Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

4.9 Lokal forankringForældrene oplever, at Familieværkstedet er deres sted, med en personlig oghjemlig stemning og en direkte kontakt til medarbejderne i værkstedet. Det eruformelt på en behagelig måde, fordi behandlingen foregår i en ganske almindeliglejlighed i et boligområde, som forældrene kender, og som er beliggendei umiddelbar nærhed af deres bopæl.“I Familieværkstedet er jeg ikke bare et nummer. Medarbejdernekender mig og mine problemer godt.”Der er forskel på Familieværkstedet og andre kommunale instanser, siger forældrene.For selv om Familieværkstedet også er en kommunale instans, ogmedarbejderne er professionelle, så oplever forældrene, at der er en ligeværdigstemning og dialog i Familieværkstedet. Familieværkstedets fysiske rammerog beliggenheden er med til at understrege ligeværdigheden mellem familierneog medarbejderne.“Det er som at træde ind i et hjem, det er kun soveværelset,som mangler. Det er hjemligt. Der er fjernsyn, spisebord, sofagruppeog hyggerum, der er rart at være. Jeg kan mærke påmedarbejderne, at de går op i deres arbejde, og jeg føler ikke,at de ikke synes om mig.”Desuden er beliggenheden også afgørende i forhold til at få passet familiebehandlingenind i forældrenes hverdag med arbejde, husarbejde og børnepasning.4.10 OpsamlingDet har haft både en umiddelbar og konkret betydning for forældrene at deltagei behandlingen i Familieværkstedet og en mere generel og langstrakt betydning,som rækker videre end til relationen til deres barn og ud over selve behandlingsperioden.Gennem behandlingen oplever forældrene, at de får mobiliseret og udviklet derespersonlige ressourcer. Dette sker for det første fordi, der netop er fokus påderes ressourcer og på de positive sider af deres forældrerolle. De bliver styrketi deres kompetence som forældre og i at videreudvikle den gode relationmellem dem og deres barn. Dette sker på baggrund af den forældrerolle, somde har og tager udgangspunkt i deres egne erfaringer.Dernæst lægger forældrene vægt på, at det er dem, der har ansvar for ændringerog udviklingen ved, at det er dem selv, som er med til at definere deresproblemstillinger, og at de er inddraget og medansvarlige i hele forløbet. Enanden positiv vurdering fra forældrenes side er, at der i familiebehandlingen34

More magazines by this user
Similar magazines