigt at tage digtil!PengeMelder du dig til holdsport, er det billigt. ForMikkel Dorph var løsningen at have en individueltræner, der kunne holde ham til ilden.Det er til gengæld dyrt: - Duskal sætte mange penge af tildet, måske 1000-1300 kr. ommåneden. Hvis du har råd.Du kan også gå ned til din psykiaterog få ham til at sige „lav enhenvisning“. Find ud af, om dukan få motion på recept. Ellersbliver det rigtigt dyrt for samfundet:Du indlægges medhjerte- kar-sygdomme, hvis duikke kommer i gang.Fodbold! (modelfoto)


Det hjælperDyrker man slet ikke kondi, har man forøgetrisiko for tidlig død. Du kan dog gøre megetselv. Er du meget kraftig men dyrker sport,er din fare for at dø for tidligt langt mindreend et tyndt rær, der overhovedet ikkerører sig. Ved ugentlig motion forstår man3,5 timer om ugen. Ændre man vaner i detsmå ved at gå ture gennem byen, kan maneventuelt indlægge belønninger på en café,hvor man har lov til at drikke kaffe eller colalight, så man har noget at glæde sig til.Fysisk syg?Er man meget kraftig, stiger faren for sukkersygedrastisk. Faren for hjerte- kar-sygdommestiger også, men ikke så kraftigtsom faren for sukkersyge. Desuden er dervisse typer af medicin, der i sig selv øgerrisikoen for sukkersyge. Spørg din læge tilråds. Men tit ved psykiatere og praktiserendelæger det ikke og er nødt til at slå efter.Men man risikerer også søvnapnø, en søvnforstyrrelse,hvor vejrtrækningen blokeresunder søvnen. Kroppen gisper som en blæsebælgfor at få luft, men der kommer ikkeilt til kroppen, før kroppen sætter i et ordentligtsnork, kraftigt nok til at vække dedøde.Man sover forfærdeligt dårligt og vågner tit inattens løb. Mængden af ilt i blodet svingermarkant i løbet af natten. Ofte vågner mandødelig træt eller døser hen i dagens løbved enhver lejlighed. Tilstanden er megetbelastende, man slæber sig gennem dagen.Men er jeg træt, fordi jeg er deprimeret ellerer det noget fysisk? Læger kan overse, atvi kan have fysiske sygdomme, men vi kanogså selv have svært ved at tro det.Har du søvnapnø, kan behandlingen bestå i,at man får en slags luftmaske. Mange opleverdet som at blive født på ny. Er du i tvivlog mener dine nærmeste, du kan have tegnpå søvnapnø, så kontakt din læge.Forståelse?Ikke alle er blevet mødt med forståelse frapsykiatrien.


- Jeg blev henvist til en diætist, men der er ikke sket så meget. Jeg ved jo godt, hvordanman skal spise. Min case-manager sagde: ”Man bliver tyk af det, man putter i munden” Detsynes jeg var så koldt og uforstående, fortæller Karen videre.Forebyggende motion- Man kan faktisk godt forestille sig, at man siger: ”Nu prøver vi først med din krop, medkostændring, motion, alt muligt, og så prøver vi så lige også med noget medicin. Men i mindistriktspsykiatri er det eneste, der tilbydes, en gåtur om mandagen.”Dyrk motion - naturdopingMikkel Dorph mener, at skal man tabe sig, kræver det timers motion:- Hvis det er overvægt, er det halvanden time om dagen. Men så har du det ogsåfedt bagefter. Du er speedet på den fede måde. I dit hoved er du helt klar.De grå skyer er forsvundet og solen skinner. Jeg er sgu lidt afhængig af destoffer, der bliver frigivet. Det er en kemi oppe i hovedet. Men det er enkemi, du selv kan skabe.Noget du kan lideStart med det, du synes er sjovt. Nogen synesf.eks., det er sjovt at gå ned afbakke! Eller gå i svømmehal forkun at gå i sauna og tageboblebad!


At tage boblebad taber man sig ikke megetaf, men som overvægtig kan det også væreen udfordring at tage tøjet af sammen medfremmede, ligesom det kan styrke din kropsbevidsthedog velvære at flyde rundt i varmtvand. Det kan også være med til at flytte dinopmærksomhed fra det, der rumsterer i hovedetog ned i kroppen. Det samme sker, hvisman dyrker sport.- Det var, som om jeg gemte mig i den verden,fortæller Mikkel, der på et tidspunkt giktil et idrætstilbud for sindslidende. I dag gårhan til håndbold med mennesker, der ikkehar haft det psykisk svært. Her har han harfundet en direkte, rå tone, hvor man forsøgerat hjælpe hinanden til at præstere mere.På den anden side bliver der heller ikke lagtfingre imellem.Men lad være med at stille for urealistiskekrav til dig selv. Af og til er folk set gå i panikog købe et dyrt 3-mdrs. kort til et motionscenterfor kun at komme af sted en enkeltgang eller to. Lidt har også ret. En lille gåturer bedre end slet ingen.Noget udenfor psykiatrien?Nogle steder i psykiatrien er oprettet speciellesportstilbud for psykiatribrugere. Andresteder er tilknyttet diætister. Du kan også fåen speciel diæt under indlæggelse. Af og tilkan der være specielle kostkurser tilknyttetdet bosted, du er på. Men ofte har vi sompsykiatribrugere lyst til ikke kun at omgåsmennesker i samme situation som os selv.Mikkel har forsøgt at gøre sine sportsaktivitetertil en af de veje, hvor han bevæger sigvæk fra psykiatriens tilbud.Rå tone- Folk er søde, det er slet ikke det, men derer sådan en meget mere rå tone: ”Nej, detvar noget lort, du lavede der. Kan du ikke sedet? Tag dig sammen...” Der er ikke nogetpædagogfis der. Det er klar besked, ikke?Man skal over den hurdle lige i starten, ogforstå, at sådan siger alle til alle. Men ingentager det med hjem. Jeg tog noget medhjem fra i går, fordi det var første gang, menjeg ved, at om 14 dage, der er jeg tilbage.


Kom igen!Ude fra sidelinjen råber de ”Kom igen!”, hvisman har lavet en fejl.- Det er vigtigt, man tør fejle. Man skal ogsåvære i stand til at fortrænge negative oplevelsermed sport. Og så sige: ”Kom igen!”Det er det, de altid råber ude fra sidelinjenindenfor sportsverdenen, ikke? ”Kom igen!”At turde fejleModsat oplever mange at blive sat ud påudskiftningsbænken – uden at vide, om manbliver kaldt ind igen. Har man haft psykiskevanskeligheder, slæber mange rundt på enmasse nederlag, der kan gøre én bange forat vove på ny. Man kan vove og vinde, ogvover man intet, har man heller ikke mulighedfor sejr. På den måde kan sport give énerfaringer med både at fejle men også at fåsucces. Mikkel Dorph mener, det er vigtigtselv at tage ansvar. At prøve at komme i enspiral, hvor man udvikler sig.Andre kan her være med til at give én etordentligt spark – venner, støttepersoner, familie.For Mikkel Dorph var det hans søster,der var den, der gav ham et ordentligt los.- Min søster har i mange år peget på, hvornavlebeskuende man risikerer at blive. Derer kun mig-mig-mig i verden, ikke? ”Ih, hvorer det synd for mig.” Alle skal bare havesympati.Ond cirkelOvervægt kan gøre, folk lægger mærke tilén. Det kan gøre det sværere at gå på- Der findes ingen medicin, der kan få dig tildet. Men der findes nogen, der har ansvarfor, at du kommer ind i den spiral.


arbejde eller sidde og fungere socialt i engruppe. Andre bivirkninger kan være langsomme,stive bevægelser eller ufrivilligemuskelbevægelser, undertiden spjæt.- Jeg siger ikke, alle skal have medicinfri behandling.Men folk risikerer at komme ind ien ond cirkel, hvor det ikke vides, hvad derskyldes de oprindelige psykiske problemer,og hvad der skyldes, man også er blevetovervægtig, mener Lars Arrendo.DiskriminationEr du overvægtig, risikerer man at blive diskrimineretaf andre mennesker – men ogsåaf andre overvægtige.Samfundsmæssigt diskrimineres overvægtigearbejdsmæssigt og privat. Vi riskiereraltså at blive dobbelt diskriminerede.Som psykiatribrugere med et vægtproblemrisikerer vi derfor at være udsat for yderligerediskrimination og udstødelse end vi er iforvejen – fra samfundet og fra os selv.Grimme historierEr man for tyk, fortæller man ofte grimmehistorier om sig selv. Når jeg er så tyk, erder ingen mand, der vil have mig. Når jeg ertyk, er der ingen grund til - igen - at prøveat tage sig sammen. Det mislykkes alligevel.Nyt selvbilledeMen taber man sig, er det ikke nødvendigvisen behagelig oplevelse. At være tyk kanvære en rolle, man har fundet sig til rettei, et selvbillede man kender. Taber jeg migvoldsomt, skal jeg måske begynde at forholdemig til alle de ting, jeg har skubbet væk,fordi det alligevel ikke nyttede noget. Noget,der kan vække ubehag og udsætte sjælenfor voldsomme rystelser, fordi jeg pludseligmå revidere de muligheder, jeg giver migselv.Hver ting til sin tidMan kan have tabt sig meget, for pludseligat tage det hele på igen. Vær ikke for hårdved dig selv. Du kan have mange ting, derplager.


- Noget af det værste, jeg ved, er sådan enlalleglad ergoterapeut i glade, røde kondisko,fortalte en ven, der helst ville se dynerunder en indlæggelse. Det er svært nok attage sig sammen. Men det er svært for allemennesker.- Man skal ikke sige til sig selv: ”I morgengår jeg derover,” fortæller Mikkel Dorph. Harman det psykisk svært, orker man kun lidt,hvilket i sig selv giver en følelse af nederlag.I stedet for at tænke: ”Jeg kan mere, endjeg tror” tænker man nærmest: ”Jeg kanmindre, end jeg tør,” fortæller Mikkel Dorph.- Det er et enormt chok: At man megetpludselig bliver en zombie. Det forandrer ensliv markant. Ens måde at se verden på bliverså negativ. Jeg får det virkeligt dårligt af atse medpatienter, der har mistet så meget ogsom egentlig kun taler om medicin.Ikke mere offerGør man lidt, f.eks. cykler en tur, kan manføle sig fuld af handlekraft og energi.Man kan ellers risikere at føle sig handlingslammet,offer for onde omstændigheder– sygdom, psykiatri, medicin eller nogle afde dårlige oplevelser, der har været i livet.Måske har du behov for trøst. Måske er duså forpint, at dit fokus er flyttet til vigtigereting. Men selv om man er faldet, kan man joaltid begynde at spise sundt igen. Er man idet humør, er der altid en grund til at spiseusundt. Man kan ærgre sig over dårligt vejr,overvægten, eller fordi man keder sig.


- I det øjeblik er en pose chips elleren pose slik det eneste formildende,siger Lars Arrendo, medlem af Landsledelseni LAP.- Det er det eneste, man har i livet.Så tænker man kun på, hvad der errart lige nu og her, selv om man godtved, hvad konsekvenserne er. Det eret problem, der sikkert også gælderfor andre former for misbrug.Små skridtMan hvad skal der til, for at man kanændre sig?- Det er svært at sige, for det er anderledesfor hver person, fortællerLaura Garcia. – For mig var der tofaser: Først fik jeg endelig et præparat,der virkede positivt på mig. Såbegyndte jeg at ændre på små ting,én ting af gangen. Det er ikke som atkomme på kur, det virker slet ikke.Man kan ikke ændre alt på én gang.En lille ændring kan f.eks. være, at manbruger marmelade uden sukker eller mednaturligt sukker.Belønning- Hvis jeg var ked af det, kunne jeg finde påat spise, eller hvis jeg var glad, så kunne jegogså spise, fortæller Laura. - Man har ogsåen mærkelig fornemmelse af, hvad der erhygge. Skal vi hygge os, så skal det væremed en skål slik. Men det kan også væreen skål lækker mango, mandler eller tørretfrugt. Det kan også være hyggeligt.Andre typer af belønning, kan f.eks. være atkøbe blomster til sig selv eller gå i biografen.Ting tager tidAf og til ville man ønske, man kunne tabesig - hurtigt, at sejrene kom lettere end degør.Men sådan er det ikke med vægt. Det tagersom oftest længere tid, end man tit har lyst- eller kræfter til at vente.


IndmeldelsesblanketNAVN:ADRESSE:POSTNUMMER & BY:KOMMUNE:REGION:TLF. NUMMER:EVT. MAIL:Indmeldelse kan også foregå på www.lap.dkJA sæt krydsJeg er nuværende eller tidligere psykiatribruger ogønsker medlemsskab af LAP (100 kr. pr. år)JA sæt krydsVi er psykiatribrugere og ønsker kollektivt medlemsskabaf LAP for vores forening/værested/institutionm.v. (125kr. pr. 35 brugere pr. år)JA sæt krydsJeg er ikke psykiatribruger, men ønsker abonnementpå medlemsbladet (125 kr. årligt)JA sæt krydsVi ønsker abonnement på medlemsbladet tilvores institution (125 kr. årligt)


LAPLandsforeningen Af nuværende ogtidligere PsykiatribrugereKlingenberg 15, 2. th+++ 9059 ++++5000 Odense CSendesufrankeret.Portoer betalt


Ikke for hurtigt- Taber du dig hurtigt, kan du hurtigttage det hele på og mere til. Det er megetusundt. Man skal trappe ned lige såstille.Ændrer du din måde at spise, leve ogbevæge dig på, sker der langsomt enændring.Ændrer du livsstil, får du lige så stillemere energi, siger Laura Garcia afsluttende.- Det er ikke en slankekur, menen ændring af din livsstil. På den mådekommer det helt af sig selv.Redaktionel info: Navnet ”Karen” erpseudonym for en interviewperson,der ønskede at være anonym. Navn ogadresse på interviewpersonen er redaktionenbekendt.Mulige slankefællesskaber:www.slankedoktor.dkwww.vaegtkonsulenterne.dkwww.vaegtvogterne.dk


LAP - Landsforeningen Af tidligere og nuværende PsykiatribrugereKlingenberg 15, 2 th, 5000 Odense C, tlf. 66 19 45 11Meld dig ind! www.lap.dkISBN 87-988776-7-4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!