Helårshotel på - Samsø Kommune

2011.samsoe.dk

Helårshotel på - Samsø Kommune

Det er således tydeligt, at man i den videre udvikling bør fokusere sin indsats

om de styrkepositioner, som øen allerede har, og som allerede i dag bringer

besøgende til øen. For erhvervsturismens vedkommende er det således

afgørende, at der blandt andet udvikles et tæt samarbejde med Energiakademiet

omkring deres besøgende, således at ophold et kommende hotel

tænkes ind i Energiakademiets ”besøgs- og uddannelsespakker”. Et tankesæt

Energiakademiet allerede er ved at udvikle videre .

”Vi har i dag 5000 besøgende, men vi mener at have et langt større potentiale

– op mod 15.000 årligt besøgende. Dette kan realiseres, hvis vi begynder at

arbejde målrettet med at udvikle uddannelsespakker f.eks. miljøcertificering –

også med overnatning – og markedsføre det. Den efterspørgsel, vi har besøg

i dag, gør vi stort set ikke noget at generere” overnatninger, i dag et dette op

til kunden. Men vi kan jo agere anderledes.”

Direktør Søren Hermansen, Energiakademiet

Energiakademiet indikerer således, at en fælles målrettet indsats kan udvikle

deres besøgstal frem til 2015 fra de nuværende 5.000 til op mod 15.000

besøg årligt fordelt nedenstående målgrupper:

tabel 3 potentiale for besøgende energiakademiet

Kategorisering Varighed antal Besøgende

Lejrskoler & skoleklasser Dagsbesøgende 2.000

Universiteter & læreanstalter 1- 21+ dage 1.500

Dagsturister Dagsbesøgende 5.000

Pakketurister 1-3 dage 1.500

Journalister 1-3.dage 1.500

Kommunale teknikere & embedsmænd 1-3 dage 1.500

Virksomheder 1-5 dage 1.500

Udenlandske delegationer 1-5 dage 500

I alt 15.000

En række af disse besøgende vil være potentielt overnattende gæster for et

nyt hotel Samsø. Nogen i højere grad end andre. Hvis man således tager

lejrskoler og skoleklasser ud og estimerer, at halvdelen af de øvrige besøgende

gennemsnitligt vil benytte et nyt hotel 1,5 overnatning årligt, indikerer

det et samlet antal overnatningsdøgn potentielt 10.000 værelsesdøgn.

Dette tal kan være væsentlig højere, hvis flere vælger at overnatte hotel,

eller det viser sig, at det gennemsnitlige antal overnatninger overstiger de to

dage. Sæsonmæssigt er det vurderingen, at disse overnatninger vil fordele

sig over hele året, med en overvægt skuldersæsonerne: marts- maj og

september-oktober. Det er dog Energiakademiets vurdering, at man også vil

kunne tiltrække målgrupper som journalister, universiteter/læreanstalter

samt kommunale teknikere og embedsmænd i lavsæsonen fra november til

februar.

Ovennævnte er imidlertid spekulativt og kan kun tjene til at illustrere, at et

nyt hotel og Energiakademiet i et tæt samarbejde har muligheden for at udvikle

et marked med udgangspunkt i de aktiviteter der knytter sig til Energiakademiet.

I den forbindelse må det dog også nævnes, at Energiakademiet

eksistens er afhængig af årlige driftstilskud, som ingen måde er givet fra

år til år, hvilket må tages i betragtning ved vurdering af et fremtidigt samarbejde.

18

Similar magazines