Kulturkalender Stavsberg skole våren 2012 - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Kulturkalender Stavsberg skole våren 2012 - Ringsaker kommune

Kulturkalender Stavsberg skolevåren 2012Januar18.01: Vidar Aspeli starter opp medskriveprosjekter på alle trinn. Dette skal gå framtil påske og er en del av Den kulturelleskolesekken med forskjellige tema på hvert trinnWidar og allelærerne 19.01 og 20.01: Dansekurs og nyttårsfest for 5.,6. og 7.trinn.”Dæ ær æiller fali for den som dæinse.”Kom og dans. Stavsbergmodellen videreføresved Sidsel Fasting, som også deltar pånyttårsfesten på fredag kveldKontaktlærer på7.trinn sammenmed elever ogklassekontakter.25.01Samlingsstund der 6.trinn viser noe de harjobbet med.Månedens sang: Jeg snører min sekkBursdagssangMånedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.Månedens trinnMånedens FriskusSilje og KåreMagneEirik og JanThorbjørnSiljeElseKarianne31.01. Turnéorganisasjonen presenterer”Bjørnson unplugged” for 5.-7.trinnJan Torbjørn


Februar06.02: Samefolkets dag. Småskolen har egetprosjektLærere påsmåskoletrinn10.02: Turnéorganisasjonen presenterer ”Jentasom lærte kongen å spise havregrøt.” forsmåskolenJan Torbjørn16.02: Turnéorganisasjonen presenterer”Sluttakkordpå galehus.” Om Brahms ogShumann.Jan Torbjørn29.02: Samlingsstund: 1. trinn viser noe fra detde driver med.JanneMånedens sang: Biera-máka(samisk)Bursdagssang.Eirik og JanTorbjørnMånedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinn.Månedens FriskusElseKarianneMars27.03: Samlingsstund: 2. trinn viser noe av detde driver med.JanneMånedens sang: ”Helene harefrøken”Bursdagssang.Eirik og JanTorbjørnMånedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinn.ElseMånedens FriskusKariann


April17.04: Turnéorganisasjonen med forfatter AtleHansen for 5.-7.trinnJan Torbjørn20.04: Samlingsstund: 3.trinn presenterer noefra det de driver med.Kontaktlærerepå 3.trinnMånedens sang: ”Soltrall”Bursdagssang.Eirik og JanTorbjørnMånedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinnElseMånedens FriskusKarianne25.04: 3. og 4.trinn presenterer sin AstridLindgrenforestillingÅse, Solveig,Karianne og JanTorbjørn”Stjerner på Stavsberg.” De elever som ønskerdet kan presentere et nummer i forskjelligekategorier som sang, dans eller drama.Det blir gitt priser i hver kategori og en stor prisfor beste innslag.Elevrådet ogElseVi forbereder og planlegger sirkusforestillingsom skal vises våren 2013Else, KåreMagne, Eirik ogWidar


Mai 24.05: Samlingsstund: 4.trinn viser noe fra detde driver med.ÅseMånedens sang: ”Jag gjør så at blommornablommar”Eirik og JanTorbjørnBursdagssang.Månedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinn og Årets trinnMånedens Friskus og årets FriskusElseKarianneJuni Felles avslutning for hele skole medkulturinnslag fra alle trinn.19.06: Avslutningsforestilling fra 7.trinn. Forskolen på dagen og for foreldrene på kvelden.”Best før” av Tor Karseth21.06: Avskjedsforestilling til 7.trinn fra alle deandre trinneneIngrid og HanneElse og allelærereForestillinger på trinnet:Det året vi ikke har stor forestilling for hele skole, skal alle trinn skal i løpet av året haen forestilling for foreldre og elever på skolen. Dette skal ta utgangspunkt i et emnesom trinnet arbeider med. Trinnene kan selv velge emne.7.trinn: Best før.6.trinn: Uteteater og lære om skogen i samarbeid med Naturskolen i Hamar5.trinn: Prøysenutdrag4.trinn: Lindgrenforestilling3.trinn: Lindgrenforestilling2.trinn: Kardemommeby1.trinn: Julespill

More magazines by this user
Similar magazines