31.07.2015 Views

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TILMELDING TIL LANDSMØDE <strong>2009</strong>BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!Kollektivt Medlems Navn:Navn på delegeret:Adresse:Postnr. og by:Telefonnummer:E-Mail:Ønsker ophold på HotelSvendborg (kr. 200,-)Ønsker at dele værelse med:Sæt kryds JA NEJ Ønsker gratis kørsel med bus fraOdense <strong>til</strong> Svendborg (tur/retur)Jeg ønsker vegetarkost ?Jeg ønsker anden specialkostRyger Ikke ryger Sæt kryds JA NEJ Sæt kryds JA NEJ Sæt kryds JA NEJ Hvis JA, hvilken:Evt. kommentarer:Jeg ønsker at medvirke som oplægsholder i minikonference ( sæt højest 1 kryds )• Socialpsykiatri, erfaringer og holdninger• Uddannelse og arbejde, erfaringer og holdninger• Fordomme, oplevelser og holdningsbearbejdelseTilmeldingen SKAL være sekretariatet i hænde senest onsdag d. 22. april– efter denne dato lukkes for <strong>til</strong>meldinger <strong>til</strong> landsmødet


FORSLAG TIL LANDSMØDE <strong>2009</strong>BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!Kollektivt Medlems Navn:Navn på delegeret:Adresse:Postnr. og by:Telefonnummer:E-Mail:S<strong>til</strong>ler hermed følgende forslag <strong>til</strong> landsmødet <strong>til</strong> afstemning (afstemningstema):Begrundelse:Ops<strong>til</strong>ler evt. <strong>til</strong> landsledelsen:Dato: ___________________ Underskrift: _________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!