1.- 3. slæt - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

1.- 3. slæt - LandbrugsInfo

Rene køer har lavere celletal og

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

færre yverlidelser

� Hygiejnescore af yver + bagben (skala 1-5)

� + 1 enhed i gns. score gav + 40-50.000 i tankcelletal

(Reneau et al., 2005)

� Hygiejnescore af yver + ben (skala 1-4)

� Køer med score 3-4 på yveret havde 1,5 gange større

risiko for yverinfektion end køer med score 1-2

� Score 3-4 på benene gav 1,3 gange større risiko for

yverinfektion end score 1-2 (Schreiner & Ruegg, 2003)

� Tynd gødning er en af årsagerne til beskidte køer

S:\SUNDFODE\HBB\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004.ppt

More magazines by this user
Similar magazines