201303 Nyhedsbrev.pdf - DIP

dip.dk

201303 Nyhedsbrev.pdf - DIP

MEDLEMSMØDE I DIPDen 24. april 2013 inviterer DIP igen tilinformationsmøde for seniorer.SENIORMØDEEr du fyldt 55 år og begyndt at planlæggedin pensionstilværelse, kan vivære med til at give dig et overblik over,hvad du skal være opmærksom på.Hvordan kan du for eksempel opnåden levestandard, du ønsker og planlæggedine udbetalinger optimalt, oghvordan er samspillet mellem efterlønog pension?Du kan tilmelde dig på ida.dk. Hvis duikke er medlem af IDA, kan du tilmeldedig på lan@dip.dk. Husk at oplyse navn,fødselsdag samt kursusnummer.Mødet afholdes i DIP, Dirch Passers Allé76, 2000 Frederiksberg, den 24. aprilkl. 17.00 og forventes at slutte kl. 19.30Kursusnummeret er 997179. Mødet ergratis, og vi serverer en let anretning.TransportTogstation: Flintholm stationligger 2 minuttersgang fra DIP.S-togslinjer: S-togslinjer C, F og H.Metro: Linje M1 og M2.Kommer du efter kl. 17.00, bedes duringe på tlf. 2211 2264 for at blivelukket ind.2012 gav et afkast på 11,4 %Det er investeringsafkastet, der danner grundlaget for en stabil høj depotrentetil medlemmerne. DIP opnåede i 2012 et tilfredsstillende investeringsafkast på11,4 % (før skat) mod bench mark på 10,1 %. Afkastet har udviklet sig nogenlundestabilt hen over året med et mindre fald i april-maj, hvor en opbremsningi den globale økonomi endnu en gang bragte statsgældskrisen i Sydeuropa påradarskærmen på de finansielle markeder.Afkastet for 2013 er den 7. marts opgjort til 2,7 % svarende til 834 mio. kr.PuljeafkastDIP´s medlemmer på Regulativ 4 (medlemmeroptaget efter 1. januar 2011)med rate- og/eller kapitalpension harmulighed for at vælge mellem tre forskelligeinvesteringsprofiler, der hargivet følgende afkast i 2012:Procent12108SAMLET AFKAST I PROCENT FØR SKATRegulativ 4Afkast (før skat)Aktiemax 13,2 %DIP Vælger 11,4 %Obligationsmax 6,9 %6420DEC2011JAN2012FEB2012MAR2012APR2012MAJ2012JUN2012JUL2012AUG2012SEP2012OKT2012NOV2012DEC2012DIPBENCHMARKdip fastholder en høj depot RENteI 2013 er depotrenten for medlemmeromfattet af Regulativ 3 og 4 igen foreløbigfastsat til 5,3 % før skat, hvilketsvarer til 4,5 % efter skat for et medlemuden friholdte værdier. Langt størstedelenaf DIP’s nuværende medlemmerer omfattet af Regulativ 3, mens medlemmeroptaget efter 1. januar 2011er omfattet af Regulativ 4.5,3 %

More magazines by this user
Similar magazines