Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

“Bare det at komme ned i Familieværkstedet og snakke mednogle som forstod mig, og som synes, at det var i orden at havedet dårligt, støttede mig. Det var mærkeligt pludseligt atblive forstået..... I Familieværkstedet har de hjulpet mig medat få troen på mig selv tilbage og få bygget selvtilliden op omkringmig og mit barn. Desuden har jeg fået nogle gode redskaberi forhold til mig og mit barn. Og jeg er blevet afklaretmed, at det er i orden at rette på ham..... I de ni måneder jeger kommet i Familieværkstedet, kan jeg selv mærke, at det kørerbare derud af, jeg er vokset, og jeg kan og vil og skal.”Forældrene oplever også at deres ressourcer bliver mobiliseret, fordi de selvformulerer, præsenterer og vælger hvilke af deres problemer, de vil arbejdemed i løbet af familiebehandlingen. De er inddraget og medansvarlige i heleprocessen.En central forudsætning for at forældrene oplever, at deres ressourcer blivermobiliseret er, at der i familiebehandlingen tages udgangspunkt i deres nuværendesituation samt afsæt i de normer og værdier, som de har. At vægtningenog udviklingen af de enkelte behandlingsforløb er tilpasset den enkelte familiesproblemstilling har også stor betydning for forældrene.Forældrene nævner også de sidegevinster, som er kommet med behandlingeni Familieværkstedet. De har fået styrket deres personlighed, hvilket de ogsåkan bruge i andre relationer i deres liv. Det kan være i relationen til deres kollegerpå arbejdspladsen eller i forhold til familiemedlemmer og venner.“På mit arbejde har de sagt, at jeg er blevet helt anderledesog tænker før jeg taler..... for når man har set på video, hvordanman reagerer i en bestemt situation, så kan man godtoverføre det til noget andet også.”“Inden vi startede i Familieværkstedet, skulle vores familiebare overleve og holde skinnet på næsen, men nu tænker jegmig mere om, før jeg gør nogle overilede ting.”4.2 Konkrete redskaber til at takle problemerneKonkrete redskaber til at kunne tackle de aktuelle problemer er en af de elementer,som forældrene fremhæver. Redskaber til at tænke og handle anderledes,og som er lige til at prøve af.Gennem familiebehandlingen har de fået konkrete anvisninger i forhold til,hvordan de kan ændre den uheldige relation, som de har til deres børn. En afforældrene siger:26

More magazines by this user
Similar magazines