1.- 3. slæt - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

1.- 3. slæt - LandbrugsInfo

Kaliumindhold i foderrationen til køer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Grovfoderseminar 2007

Konsulent Hanne Bang Bligaard

Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


(Fast)

Gødningsscore

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

(Tynd) 1,0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Højt K-indhold i foder

giver tynd gødning

Effekt af K

Behandling 1

Effekt af Lucerne

Lav Na og lav K Lav Na og høj K Høj Na og høj K Høj Na og høj K

+ lucerne

Sehested et al., 2006

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Eksempler på gødning fra forsøget

2,0

4,0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

3,0

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Årsager til tynd gødning

� Dårligt vommiljø

� Øget bagtarmsforgæring

� Store ufordøjede foderrester i

gødningen

� Kerner med stivelsesrester – selv

om kernerne er knækkede

� Diarré

� Infektioner, dårligt foder?

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Rene køer har lavere celletal og

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

færre yverlidelser

� Hygiejnescore af yver + bagben (skala 1-5)

� + 1 enhed i gns. score gav + 40-50.000 i tankcelletal

(Reneau et al., 2005)

� Hygiejnescore af yver + ben (skala 1-4)

� Køer med score 3-4 på yveret havde 1,5 gange større

risiko for yverinfektion end køer med score 1-2

� Score 3-4 på benene gav 1,3 gange større risiko for

yverinfektion end score 1-2 (Schreiner & Ruegg, 2003)

� Tynd gødning er en af årsagerne til beskidte køer

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


K øger risikoen for græstetani

� Planterne optager K på bekostning

af Na og Mg

� K hæmmer Mg-absorptionen i dyret

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


K i rationen, g/kg ts

Kalium i danske foderrationer 2006

Gruppe: Øvrige køer, optimalt niveau

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Vinter Sommer

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt

Høj

Lav

Min


Kalium, g/kg ts

60

50

40

30

20

10

0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

K i udvalgte fodermidler

Rørmelasse

Efterafgrøde, ens.

Lucerneens.

Grønbyg, ens.

Kløvergræs, frisk

Grønpiller og -hø

Kløvergræsens.

Roemelasse

Sojaskrå

Byghalm

Roepiller, mel.

Byghelsædsens.

Rajgræshalm

Rapskage

Majsbærme

Majsens.

HP-pulp

Byg

Frisk roeaffald

Majskolbeens.

Mask og pektin

Fodermiddeltabellen, 2005

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Stor variation i K-indhold i

kløvergræsensilage

304 prøver af kløvergræsensilage høstet i 2006 (1.- 3. slæt)

Kalium, g/kg ts

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Tørstof, %

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


% af prøver

12 % har passende K-indhold

– hvis 22-24 g/kg ts er OK for Leif?

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

< 22 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 >36

Kalium i kløvergræsensilage 2003-2006, g/kg ts

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Ingen forskel mellem slæt - økologisk ligger

generelt lidt lavere end konventionel

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1. slæt

2. slæt

3. slæt

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

4. slæt

5. slæt

Efterslæt

1. slæt

2. slæt

3. slæt

4. slæt

Konventionel Økologisk

5. slæt

Efterslæt

Kløvergræsens. og efterslæt 2002-2006

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Kalium i rationen, g/kg ts

25

20

15

10

5

0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kalium i 3 rationstyper*

Rapskager

Byg

Grønhø

Majsens.

Kl.græsens.

Græs 1/3 græs + 2/3 majs Majs

* ≥ 2. kalvsko, opt. niveau

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Lav = 22 g/ kg ts i kløvergræsensilagen

Høj = 35 g/ kg ts

K i rationen, g/kg ts

30

25

20

15

10

5

0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Rapskager

Byg

Grønhø

Majsens.

Kl.græsens.

Lav Tabel Høj Lav Tabel Høj Lav Tabel Høj

Græs 1/3 græs + 2/3 majs Majs

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


K i rationer, g/kg ts

Højere K senere i laktationen

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Beh. i forsøg:

Lav K

Beh. i forsøg: Høj K

Vinter Sommer

Min.

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


Det sparer oven i købet penge

� Modelbedrift:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

� 200 køer incl. opdræt

� 200 ha, JB 4-5

� Ren græs (4 slæt, 1,17 kg ts/FE)

� 1/3 græs + 2/3 majs

� Ren majs

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


… hvis man tager højde for det reelle

K-indhold i husdyrgødningen …

K i foder, kg

- K i mælk og kød, kg

= K-overskud, kg

pr. Ha

(Min.-maks.)

Markens behov, kg/ha

Dækker gyllen behovet?

Normudskillelse, kg/ha

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Græs

46.380

-3.793

42.587

213

(163-255)

207


153

-54

Græs-majs

30.917

-3.793

27.124

136

(117-152)

146

-10

153


Majs

23.679

-3.793

19.886

99

-

97


153

� (+)

Thøgersen, 2005

Mikkelsen et al., 2004

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


… så vi får K-indholdet i rationerne ned

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

og …

� Fastere gødning

� Renere og sundere dyr

� Lavere celletal

� - og mindre vand i gyllen

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt


kg/ko/dag

Markant øget tørst med øget

200

160

120

80

40

0

Lav Na,

Lav K

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

salttilførsel

Lav Na,

Høj K

Høj Na,

Høj K

Drikkevand Gødning + urin

Høj Na,

Høj K +

lucerne

Sehested et al., 2006

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt

More magazines by this user
Similar magazines