Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

4.3 At tænke, kommunikere og handle anderledesNogle forældre har primært fået konkret vejledning og støtte til at varetage deresforældreskab, andre har profiteret meget af de indsigtsgivende samtaler oghar arbejdet en del med deres egne voksne problemer først, hvilket for noglehar været en forudsætning for, at de kunne komme videre med behandlingen.Forældrene oplever, at de har fået reflekteret over deres egne grænser og deresrolle som forældre.En af forældrene siger:“Jeg har lært at tænke anderledes, det vil sige børnetankerog ikke tro, at mine børn er små voksne. Jeg har også lært, atsige tingene på en anden måde og stikke en finger i jorden indenjeg siger noget, altså tænke før jeg taler. Det gjorde jegikke før. Der røg det bare ud af munden, og så gik det ud overbørnene i stedet for, at jeg fik det til at fungere. Jeg ser ogsnakker med mine børn, som de børn de er og ikke som robotter,som man bare kan kommandere rundt med. Jeg har lærtat sige, hvorfor de skal gøre sådan og sådan i stedet for bareat sige, at de skal gøre det.”At kommunikere bedre og forbedre dialogen mellem forældre og børn samt tagehøjde for hvor børnene er i deres udvikling er noget af det, som forældrenehar fået ud af familiebehandlingen.En anden forældre udtaler:“Jeg har lært, at holde fast i de beslutninger jeg træffer ogogså at sige fra..... Familieværkstedet har givet mig meget,hvis jeg var mor på 20% tidligere, så er jeg det 100% nu.....Jeg kan stadig savne at gå derhen, når noget er ved at gågalt.”“Jeg er blevet mere sikker på mig selv og på min rolle sommor. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle have arbejdet migderhen..... jeg kan rive forslag op af “rygsækken” i forholdtil, hvordan jeg kan tackle forskellige situationer, og hvordanjeg kan komme videre, og hvordan min datter og jeg kan fådet godt sammen.”4.4 Glade børnHvad har børnene fået ud af familiebehandlingen? Det spurgte vi også forældreneom i interviewene, og de er ikke i tvivl om, at det har haft en positiv betydningfor børnene.28

More magazines by this user
Similar magazines