27.01.2016 Views

Solidaritet #5, december 2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uafhængigt socialistisk magasin<br />

Nr. 5, <strong>december</strong> <strong>2015</strong><br />

Kæmp mod digital overvågning<br />

Nogle unge har fra deres kontor i Nordvest startet tjenesten<br />

Firefund. De vil gøre det muligt at støtte bevægelser i hele verden<br />

anonymt. Firefund er blot en af mange tendenser, der kæmper<br />

mod overvågning på nettet og i det offentlige rum.<br />

Tema om overvågning<br />

Venstrefløjen i Europa Magteliten Arbejderklassen tynges af gæld


Indhold<br />

Konkurrencestaten<br />

Side 35<br />

Når byen holder øje med dig<br />

Side 16<br />

Kammerat Corbyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

EU og klimakvoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Tema: Overvågning<br />

Proletarer i alle lande: Kryptér jer . . . . . . . . 10<br />

Digitalt selvforsvar . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Når byen holder øje med dig . . . . . . . . . . . .16<br />

NSA overvågning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Firefund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Kejsergadesagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

Privat gæld<br />

Side 40<br />

Den europæiske venstrefløj . . . . . . . . . . . . .26<br />

Hold fast i EU-modstanden . . . . . . . . . . . . .29<br />

Magteliten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Konkurrencestaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Det glemte massemord i Indonesien . . . . . . . 38<br />

Privat gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

Digte med kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

<strong>Solidaritet</strong> – Uafhængigt socialistisk magasin<br />

<strong>Solidaritet</strong>shuset • Griffenfeldsgade 41 • DK<br />

- 2200 København N •www.solidaritet.dk •<br />

Bankkonto: 1551- 685 0510 • ISSN 1396-6545<br />

Kontakt redaktion: magasin@solidaritet.dk<br />

eller tlf. 2830 4024 (Jeppe).<br />

Kontakt annoncer: annoncer@solidaritet.dk<br />

Oplag: 1000 ex. • Tryk: <strong>Solidaritet</strong><br />

Abonnement: 200 kr. om året (6 nr.).<br />

2 | <strong>Solidaritet</strong><br />

Bestilles på www.solidaritet.dk<br />

Redaktion: Jeppe Rohde (ansvarshavende),<br />

Stig Hegn, Ebbe Rand Jørgensen, Michael<br />

Schølardt, Maja Ekebjærg, Lasse Rørdam Nielsen,<br />

Åge Skovrind, Peter Dollerup, Asger Hougaard,<br />

Marta Helleskov, Anders Pilmark, Jakob<br />

Ruggard og Ole Bach.<br />

Layout og foto: Peter Dollerup, Mikkel Ellung<br />

Larsen, Thomas Christensen og Jesper Legarth<br />

Quist.<br />

<strong>Solidaritet</strong> laves udelukkende af frivillige kræfter.<br />

<strong>Solidaritet</strong> er tilmeldt Pressenævnet.


Leder<br />

Øjet i det høje<br />

Både statslig og kommerciel<br />

overvågning er eksploderet i takt<br />

med den teknologiske udvikling.<br />

Venstrefløjen bør kæmpe aktivt<br />

mod vilkårlig overvågning<br />

og være med til at udbrede<br />

kendskabet til digitalt selvforsvar.<br />

Af Anders Pilmark,<br />

Marta Helleskov og Michael Schølardt<br />

Nyhederne er fyldt med historier om terrorangrebene<br />

i Paris. Verdens statsledere står i kø for at<br />

give nye beføjelser til efterretningstjenester, politi<br />

og militær.<br />

Da USA efter 11. september indledte den globale<br />

'krig mod terrorisme', fik regeringer overalt i verden<br />

chancen for at give nye beføjelser, øge overvågning og<br />

lempe dataindsamlingspolitikken. Informationer er lig<br />

med magt og kan føre til det, som enhver statsmagt ønsker:<br />

Kontrol med sin befolkning gennem fuldstændige<br />

oplysninger om dets borgere.<br />

Det er også tilfældet i Danmark, hvor staten i stigende<br />

grad prøver at skjule så meget for borgerne som<br />

muligt. Det viser sager som den nye offentlighedslov<br />

og salget af Dong. Samtidig er efterretningstjenesterne<br />

længere uden for offentlig og politisk kontrol, end de<br />

har været i årtier.<br />

Som det fremgår af dette nummer af <strong>Solidaritet</strong>, er<br />

det ikke kun den statslige overvågning, der er eksploderet<br />

i de seneste år. Det gælder i den grad også virksomhedernes<br />

overvågning af forbrugerne, der forøges i takt<br />

med digitaliseringen af borgernes informationer. Her<br />

er det kommercielle interesser, der driver værket. Men<br />

som i stadig større grad flettes sammen med sikkerhedspolitiske<br />

og geopolitiske interesser.<br />

Den digitale udvikling har også en lys side, da adgangen<br />

til information øges. Det giver mulighed for bedre<br />

klimaløsninger og solidaritet over grænser. I det hele ta-<br />

Vi bliver<br />

overvåget som<br />

aldrig før. Men<br />

det er muligt<br />

at nyde godt<br />

af teknologien<br />

uden at gå på<br />

kompromis<br />

med privatlivet,<br />

mener Anders,<br />

Marta og<br />

Michael.<br />

Foto: Jeppe<br />

Rohde<br />

get mange fantastiske ting.<br />

Desværre er mere overvågning en følge af den teknologiske<br />

udvikling. Frygt bruges som et effektivt middel.<br />

Vi får at vide, at vi er nødt til at acceptere, at vores data<br />

gemmes og deles, hvis vi skal fange terrorister og optrævle<br />

pædofiliringe. Men det er en falsk modsætning.<br />

For det er muligt at nyde godt af teknologien uden at gå<br />

på kompromis med privatlivet.<br />

Det kræver en politisk parathed – hvor man råber op,<br />

afslører misbrug og er klar til at tænke privatliv ind i den<br />

teknologiske grundkerne. Og sådan en parathed forudsætter<br />

en principiel afklaring på området. Derfor er<br />

det vigtigt, at vi på venstrefløjen tager emnet alvorligt,<br />

rejser debatten, hvor vi kan, og løbende udvikler vores<br />

politik og praksis. For den teknologiske udvikling venter<br />

ikke på os.<br />

Venstrefløjen skal kunne koble den internationale<br />

overvågningsdagsorden til, at det faktisk betyder noget,<br />

hvordan Lejre Kommune vælger at opsamle og gemme<br />

data om dens borgere. Vi skal fastholde, at mennesker,<br />

der afslører embedsmisbrug eller firmasvindel, ikke er<br />

kriminelle – men derimod udfører en ærefuld gerning.<br />

Vi skal støtte initiativer, som ønsker gøre solidarisk<br />

praksis på nettet anonymt. Vi skal udbrede kendskab til<br />

mulighederne for digitalt selvforsvar, så ansvaret ikke<br />

alene hviler på enkeltpersoner.<br />

Kort sagt skal vi kunne sammenkæde den ofte uoverskuelige<br />

digitale dystopi med alle de mange muligheder,<br />

der er for, at teknologien ikke længere tages som<br />

gidsel, men i stedet bruges i kampen for en mere fri og<br />

lige verden.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 3


Tema Labour<br />

Kammerat<br />

Corbyn<br />

Fem gange vinder af Årets Skæg i det engelske underhus og nu formand<br />

for de engelske socialdemokrater i Labour. Historien om Jeremy Corbyn er<br />

historien om en politiker fra den yderste britiske venstrefløj, der stik mod<br />

alles forventninger strøg til tops i det parlamentariske system og har sikret<br />

skægbærere og den udenomsparlamentariske venstrefløj den vægtigste<br />

repræsentant i årtier.<br />

Af Peter Nielsen<br />

Historien er dog endnu ikke færdigskrevet,<br />

og meget tyder på,<br />

at spændingskurven langt fra<br />

har toppet.<br />

Selv havde Jeremy Corbyn<br />

ingen andre ambitioner end at<br />

fremme en bredere politisk debat i<br />

partiet, da han i juni meldte sig på<br />

banen til formandsvalget i det britiske<br />

Labour-parti. At besætte tronen,<br />

der blev ledig, da Ed Miliband<br />

tilbage i maj trak sig som partileder<br />

oven på et overraskende stort valgnederlag<br />

til landets konservative,<br />

var ikke en del af overvejelserne.<br />

Bookmakerne gav Corbyn oddsene<br />

1 til 100 i kampen mod de tre<br />

midter- og højrefløjskandidater, da<br />

han først meldte sig på banen. Det<br />

blev derfor en af de største sensationer<br />

i nyere britisk politisk historie,<br />

da Corbyn pludselig strøg til vejrs i<br />

Corbyn står<br />

lige nu meget<br />

svagt i meningsmålingerne,<br />

hvilket givetvis<br />

hænger<br />

sammen med<br />

et særdeles<br />

negativt<br />

pressefokus.<br />

Foto: Garry<br />

Knight, CC<br />

meningsmålingerne og højst overraskende<br />

stod som den endelige vinder,<br />

da resultatet blev udråbt den 12.<br />

september i år.<br />

Hadet i partitoppen…<br />

Heller ikke blandt partikammeraterne<br />

i Westminister var tiltroen,<br />

endsige opbakningen, særlig stor<br />

da Corbyn først meldte sig, og det<br />

var særdeles svært at skaffe nomineringer<br />

fra de fornødne 15 procent<br />

af Labours partigruppe til hans kandidatur.<br />

Det lykkedes derfor først i<br />

praktisk talt sidste minut at overtale<br />

de sidste støtter, der på det tidspunkt<br />

ingen anelse havde om, hvad<br />

de var med til at sætte i gang.<br />

I løbet af valgkampen erklærede<br />

stadig flere Labour-politikere deres<br />

modstand mod Corbyn, i takt med<br />

at han udviklede sig fra en symbolsk<br />

venstrefløjskandidat til en seriøs<br />

spiller i kampen om formandsposten.<br />

De bebudede, at et Labour<br />

med Corbyn i spidsen ville være<br />

»uvælgeligt«, og at læren af det<br />

netop overståede valg var, at de britiske<br />

vælgere netop ikke ønskede et<br />

rødere Labour.<br />

… elsket blandt græsrødderne<br />

Trods Labour-etablissementets<br />

frygt, har støtten fra partiets græsrødder<br />

været overvældende. Blandt<br />

de opstillede kandidater fik Corbyn<br />

klart flest anbefalinger fra partiets<br />

lokalafdelinger og de associerede<br />

fagforbund, og i sidste ende vandt<br />

han da også med næsten 60 procent<br />

af stemmerne formandsvalget<br />

allerede i første runde.<br />

Den overbevisende margen<br />

skyldtes ikke mindst et nyt valgsystem,<br />

der gjorde det muligt for<br />

Labour-støtter uden medlemskort<br />

at købe sig til stemmeret for blot<br />

3 pund eller godt 30 kroner. Disse<br />

4 | <strong>Solidaritet</strong>


Labour<br />

»Trods Labour-etablissementets<br />

frygt har støtten fra partiets<br />

græsrødder været overvældende«<br />

strømmede til, da Corbyn blev accepteret<br />

ind i kapløbet, og han fik<br />

lang størstedelen af deres stemmer.<br />

Blandt ordinære partimedlemmer<br />

fik han godt halvdelen af stemmerne<br />

i første valgrunde, mens han<br />

trak vel over halvdelen af fagforeningsstemmerne.<br />

Oprigtig og autentisk<br />

Populariteten blandt græsrødderne<br />

skyldes en kombination af flere faktorer.<br />

En af disse er Corbyns umiddelbare<br />

oprigtighed og autencitet.<br />

Han er ikke en del af partietablissementet<br />

og har tværtimod dedikeret<br />

en stor del af sin tid, siden han blev<br />

valgt til Underhuset i 1983, til udenomsparlamentariske<br />

initiativer som<br />

Stop the War, Campaign for Nuclear<br />

Disarmament og Palestine Solidarity<br />

Campaign.<br />

Meget symbolsk for Corbyns<br />

udenomsparlamentariske arbejde<br />

var det da også, da han, samme dag<br />

han blev udråbt som ny Labour-leder,<br />

talte for 100.000 fremmødte<br />

ved en Refugees Welcome-demonstration<br />

i London.<br />

»Syriza-lignende freak«<br />

En anden væsentlig faktor for Corbyns<br />

succes er alt andet lige den politiske<br />

platform, han er gået til valg<br />

på og som formentlig er den mest<br />

radikale en partileder har haft siden<br />

1980erne.<br />

Corbyns økonomiske program er<br />

i folkemunde blevet døbt Corbynomics,<br />

og det indebærer blandt andet<br />

infrastrukturelle investeringer finansieret<br />

ved at lade nationalbankens<br />

seddeltrykkeri køre. Andre mærkesager<br />

er nationalisering af jernbanerne,<br />

afskaffelse af gebyrer på universitetsuddannelser,<br />

afskaffelsen af atomforsvaret<br />

og udmeldelse af NATO.<br />

Corbyns politiske program er<br />

blevet bifaldet af mindre engelske<br />

venstrefløjspartier såsom Socialist<br />

Workers Party (SWP) og Left<br />

Unity. Uden for landets grænser<br />

har spanske Podemos og græske<br />

Syriza erklæret Corbyn deres kærlighed.<br />

Anderledes afmålt var de danske<br />

socialdemokraters formand, Mette<br />

Frederiksen, da hun erklærede at<br />

»det Labour, der tegner sig nu, ligger<br />

langt fra det danske Socialdemokrati,«<br />

mens Henrik Sass Larsen<br />

(S) på Twitter kaldte Corbyn for en<br />

»Syriza-lignende freak«.<br />

Alliancer med bevægelserne<br />

En af de briter, der har ladet sig begejstre<br />

af Corbyns sejr, er Tom King,<br />

én af tre formænd for studenterforeningen<br />

ved London-universitet<br />

SOAS, som er kendt for sin aktivistiske<br />

studentermasse. Ifølge King åbner<br />

valget af Corbyn nye mulig<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 5


Tema<br />

heder for studenterbevægelsen og<br />

andre sociale bevægelser:<br />

- For os giver valget af Corbyn en<br />

ny talerstol. Vi håber, at Corbyn kan<br />

hjælpe vores budskaber ud i stuerne<br />

hos middelklassen, så et bredere<br />

udsnit af befolkningen kan identificere<br />

sig med eksempelvis kravet om<br />

skrotningen af universitetsgebyrer.<br />

Ifølge King vil man formentlig<br />

også se, at bevægelserne i højere<br />

grad end tidligere vil støtte op om<br />

en Labour-kandidat i kampen om<br />

premierministerposten.<br />

- Det vil være oplagt for studenterbevægelsen<br />

dels at arbejde mere<br />

aktivt i påvirkelige organer i Labour<br />

og dels at bakke op om Labours<br />

krav på gadeplan – og vice-versa.<br />

Tidligere Labour-ledere har haft berøringsangst<br />

overfor studenterbevægelsen,<br />

men der er nu et klart<br />

potentiale for at etablere nye forbindelser<br />

og strategiske samarbejder<br />

for os og sociale bevægelser generelt.<br />

Kontrarevolution<br />

Det er dog endnu for tidligt at juble.<br />

Nick Clark er journalist for the Socialist<br />

Worker, og han opfatter ligeledes<br />

Corbyn som en mulighed<br />

for landets venstrefløj. Han er dog<br />

nervøs for, hvorvidt Corbyn får lov<br />

at blive siddende frem til et kommende<br />

parlamentsvalg.<br />

- Jeg tror, at den største trussel<br />

mod Corbyn kommer internt fra<br />

i Labour, og jeg finder det sandsynligt,<br />

at der vil være et forsøg på<br />

6 | <strong>Solidaritet</strong><br />

Westminster,<br />

med det<br />

engelske<br />

parlamant.<br />

Foto: Dan<br />

Forest, CC<br />

»Andre<br />

mærkesager<br />

er nationalisering<br />

af<br />

jernbanerne,<br />

afskaffelse<br />

af gebyrer på<br />

universitetsuddannelser,<br />

afskaffelsen<br />

af atomforsvaret<br />

og<br />

udmeldelse af<br />

NATO«<br />

at slippe af med ham fra partiets<br />

højrefløj. Han har allerede måttet<br />

indgå en del kompromiser og<br />

give en række indrømmelser for at<br />

holde samling på partiet.<br />

Historier om, at Labours højrefløj<br />

vil forsøge at vælte Corbyn i<br />

utide, florerer ikke kun i cirkler til<br />

venstre for Labour. Allerede inden<br />

formandsvalget var bragt til ende,<br />

bragte den engelske presse historier<br />

om anonyme og navngivne kilder<br />

i Labour, der advarede om kupplaner.<br />

Selvom truslerne er aftaget<br />

efter Corbyns overbevisende sejr,<br />

skyder flere bettingbureauer på,<br />

at han ikke får lov at sidde perioden<br />

ud.<br />

Kompromisets kunst<br />

Som Clark nævner, har Corbyn da<br />

også allerede måttet slække på linen<br />

for at undgå mytterier. På Labour-kongressen<br />

den 27-30. september,<br />

pressede han en afstemning<br />

igennem om partiets holdning til<br />

landets atomubåde, som et stort<br />

flertal af kongressen til den nye formands<br />

fortrydelse ønskede at bevare.<br />

Fra Corbyn-lejren lød det, at man<br />

opfattede afstemningen som en sejr<br />

for medlemsdemokratiet, som man<br />

ønsker i højere grad at inddrage i<br />

partiets politikudvikling. Corbyn har<br />

dog også måttet dæmpe nationaliseringsretorikken,<br />

bakke tilbage på<br />

tidligere krav om at forlade NATO,<br />

og han går nu også klart ind for at<br />

forblive i EU.<br />

Kampens kunst<br />

Selv hvis Corbyn skulle formå at<br />

holde de oprørske Labour-politikere<br />

i ro indtil næste valg, der planmæssigt<br />

afholdes i 2020, må han kæmpe<br />

hårdt for også at vinde den britiske<br />

offentlighed over. Han står lige nu<br />

meget svagt i meningsmålingerne,<br />

hvilket givetvis hænger sammen<br />

med et særdeles negativt pressefokus.<br />

Det er dog svært at forestille sig,<br />

at den britiske presse, hvoraf størstedelen<br />

af dagbladene støttede De<br />

Konservative ved sidste valg, og en<br />

stor del er ejet af mediemogulen<br />

Rupert Murdoch, pludselig skulle<br />

forbarme sig. Det er tydeligt, at Corbyn<br />

selv må bygge videre på den<br />

entusiasme, han har vakt hos dele<br />

af de britiske vælgere og forsøge at<br />

inddrage de kræfter og kapaciteter,<br />

der ligger i bevægelserne, hvis han<br />

og Labours venstrefløj vil sætte en<br />

dagsorden i England.<br />

Nyere tid har vist masser af eksempler<br />

på at folkeopinioner vender<br />

sig hurtigt og til trods for en<br />

fjendtligt stemt presse. Syriza var<br />

»uvælgelige« indtil de blev valgt, og<br />

hjemme i Danmark undergik flygtningedebatten<br />

store forandringer<br />

på få dage og timer i begyndelsen<br />

af september. På samme vis kendte<br />

langt de færreste til Jeremy Corbyn,<br />

da han i juni meldte sit kandidatur<br />

til Labours formandspost. Tre måneder<br />

efter var den hans. Så hvem<br />

ved, hvad der kan nå at ske på fem<br />

år? ■


Klima<br />

EU vil eksportere<br />

kvotehandelsfiasko<br />

Op til COP21 forsøger EU at sælge<br />

sit CO2-kvotesystem til resten af<br />

verden. Miljøbevægelser kræver<br />

det skrottet til fordel for effektive<br />

klimatiltag.<br />

Af Finn Kjeller<br />

Ved klimatopmødet i Paris den 30. november til 11.<br />

<strong>december</strong>, møder EU's repræsentanter – og dermed<br />

Danmarks – op med et forslag om at udbrede EU's<br />

system for CO2-kvotehandel til hele verden. Det gør de,<br />

selv om kvotehandelssystemet her ti år efter starten er<br />

en notorisk fiasko, når det gælder om at nedbringe udledningerne<br />

af de klimaødelæggende gasser.<br />

EU's Emissions Trading System (EU-ETS) er verdens<br />

største marked for CO2-kvoter. EU-ETS omfatter 11.000<br />

fabrikker, kraftværker m.m. For hvert ton CO2, de udleder,<br />

skal de aflevere en kvote, dvs. en tilladelser til at<br />

slippe 1 ton CO2 ud i atmosfæren.<br />

Kvoterne kan købes og sælges på elektroniske markeder.<br />

Dette markedsbaserede system skulle give virksomheder<br />

incitament til at forurene mindre – på den<br />

mest »omkostningseffektive« måde. Men kvotehandelen<br />

har aldrig sat en kvotepris, som tilskynder forurenerne<br />

til at reducere udledningerne.<br />

EU-ETS omfatter 45 % af de samlede drivhusgasud-<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 7


Klima<br />

ledninger i EU. Dermed er også en stor del af Danmarks<br />

klimapolitik bundet af EU-ETS.<br />

Presset på de store forurenere for at sænke deres<br />

udledninger har været lille eller ikke eksisterende, eftersom<br />

de har nydt godt af en overflod af gratis kvoter.<br />

Ikke bare kvoter uddelt af EU, men også billige kreditter<br />

fra projekter i lande i Syd og Øst. EU har nemlig fra 2008<br />

knyttet kvotehandelen sammen med Kyotoprotokollens<br />

»Clean Development Mechanism« og »Joint Implementation«.<br />

Princippet om, at det skal være ekstra reduktioner,<br />

som ikke ellers ville have fundet sted, håndhæves ikke,<br />

og ingen kan garantere, at basisscenariet er korrekt. Det<br />

er blevet udnyttet i en sådan grad, at flertallet af disse<br />

kreditter ikke repræsenterer nogen reelle udledningsreduktioner.<br />

Overflødighedshornet af kvoter er et resultat af »lobbyisme<br />

sideløbende med regeringernes protektionisme«,<br />

hvor det styrende har været »hensyn til EUerhvervslivs<br />

'konkurrenceevne' på de internationale<br />

markeder frem for miljøhensyn«, forklarer Oscar Reyes<br />

fra Corporate Europe Observatory i rapporten Life beyond<br />

emissions trading (januar 2014).<br />

Kvotepris i bund<br />

Med kvotehandelssystemet følger også en mængde<br />

mæglere og spekulanter, som profiterer på systemet<br />

uden på nogen måde at bidrage til miljømæssige eller<br />

sociale fremskridt, påpeger Oscar Reyes. Kvoteprisen<br />

bestemmes nemlig på et værdipapirmarked, hvor kvoterne<br />

handles af alle mulige, f.eks. hedgefonde.<br />

»Når prisen bestemmes af markedet, mister CO2-prisen<br />

sin regulerende rolle,« bemærker det franske ATTAC<br />

i en ny bog (Le climat est notre affaire, Paris, <strong>2015</strong>).<br />

EU's kvotepriser har hele tiden været ustabile og brød<br />

første gang sammen i april 2006. Den økonomiske krise<br />

efter 2008 har sænket efterspørgslen og medført faldende<br />

kvotepriser. Der er ingen udsigt til, at kvotepriserne<br />

kan komme op fra de nuværende 4-5 euro for en<br />

kvote til de 30-50 euro, som mange anser for minimum,<br />

hvis prisen skal tilskynde nogen til at droppe fossile<br />

energikilder.<br />

Det betyder, at elselskaber og energitunge virksomheder<br />

i EU med fordel kan melde sig ud af omstillingen<br />

indtil videre og købe kvoter af andre i EU eller CO2-kreditter<br />

uden for EU, hvor det umiddelbart er billigere at<br />

reducere udledninger. Når det sker, har det alvorlige<br />

langsigtede konsekvenser. Hvis man f.eks. i dag investerer<br />

i et nyt kulkraftværk frem for vindkraft, har man låst<br />

sig til høje CO2-udledninger i årtier frem.<br />

Blokerer for effektive tiltag<br />

EU-ETS har ifølge kritikerne ikke bare været ineffektivt.<br />

Det har også blokeret for en effektiv indsats.<br />

»Da kvotehandelen giver incitament til at gennemføre<br />

de billigste reduktioner først, udsætter den de<br />

sværeste forandringer og fastlåser kulstoftung infrastruktur,«<br />

forklarer Friends of the Earth Europe, som det<br />

danske NOAH er en del.<br />

»Presset på de store<br />

forurenere for at<br />

sænke deres udledninger<br />

har været lille eller<br />

ikke eksisterende«<br />

Princippet om »omkostningseffektivitet«, som ligger<br />

bag kvotehandelssystemet, fører således økonomien i<br />

retning af ikke-strukturelle tiltag, som giver billige kvoter<br />

og kreditter, f.eks. træplantning i u-lande frem for<br />

energibesparelser eller omstilling til decentrale solcelleanlæg.<br />

»ETS har undermineret eller blokeret for vedtagelse<br />

af en bred vifte af andre miljøtiltag,«<br />

skriver Oscar Reyes fra Corporate<br />

Europe Observatory. Modstandere<br />

af sådanne tiltag har ligefrem<br />

brugt EU-ETS som argument, fordi<br />

en fremgang for vedvarende energi<br />

og energieffektivisering ville svække<br />

kvoteprisen.<br />

ETS-satsningen »er en hindring<br />

for andre, afprøvede og testede foranstaltninger,<br />

som ville føre til mere<br />

sikre resultater. Regulering, beskatning<br />

og støtteordninger er mere effektive,<br />

når det gælder om at reducere udledningerne<br />

i det omfang og den takt, der er nødvendige for at afværge<br />

katastrofale klimaforandringer,« siger Friends of<br />

the Earth Europe.<br />

Flytter dækstolene på synkende skib<br />

Mens en lang række græsrodsorganisationer har opfordret<br />

EU til at skrotte EU-ETS, har EU-Kommissionen forsøgt<br />

at rette op på det synkende flagskib. Der er fremsat<br />

mange forslag om reform af EU-ETS, men »erfaringerne<br />

har vist, at ændringer i systemets udformning altid er<br />

gennemført i overensstemmelse med erhvervslobbyernes<br />

krav. De har fået godt tag i EU, som både leverer<br />

kvoterne og lovgiver om dem – ikke overraskende, for<br />

kvotehandelen flytter den klimapolitiske beslutningsog<br />

handlekraft fra borgerne og regeringerne til forurenerne<br />

og forhandlerne,« skrev Carbon Trade Watch i<br />

2012 i sin rapport Green is the colour of money.<br />

Daværende klimakommissær Connie Hedegaard forklarede<br />

i et interview sin modvilje mod at gå andre veje:<br />

»Hvad angår diskussionen om at fastsætte priser, der<br />

lægger en bund, og den slags, er det let at se logikken<br />

bag ved. Hvis man begynder at lege med den idé […], så<br />

vil man meget hurtigt ikke længere have et markedsdrevet<br />

system. Og vi mener, at det er vigtigt at have et<br />

markedsbaseret system.« (Euractiv, 2.2.2012)<br />

Det lykkedes i 2013 Connie Hedegaard at få opbakning<br />

i EU-Parlamentet til et forslag om at udskyde salget<br />

af en mængde kvoter i håbet om at give kvoteprisen et<br />

nøk opad. Men det har ikke ført til den forventede stigning<br />

i kvoteprisen.<br />

»Kort sagt har Kommissionen flyttet rundt på dækstolene,<br />

men skibet synker stadig,« konkluderer Oscar<br />

Reyes fra Corporate Europe Observatory.<br />

I juli <strong>2015</strong> fremlagde EU-Kommissionen et forslag til<br />

revideret kvotehandelsdirektiv. Det lægger op til at videreføre<br />

systemet de næste 15 år uden større ændringer.<br />

Stik imod tidligere løfter betyder Kommissionens<br />

forslag, at man fortsat vil give gratis kvoter til 50 ener-<br />

8 | <strong>Solidaritet</strong>


Klima<br />

gislugende erhvervsgrene i hvert fald indtil 2030. Det<br />

forventes, at der fortsat vil være gratis kvoter til stål-,<br />

cement- og kemikalieproduktionen – brancher, der er<br />

blandt de største forurenere og de største lobbyister<br />

mod effektive klimatiltag.<br />

Ifølge WWF vil reformen styre EU-ETS mod »endnu et<br />

årtis fiasko«.<br />

Eksport af kuldsejlet model<br />

Kvotesystemets genvordigheder har ikke afholdt EU<br />

fra at tilskynde andre lande til at vedtage lignende systemer,<br />

bl.a. gennem Partnership for Market Readiness<br />

(PMR) med 16 »mellemindkomstlande«, heriblandt Kina,<br />

Indien og Brasilien.<br />

I Bruxelles mødtes EU's miljøministre den 18. september<br />

<strong>2015</strong> og fastlagde EU's linje til COP21. Ministerrådet<br />

fremhævede blandt andet, at Paris-aftalen bør åbne for<br />

»international brug af markeder« for at fremme »omkostningseffektiv<br />

modvirkning af klimaforandringer«.<br />

Ved miljøministrenes<br />

møde i<br />

Bruxelles den<br />

18. september<br />

opførte Friends<br />

of the Earth m.fl.<br />

en symbolsk<br />

tovtrækning<br />

mellem<br />

forurenende<br />

fossile<br />

brændsler og<br />

vedvarende<br />

energi.<br />

Foto: Friends of<br />

the Earth<br />

Øget brug af kvotehandel indgår allerede i aftaleforslagene,<br />

som der forhandles om op til COP21. Det<br />

samme presser erhvervslobbyister på for gennem International<br />

Emissions Trading Association, og den 1. juni<br />

<strong>2015</strong> sendte EU's største olie- og gasselskaber et åbent<br />

brev til FN og regeringerne: Brug COP21 til at »indføre<br />

CO2-prissætningssystemer«, og »skab en international<br />

ramme, der på sigt kan forbinde de nationale systemer«,<br />

lød budskabet.<br />

At udbrede EU's fejlslagne kvotehandelssystem til<br />

flere egne af verden vil imidlertid ikke få systemet<br />

til at fungere bedre – tværtimod, advarede Friends<br />

of the Earth allerede i 2010 med finanskrisen i frisk<br />

erindring: En udbredelse af kvotemarkedet vil også<br />

»udbrede brugen af yderst komplekse finansielle<br />

instrumenter – med risiko for en CO2-kvote-boble,<br />

der brister, med langt større økonomiske, politiske<br />

og miljømæssige konsekvenser end subprimefinanskrakket«.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 9


Tema: Overvågning<br />

Proletarer i alle lande,<br />

KRYPT3ROPS<br />

NWUISDJ3RN<br />

Vi ved alle sammen, at vi bliver overvåget på den ene<br />

eller anden måde: Af virksomheder, de offentlige myndigheder,<br />

efterretningstjenester eller af hinanden. Men hvilke former for<br />

overvågning er mest udbredt i vores samfund? Og hvad kan<br />

venstrefløjen gøre for at bekæmpe den?<br />

Af Anders Pilmark<br />

Hvilken form for overvågning<br />

af borgerne er mest udbredt<br />

i Danmark? Det var et af de<br />

første spørgsmål, som dukkede<br />

op i mine tanker, da vi<br />

besluttede, at overvågning<br />

skulle være temaet i denne<br />

udgave af <strong>Solidaritet</strong>. Men jo flere artikler<br />

jeg læste om emnet, og jo flere<br />

mennesker jeg spurgte, desto mere<br />

stod det klart, at ingen – eller i hvert<br />

fald ganske få – reelt ved det.<br />

Ifølge IT-politisk rådgiver i PROSA<br />

(fagforeningen for IT-professionelle),<br />

Ole Tange, er vores digitale fodaftryk<br />

et godt bud: Hver gang du klikker på<br />

et link, hver gang du bruger telefonen<br />

til at checke dine mails og hver<br />

gang du bruger dit betalingskort, afsætter<br />

du digitale fodaftryk.<br />

»Der registreredes knap 1 million<br />

digitale fodaftryk for hver dansker i<br />

2013 og tallet er stigende,« fortæller<br />

Tange. Registreringerne kan bruges<br />

til ’profilering’ og benyttes primært<br />

af marketingsbureauer til at<br />

forbedre deres markedsføring. Men<br />

samme type profileringsværktøjer<br />

vil også kunne bruges af stater til<br />

kontrol af deres borgere. Information<br />

om seksuel orientering er måske<br />

harmløst i Danmark, men kan<br />

være dødsensfarligt i Nigeria.<br />

Enhedslistens retsordfører, Pernille<br />

Skipper, mener ligeledes at den<br />

massive indsamling af data, både til<br />

kommerciel og statslig brug, er faretruende:<br />

»Der er en generel tendens til, at<br />

der indsamles mere og mere data<br />

om uskyldige mennesker, som ikke<br />

er mistænkt for noget kriminelt, og<br />

at man tror, at man kan forudse kriminalitetsmønstre<br />

gennem data.<br />

For eksempel oplysninger om kørsel<br />

– gennem nummerpladeregistreringer,<br />

oplysninger om flypassagerer<br />

og oplysninger om internetaktivitet<br />

og telefonopkald. Denne indsamling<br />

af såkaldt »big data« krænker vores<br />

privatliv, og det er langt fra sikkert,<br />

at det er så effektivt, som man håber<br />

på,« advarer Skipper.<br />

Digitale fodspor<br />

Website Visitor Tracking er én form<br />

»Der registre -<br />

redes knap 1<br />

million digitale<br />

fodaftryk for<br />

hver dansker i<br />

2013, og tallet<br />

er stigende«<br />

for digitale fodspor, som er meget<br />

udbredt. Det er en analyse af den<br />

trafik, som er på en bestemt hjemmeside,<br />

f.eks. Politikens eller Berlingskes<br />

hjemmeside. Hver gang<br />

du besøger avisernes hjemmeside,<br />

er der øjne, der følger med. Private<br />

virksomheder, som ikke er aviserne<br />

selv, kan simpelthen følge med i og<br />

registrerer din adfærd på hjemmesiden,<br />

hvilke artikler du læser eller<br />

emner, der særligt optager dig.<br />

De informationer, som de mange<br />

web trackers samler ind, gør dem<br />

hurtigt i stand til at karakterisere –<br />

og muligvis identificere – de enkelte<br />

brugere. Isoleret set betyder det<br />

muligvis ikke det store, at en web<br />

tracker kan se, at du læser en bestemt<br />

artikel. Men jo flere artikler,<br />

der registreres og knytter sig til dig<br />

via cookies, jo mere tegner sig der<br />

et billede af dine interesser. Gennem<br />

en masse forskellige information<br />

kan dine præferencer meget<br />

klart karakteriseres og i sidste ende<br />

kunne kobles til din person.<br />

Heldigvis er der, ifølge Ole Tange,<br />

hjælp at hente, hvis man gerne vil<br />

10 | <strong>Solidaritet</strong>


Tema: Overvågning<br />

GFNBFGABZO<br />

RIEKDASLRX<br />

undgå denne form for overvågning.<br />

På nettet ligger der en række programmer,<br />

som kan gøre os i stand<br />

til at undgå at private firmaer kigger<br />

med når du læser avisen på nettet.<br />

Fx programmet Ghostery, som ikke<br />

blot gør brugeren i stand til at se<br />

hvilke web trackers, der opererer på<br />

en given side, men som også gør én<br />

i stand til at slå dem fra.<br />

Prioriter digitalt selvforsvar<br />

PROSA kalder det for »digitalt selvforsvar«,<br />

når folk bruger digitale<br />

værktøjer såsom Ghostery til at<br />

skærme sig mod overvågning. Og<br />

ifølge Ole Tange kommer det til at<br />

udgøre en meget væsentlig strategi<br />

i kampen mod overvågning i fremtiden.<br />

Derfor er det også afgørende,<br />

at venstrefløjen kommer på banen<br />

og er med til at modvirke højrefløjens<br />

tendens til at mistænkeliggøre<br />

modstand mod overvågning, fx ved<br />

at gøre det til et spørgsmål om terrorbekæmpelse,<br />

at staten må registrere<br />

mere og mere om deres borgere.<br />

Her mener Ole Tange, at et parti<br />

»En af de ting,<br />

som man kan<br />

gøre på Borgen<br />

– det er<br />

simpelthen at<br />

bruge digitalt<br />

selvforsvar«<br />

som Enhedslisten kunne gøre en<br />

stor indsats ved at forsøge at normalisere<br />

og udbrede kendskabet<br />

til digitalt selvforsvar. Helt konkret<br />

foreslår han, at partiet begynder at<br />

implementere nogle af værktøjerne,<br />

f.eks. kryptering af telefonsamtaler,<br />

i det daglige arbejde på Christiansborg.<br />

For som han nøgternt konstaterer:<br />

»En af de ting, som man kan<br />

gøre på Borgen – det er simpelthen<br />

at bruge digitalt selvforsvar.«<br />

Pernille Skipper er enig i, at den<br />

type redskaber er vigtige. »Digitalt<br />

selvforsvar er helt centralt. Viden<br />

om kryptering er helt essentielt,<br />

både for at sikre vores privatliv principielt<br />

mod overvågning fra stater<br />

og efterretningstjenester, men også<br />

for at kunne sikre os bedre mod<br />

internetkriminalitet og identitetstyveri<br />

med videre fra kriminelle.<br />

Derfor har Enhedslisten flere gange<br />

foreslået, at det skal på skoleskemaet<br />

og ikke mindst, at der skal forskes<br />

i kryptering,« konstaterer Skipper.<br />

Digitalt selvforsvar er dog ikke<br />

den eneste strategi mod overvågning.<br />

I lang tid har venstrefløjen,<br />

heriblandt Enhedslisten, forfulgt en<br />

strategi om at inddæmme og regulere<br />

overvågning gennem lovgivning.<br />

På spørgsmålet om, hvilken af<br />

de to strategier, som venstrefløjen<br />

fremover bør prioritere, svarer Ole<br />

Tange:<br />

»Digitalt selvforsvar virker internationalt.<br />

Så hvis vi laver selvforsvar,<br />

så virker det også selvom du flytter<br />

til Kina, Syrien eller Rusland. Digitalt<br />

selvforsvar kan man ikke tage fra<br />

dig. Det virker over hele verden, og<br />

det er ligegyldigt hvilken lovgivning,<br />

der er. Teknologien respekterer ikke<br />

lovgivning. Lovgivere kan sige nok<br />

så meget, at du ikke må kryptere,<br />

men teknologien gør det alligevel.<br />

Det betyder ikke, at vi skal se stort<br />

på lovgivning. Men for mig at se er<br />

det en mindre væsentlig ting, fordi<br />

lovgivning kan ændres, hvorimod<br />

en teknisk løsning kan sikre borgeren,<br />

uanset hvad lovgivningen ændres<br />

til.«<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 11


Tema: Overvågning<br />

Ole Tange, IT-politisk rådgiver for PROSA<br />

(Forbundet af IT-professionelle). Han sidder desuden<br />

i Københavns Kommunes Privacy-Panel, som skal<br />

rådgive om privatlivsproblematikker i forbindelse med<br />

implementeringen af smart city-projekter (se side 16).<br />

Foto: Hans Schou<br />

Pernille Skipper, medlem af Folketinget for<br />

Enhedslisten. Rets-, social- og ligestillingsordfører.<br />

Uddannet jurist fra Københavns Universitet.<br />

Foto: Mogens Engelund, CC<br />

Overvågning og imperialisme<br />

Der er ingen tvivl om, at kendskab til<br />

de digitale selvforsvarsmuligheder<br />

bør udbredes. Dog er det nødvendigt<br />

for venstrefløjen og Enhedslisten,<br />

at angribe overvågningsproblematikken<br />

fra andre vinkler<br />

samtidig. Partiet har ingen sammenhængende<br />

politik på området, hvilket<br />

ifølge Pernille Skipper hænger<br />

sammen med at: »Verden forandrer<br />

sig så hurtigt på det område, at det<br />

ville være omsonst.«<br />

Venstrefløjen deler sin sunde<br />

skepsis over øget overvågning med<br />

partier fra andre fløje. Men hvor Liberal<br />

Alliance blot har et ønske om<br />

minimal statslig indblanding – men<br />

ingen lyst til at fjerne private virksomheders<br />

mulighed for at snage i<br />

dit privatliv – er venstrefløjens mission<br />

knyttet til både en antikapitalistisk<br />

og -imperialistisk tradition. Det<br />

bør den i hvert fald være.<br />

Derfor vil en samlet overvågningspolitik<br />

for Enhedslisten nødvendigvis<br />

være knyttet til, hvordan<br />

vi skaber eller forsvarer demokrati<br />

og frihed for den enkelte (verdens)<br />

borger.<br />

Ikke desto mindre ligger der en<br />

»Der ligger en<br />

enorm opgave<br />

i at sætte<br />

spørgsmålet<br />

på dagsordenen<br />

– både på<br />

parlamentsniveau<br />

og i<br />

samfundet«<br />

enorm opgave i at sætte spørgsmålet<br />

på dagsordenen – både på parlamentsniveau<br />

og i samfundet. I den<br />

sammenhæng er PROSAs indsigt og<br />

viden god for venstrefløjen, da deres<br />

dagsorden er yderst konkret og<br />

handlingsorienteret.<br />

Afskaffelse af retsforbeholdet<br />

3. <strong>december</strong> var der folkeafstemning<br />

om Danmarks EU-retsforbehold.<br />

Ved redaktionens afslutning<br />

var resultatet endnu ukendt. Men<br />

ifølge en række førende jurister kan<br />

dansk politi ved et ja blive tvunget<br />

til at overvåge og efterforske visse<br />

handlinger, selvom de ikke er ulovlige<br />

i Danmark.<br />

Pernille Skipper fremhæver desuden,<br />

at en afskaffelse af retsforbeholdet<br />

vil betyde øget overvågning<br />

af flypassagerer:<br />

»Hvis Danmark afskaffer retsforbeholdet,<br />

vil det medføre en<br />

implementering af det såkaldte<br />

PNR-direktiv, som pålægger medlemslandene<br />

at indsamle oplysninger<br />

om alle flypassagerer. Det gælder<br />

både oplysninger om rejserute,<br />

medrejsende, bagageoplysninger,<br />

særlig mad og så videre, og disse<br />

skal være tilgængelige for alle myndigheder<br />

– det gælder også oplysninger<br />

om uskyldige borgere, der<br />

ikke er mistænkt for noget kriminelt.<br />

Og hvis vi afskaffer retsforbeholdet,<br />

kan vi ikke senere udtræde<br />

af direktivet igen, hvis der skulle ske<br />

misbrug eller læk – fordi suveræniteten<br />

er afgivet, og ikke kan tages tilbage,«<br />

varsler Skipper.<br />

Ole Tange mener ikke nødvendigvis,<br />

at afskaffelse af retsforbeholdet<br />

vil betyde markant øget overvågning,<br />

bl.a. henviser han til, at Danmark<br />

sandsynligvis allerede i dag<br />

udleverer passagerlister til udenlandske<br />

myndigheder. Selvom der<br />

er forskellige analysevinkler mellem<br />

fagforeningen og det politiske parti<br />

Enhedslisten, er både Tange og Skipper<br />

optagede af den digitale dagsorden<br />

og overvågningsproblematikken<br />

generelt.<br />

Der ligger en kæmpe opgave i<br />

at udbrede kendskabet til forskellige<br />

typer overvågning. Og hvis man<br />

skal gøre sig nogen forhåbning om<br />

at tage kampen op imod kapitalinteresser<br />

og våde drømme om statskontrol,<br />

så skal der oplyses og angribes<br />

på rigtig mange fronter. ■<br />

12 | <strong>Solidaritet</strong>


Tema: Overvågning<br />

PROSAs forslag til områder, som<br />

politikerne gerne må få øjnene op for<br />

Privacy-by-design<br />

PROSA anbefaler, at offentlige myndigheder fremover<br />

bygger deres digitale systemer efter privacy-by-design,<br />

hvor brugen af personfølsomme oplysninger enten<br />

undgås eller holdes på et minimum.<br />

I dag bygges de fleste af de digitale systemer op efter<br />

privacy-by-policy, hvor myndigheder indsamler<br />

følsomme oplysninger om deres borgere og lover at<br />

holde disse hemmelige. De seneste par år har dog<br />

vist, at systemer med persondata indimellem bliver udsat<br />

for datalæk, hvormed sikkerheden kompromitteres.<br />

Desuden er frygten, at selvom data indsamles med ét<br />

formål for øje, bliver det måske brugt til alt muligt andet.<br />

Hvis sikkerheden er tænkt ind fra begyndelsen,<br />

fjernes denne risiko, da ingen ligger inde med data,<br />

som kan føres tilbage til den enkelte person.<br />

Fri software<br />

PROSA ser gerne, at de offentlige myndigheder fremover<br />

bygger deres digitale systemer som fri software,<br />

således at borgerne kan gå ind og se kildekoden og<br />

tjekke, om alt er, som det skal være, og at lovgivningen<br />

overholdes.<br />

Bryd systemerne op i mindre dele<br />

Dette område er ikke så meget et spørgsmål om overvågning,<br />

men snarere et spørgsmål om økonomi. De<br />

offentlige myndigheder har de seneste år udviklet<br />

store, dyre systemer i millionklassen, som så bagefter<br />

viser sig at slå fejl. Derfor anbefaler PROSA, at man<br />

bygger systemerne i mindre dele, der – som en slags<br />

byggeklodser – kan sættes sammen til et sammenhængende<br />

system. På den måde undgår man, at hele<br />

systemer til adskillige millioner kroner skal laves om<br />

få år senere, hvis man finder fejl i systemerne. I stedet<br />

kan man nøjes med at udskifte nogle få dele, som er<br />

fejlbehæftede.<br />

Borgerne ejer deres egne data<br />

Det vil sige, at borgerne i udgangspunktet er nødt<br />

til at sige »ja«, hver gang de offentlige myndigheder<br />

vil bruge deres informationer. Ifølge Ole Tange vil<br />

dette princip, selvom det i øjeblikket vil være svært<br />

at håndhæve, betyde, at hele debatten bliver vendt<br />

på hovedet, og dermed udgør en god rettesnor for de<br />

offentlige myndigheders håndtering af borgernes informationer.<br />

PNRdirektivet<br />

pålægger<br />

flyselskaberne<br />

at udlevere<br />

alle passageroplysninger<br />

til<br />

myndighederne.<br />

Også for folk,<br />

der ikke er<br />

mistænkt for<br />

noget.<br />

Foto: Flightlog,<br />

CC<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 13


Tema: Overvågning<br />

Beskyt dig selv mod<br />

digital overvågning<br />

Digitalt selvforsvar er<br />

redskaber som giver<br />

dig mulighed for, at<br />

begrænse eller undgå<br />

overvågning af dine<br />

digitale fodspor.<br />

Strategien om selvforsvar har den fordel, at<br />

det virker uanset hvor du sidder på kloden<br />

og hvilken lovgivning du er underlagt. Desværre<br />

er kendskabet til de konkrete værktøjer<br />

begrænset, og strategien vil i det store<br />

hele være op til den enkelte at benytte sig<br />

af. Dermed bliver det gjort til et individuelt<br />

problem – og hvis det ikke skal ramme utroligt<br />

skævt, så må det aldrig stå alene.<br />

Mail sikkert – uden at andre kigger med<br />

Det er svært at finde et sikkert mailprogram til<br />

smartphones, dersamtidigt er brugervenligt.<br />

Prøv den gratis tyske Tutanota.de. Med den tjeneste<br />

kan du sende fortrolige mails, som du giver et<br />

unikt password, der så bare skal fortælles modtageren<br />

på anden vis – fx via sikker chat eller mundtligt.<br />

App’en er hurtig og brugervenlig.<br />

<strong>Solidaritet</strong> vil her give dig en kort introduktion<br />

til et par ting, som du selv kan gøre,<br />

hvis du vil undgå at nysgerrige øjne følger<br />

din digitale færden. Og samtidig opfordre til,<br />

at digitale rettigheder ikke kun diskuteres<br />

blandt fagfolk, men også tages alvorligt af<br />

en samlet venstrefløj.<br />

Gå ud i verden<br />

– og bestem selv, hvem der skal gå med!<br />

Du sætter spor via din mobil, når du bevæger dig<br />

rundt. Vil du være fri for det, kandu starte med at:<br />

■■<br />

Slå GPS’en fra, når du ikke selv<br />

bruger den.<br />

■■<br />

Slå Placering fra: Gå ind i indstillinger og find<br />

placering<br />

■■<br />

Slå Wifi fra, når du ikke bruger det.<br />

■■<br />

Slå Geolokalisering fra, når du tager billeder, du<br />

vil uploade til sociale medier.<br />

■■<br />

Installér fx Secure Wireless, så du selv kan<br />

bestemme, hvornår din telefon søger efter<br />

netværk og gør data fra din mobil åbne for<br />

andre.<br />

14 | <strong>Solidaritet</strong><br />

»Digitalt selvforsvar løser ingenting<br />

alene. Det tager kun toppen af isbjerget.<br />

Til gengæld har det gjort problemet<br />

nærværende. Det har givet en enorm<br />

gejst, at man faktisk kan gøre noget<br />

selv. Derfor kan digitalt selvforsvar<br />

være med til at bane vejen for mere<br />

bevidst og kollektiv modstand. Spørgsmålet<br />

må derfor samtidig være, hvad er<br />

de næste skridt?«<br />

Mikkel Nonboe, forbundssekretær i<br />

PROSA


Tema: Overvågning<br />

Chat, sms og tal frit – og bestem selv, hvem<br />

der må se og lytte!<br />

Hvad du siger og skriver kan blive noteret, hvis du<br />

ikke er opmærksom. Vil du gerne være fri for det,<br />

så start med:<br />

■■<br />

At tjekke, om du har downloadet et tastatur, der<br />

ikke registrerer, hvad du skriver.<br />

■■<br />

Sikker chat: Brug Wickr – app’en. Du kan indstille<br />

samtalen til at blive slettet efter en tid. Alternativt<br />

kan du bruge CryptoCat til iPhone.<br />

■■<br />

Krypteret telefoni og SMS: Brug fx den gratis<br />

app, Signal, der er baseret på åbne kildekoder<br />

og anbefales af sikkerhedseksperter og whistleblower<br />

Edward Snowden. Har modtageren<br />

også Signal krypteres samtale og tekst automatisk.<br />

Virker til både iPhone og Andriod.<br />

»Digitalt selvforsvar er helt centralt.<br />

Viden om kryptering er helt essentielt,<br />

både for at sikre vores privatliv mod<br />

overvågning, men også for at kunne<br />

sikre os bedre mod internet kriminalitet<br />

og identitetstyveri med videre fra<br />

kriminelle. Derfor har Enhedslisten flere<br />

gange foreslået, at det skal på skoleskemaet<br />

og ikke mindst, at der skal forskes<br />

i kryptering.«<br />

Pernille Skipper,<br />

MF og retsordfører<br />

for Enhedslisten<br />

Vær nysgerrig og bliv klog – uden at bekymre<br />

dig om, hvem der holder øje!<br />

De fleste virksomheder og myndigheder bruger cookies<br />

– og fortæller andre, hvad du har søgt efter. Vil du<br />

være fri for det, så kan du fx:<br />

■■<br />

Bruge Startpage, når du søger. Startpage kan<br />

downloades som app.<br />

■■<br />

Blokere for cookies ved at bruge »Private<br />

Browsing«/«Inkognito« i din mobilbrowser.<br />

■■<br />

Installere app’en Ghostery i din mobilbrowser, så<br />

du selv kan bestemme, hvem der skal vide, hvilke<br />

sider du besøger. Ghostery fortæller dig også,<br />

hvem der bruger cookies fra de forskellige hjemmesider.<br />

■■<br />

Installere Orweb. Orweb er dog lidt sløv, fordi den<br />

benytter TOR, men TOR anbefales af Snowden.<br />

Tag magten over dine apps – de skal kun bruges<br />

til det, du vil bruge dem til!<br />

Når du downloader en gratis app, betaler du tit ved<br />

at afgive en masse informationer om dig selv. Det kan<br />

du ofte undgå ved at benytte fri software. Kildekoden<br />

til fri software kan kontrolleres af enhver og anses<br />

derfor for at være den bedste garanti mod hemmelige<br />

bagdøre.<br />

Du kan finde fri software ved at installere F-droid,<br />

som er en app-store, og herefter installere apps via<br />

F-droid.<br />

Hvis ikke F-droid har apps, som løser dit problem, kan<br />

du bruge app’en Clueful. Clueful fortæller dig, hvad en<br />

ny appskal have adgang til. Skal du fx bruge en lommelygte-app,<br />

er det næppe i orden, at den skal have<br />

lov til at læse dine SMS’er.<br />

Så find en anden app, der løser samme problem.<br />

Clueful kan også vurdere, hvor høj din privacy-risiko<br />

er – slet de højrisiko-apps, som du ikke har tillid.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 15


Tema<br />

Smart City<br />

Når byen holder øje med dig<br />

Privatliv og overvågning er mærkesager for de fleste socialister,<br />

og ofte drejer bekymringerne sig alene om USA, NSA eller Edward<br />

Snowden. Men det er i høj grad også et kommunalpolitisk spørgsmål.<br />

Ny teknologi muliggør mange forbedringer for trafik, miljø og klima –<br />

men medaljen har en bagside.<br />

Street art i<br />

Vilnius, Litauen<br />

Af Marta Helleskov<br />

16 | <strong>Solidaritet</strong><br />

<strong>Solidaritet</strong> har talt med Enhedslistens Teknik- og<br />

Miljøborgmester i København, Morten Kabell,<br />

om de politiske dilemmaer og praktiske prioriteringer<br />

der sker, når byen får smart teknologi.<br />

I Københavns Kommune arbejder man målrettet<br />

med at gøre byen smart til gavn for borgerne.<br />

Morten Kabell beskriver, hvordan informationer<br />

af forskellig karakter kan hjælpe med at opnå<br />

ambitiøse klima- og miljømål:<br />

»Jo mere vi ved om, hvad københavnerne gerne vil,<br />

jo bedre er vi i stand til at lave en by, som de rent faktisk<br />

vil bo i. Jo mere data vi har på energiforbrug, jo bedre<br />

er vi i stand til at lave energibesparende tilpasninger af<br />

vores gamle bygninger. På den måde er vi i stand til at<br />

opnå målet om at komme af med de fossile brændstoffer<br />

og blive en CO2-neutral by. Jo bedre data vi har for,<br />

hvordan trafikken flyder, jo bedre er vi i stand til at dirigere<br />

vores lyskryds, således at busserne og cyklerne kan<br />

komme hurtigere frem. I virkeligheden på alle områder<br />

– ikke mindst i Teknik- og Miljøforvaltningen – er data en<br />

betingelse for at kunne arbejde på denne måde,« indleder<br />

Kabell.<br />

Flere projekter er allerede i fuld gang i København.<br />

Kabell fremhæver et forsøg i Valby, hvor lysreguleringen<br />

kan genkende busser og cyklister. Systemet kan så<br />

sørge for grøn bølge, hvis der kommer en stor gruppe<br />

cyklister, eller hvis bussen er en smule forsinket. Det har<br />

gjort 4A-bussens rute gennem Valby 40% hurtigere.<br />

Et eksempel, borgmesteren benytter som illustration,<br />

er på godstransport på byens indfaldsveje.<br />

»Vi har et projekt, hvor lastbilerne er blevet udstyret<br />

med en app, der modtager signaler om, hvilken hastighed,<br />

de skal køre med for at kunne ramme en fuldstændig<br />

grøn bølge. For hver gang en stor lastbil skal stoppe<br />

helt op, bruger den en halv til en hel liter diesel, og det<br />

betyder udledning af langt flere partikler. Vognmæn-<br />

»Der vil også<br />

være nogle<br />

områder, hvor<br />

vi tænker<br />

'Hov, har vi<br />

også indsamlet<br />

de data?’«


Tema: Overvågning<br />

dene har også en åbenlys interesse i at spare på brændstoffet,<br />

så forsøgsordningen er meget populær.«<br />

Dataindsamling er nøglen<br />

Teknologien betyder klare fordele – både kommercielt,<br />

men også for fremkomsten af kollektiv trafik og en mere<br />

grøn dagsorden. Ifølge Kabell er dette netop gode eksempler,<br />

fordi der ikke gemmes nogle oplysninger om<br />

den enkelte borger eller trafikant. Det er tænkt ind som<br />

en del af selve løsningen.<br />

»I lysreguleringerne i Valby er det en form for ’dum’<br />

kamerateknologi. Den kan nemlig kun genkende billeder.<br />

Altså lagrer kameraet ikke nogle informationer. Det<br />

behandler selv billedet og tænker: Den der store gule<br />

ting, der er nok en vis sikkerhed for, at det er en bus. Jeg<br />

ved faktisk ikke, hvordan den ville agere, hvis der kommer<br />

en stor gul lastbil. Det er stadig en ubekendt faktor,«<br />

siger Kabell med et smil.<br />

»Det giver nogle åbenlyse fordele – og der er ingen<br />

privacy-issues. For der lagres ingenting. GPS’en sender<br />

signaler til dig, den modtager ikke signaler. På den<br />

måde kan informationerne ikke hackes.«<br />

I København er Copenhagen Solutions Lab (CLS) oprettet<br />

som en enhed i kommunen, der skal udvikle<br />

konceptet om den smarte by. Her skal udtænkes og<br />

planlægges forskellige projekter i samarbejde mellem<br />

kommunale forvaltninger og private og offentlige aktører.<br />

Kabell fortæller om processen:<br />

»De har lavet en masse brainstormarbejde. Alt er kastet<br />

op i luften. Hvad kan man forestille sig af muligheder?<br />

Beskeden har været, at de ikke skulle lægge bånd<br />

på sig selv, for vi vil have alle forslagene frem. Så skal vi<br />

nok sortere dem fra, vi ikke vil have. Hellere være kreativ<br />

med et forslag for meget end et for lidt.«<br />

Ideologi vs. virkelighed<br />

Kabell er meget opmærksom på, at en del af idéerne vil<br />

forudsætte en form for dataindsamling, hvor kommunen<br />

vil få detaljerede oplysninger om hver enkelt borger.<br />

»Hvis vi går ind og aflæser alle mobiltelefoner, som<br />

kører forbi vores testområde her omkring Rådhuspladsen,<br />

så kan vi jo præcist se, hvem der kører hvor. Med<br />

det vil vi være i stand til at lave en trafikplanlægning,<br />

der gør, at vi kan undgå at lave cykelstier i x-gade, hvis<br />

data viser, at der ikke rigtigt er nogen, der kører den<br />

vej.«<br />

»Og det ville jo være en fed ting, som ville virke – eller<br />

som lyder som om, det virker rigtig godt. Problemet er<br />

jo, at man kan identificere hver eneste mobiltelefon. Og<br />

én ting er, at vi vedtager, at vi beskytter den slags data -<br />

men jeg er jo ikke dummere, end at jeg ved, at alle data<br />

også potentielt kan hackes.«<br />

København som smart by består af mange forskellige<br />

delprojekter, og Kabell erkender, at trods ønsket om at<br />

overvågning og privacy skal tænkes ind fra begyndelsen,<br />

vil virkeligheden nok være en anden.<br />

»Det ideelle ville være, hvis alt var Privacy-by-Design.<br />

Men jeg tror, i virkelighedens verden og med et<br />

Blå bog<br />

Morten Kabell<br />

Teknik- og Miljøborgmester<br />

i Københavns<br />

Kommune siden<br />

2013, valgt for<br />

Enhedslisten.<br />

44 år og tidligere<br />

folkeskolelærer.<br />

Partisekretær<br />

for Enhedslisten<br />

Købehavn 2006-<br />

2013.<br />

Fakta<br />

Copenhagen Solution Lab<br />

Copenhagen Solution Lab er navnet på den enhed under<br />

kommunen, som skal arbejde med at gøre hovedstaden<br />

til en Smart City – til gavn for byens beboere,<br />

en grønnere dagsorden og ikke mindst som en økonomisk<br />

gulerod for private virksomheders investeringslyst.<br />

Indsamling af ’big data’ er et kernefokus i kampen for<br />

at være forrest i den digitale dagsorden blandt verdens<br />

byer.<br />

Læs mere på cphsolutionslab.dk<br />

ærligt svar, at det bliver en blanding, hvor vi også efterfølgende<br />

skal ind at beskytte borgernes data. Men<br />

udgangspunktet og vægten skal altid være på Privacy-by-Design.<br />

Vi skal tænke det ind fra start. Men der<br />

vil også være nogle områder, hvor vi tænker ’hov, har<br />

vi også indsamlet de data?’ – og så skal vi jo håndtere<br />

dette bagefter.<br />

Det er det politiske flertal i kommunen, der i sidste<br />

ende beslutter, hvilke teknologiske løsninger, der skal<br />

implementeres. Forslagene vil således skulle besluttes<br />

i de politiske udvalg og i Borgerrepræsentationen, som<br />

for Københavns vedkommende har et markant flertal<br />

for, at en klog by aldrig bliver en overvågende by, som<br />

Kabell formulerer det.<br />

»Vi har lagt nogle meget klare retningslinjer, som betyder,<br />

at der er rammer og grænser for forvaltningens<br />

arbejde – og som kommer til at hæmme dem. Så politisk<br />

set herinde – dog i varierende grad – er der et klart<br />

flertal, der siger, at privacy er et grundvilkår for kommunens<br />

arbejde og ikke en hindring.<br />

Panelet af privacy-vagthunde<br />

I forbindelse med kommunens arbejde har overvågning<br />

og privacy altså været diskuteret gennem lang tid.<br />

Det har resulteret i, at Kabell i <strong>2015</strong> nedsatte et såkaldt<br />

Privacy-Panel.<br />

»Panelet er sammensat af medlemmer, der har en<br />

teknologisk viden og forskellige holdninger til Smart<br />

City-ideen. Nogle er stærkt kritiske. Panelet skal være<br />

med til at lægge nogle principielle linjer og har foreløbigt<br />

holdt et par møder. De er rygende uenige, og det er<br />

godt. Det var faktisk også meningen. Mit håb er, at de vil<br />

kunne udtale sig om alle de initiativer, som Borgerrepræsentationen<br />

skal vedtage. Formodentlig vil de aldrig<br />

sige ja eller nej, men de vil nok sige, at så skal vi huske at<br />

implementere den eller den stopknap. Og det er jo fedt,<br />

for så kan vi for alvor bruge dem til at kunne udvikle løsningerne,«<br />

mener Kabell.<br />

Panelet består af otte personer, hvor størstedelen<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 17


Tema: Overvågning<br />

kommer fra det private erhvervsliv, tænketanke og fagbevægelsen,<br />

mens også repræsentanter fra Forbrugerrådet<br />

og DTU er udpeget. Disse personer stiller frivilligt<br />

deres arbejdskraft og viden til rådighed for kommunen.<br />

Kabell håber, at det vil være en hjælp for kommunen,<br />

men erkender, at det kan være svært at vide, om panelet<br />

vil være tilstrækkeligt til at sørge for, at privatlivsbeskyttelse<br />

tænkes ind som en del af alle løsninger fra<br />

start.<br />

»Det tror jeg er noget af det, panelet og panelets kritikere<br />

– fx PROSA – er bekymrede for. De har en hård kritik,<br />

men også en stor viden om privacy-området, og dermed<br />

kan de fortælle os, når vi er gal på den. Jeg er glad<br />

for, at de sagde ja til at sidde i panelet, men jeg ved ikke,<br />

om det er nok. Men i og med, at vi er frontløbere i København,<br />

så skal vi også være det på privacy-området,«<br />

slår Kabell fast.<br />

Det er værd at bemærke, at panelet sammensætning<br />

(se faktaboks) afspejler<br />

mangeartede interesser<br />

på privacy-området. Beskyttelse<br />

af persondata<br />

med dertilhørende ITløsninger,<br />

der skal udvikles<br />

til kommunen, er big<br />

business, og man kunne<br />

forsigtigt indvende, at<br />

flere af paneldeltagerne<br />

kunne have store økonomiske<br />

gevinster i at tænke<br />

Privacy-by-Policy fremfor<br />

by-Design.<br />

Venstrefløjen skal op i gear<br />

Den store forkromede løsning på overvågnings- og privatlivsproblemerne<br />

for venstrefløjen ligger ikke lige for.<br />

Morten Kabell er dog ikke i tvivl om, at det er nødvendigt<br />

at få mere viden og kaste sig ind i kampen.<br />

»Vi bør geare op på venstrefløjen. Jeg har ikke alle løsningerne,<br />

men jeg er klar over, at vi skal geare op. Vi skal<br />

have en sund skepsis uden at være maskinstormere i<br />

vores retorik. Så bliver vi lukket af fra københavnerne og<br />

verden. Så det er enormt svært. Men det første, vi skal<br />

gøre os klart, er, at virksomhederne formodentlig er ti<br />

skridt længere fremme, end det vi tror, de er,« advarer<br />

Kabell.<br />

Myndighedernes overvågning er stigende. Særligt,<br />

hvis man kigger ud i verden – på tværs af kontinenter.<br />

Han fremhæver byer og lande, som er meget langt<br />

fremme i forhold til at registrere alt om alle. Og konklusionen<br />

er klar for den københavnske borgmester:<br />

»Det er jo ren kontrol – du kan kontrollere dine borgere.<br />

Store dele af verden vil gribe de her muligheder<br />

med kyshånd. Alle semi- eller totalitære styre vil jo elske<br />

de løsninger, der kommer nu og i fremtiden.«<br />

Kabell erkender, at det kan synes som om, at slaget er<br />

tabt på forhånd. Med al den data, der indsamles om verdens<br />

borgere, ser fremtiden som revolutionær socialist<br />

noget dyster ud. Alligevel mener Kabell, at vi bør og skal<br />

18 | <strong>Solidaritet</strong><br />

ȃn ting er, at vi vedtager, at vi beskytter<br />

den slags data - men jeg<br />

er jo ikke dummere, end at jeg ved,<br />

at alle data også potentielt kan<br />

hackes.«<br />

tage kampen, hvor vi kan. Særligt der, hvor venstrefløjen<br />

har en stemme og indflydelse.<br />

»Vi skal være kreative. Det er vores opgave at løfte det<br />

op på strukturniveau. Vi skal have både regler og afgørelser<br />

ind der, hvor det giver mening. Det ændrer naturligvis<br />

ikke på, hvordan Apple laver deres iPhones. Langt<br />

størstedelen af de data, vi giver fra os, har vi selv sagt ja<br />

til. Og vi har jo stadig tænkt os at være på Facebook,«<br />

konstaterer Kabell.<br />

Kampen skal kæmpes lokalt<br />

Derfor er oplysning meget vigtig. På flere niveauer. Kabell<br />

ser derfor gode muligheder i at arbejde målrettet<br />

med ’digitalt selvforsvar’, som PROSA er bannerfører for.<br />

Det er redskaber, der ville fungere for mange af københavnerne.<br />

Kabell udtrykker samtidig bekymring på vegne af<br />

sine partikammerater i byrådene rundt omkring i landet.<br />

For den digitale dagsorden<br />

kan være svær at<br />

gennemskue og tackle,<br />

særligt hvis man sidder<br />

helt alene med arbejdet.<br />

»Mange af grundløsningerne<br />

er det jo os politikere,<br />

der skal vedtage<br />

rammerne for. I flere kommuner<br />

er man vant til at<br />

løse tingene i det skjulte<br />

blandt de gamle partier<br />

– på en måde, så det kan<br />

være svært at gennemskue, at nu det handler om privacy.«<br />

I København er det politiske flertal heldigvis markant,<br />

når det handler om fokus på overvågning og privatlivets<br />

fred, hvilket passer Morten Kabell ganske udmærket.<br />

»Jeg har bare den grundholdning – og der bliver jeg<br />

meget libertær – at stat og kommune ikke skal vide,<br />

hvem jeg er. Jeg skal nok selv bestemme, hvad der er offentligt<br />

tilgængeligt. Det rager ikke stat og kommune,<br />

hvor jeg befinder mig, eller hvad jeg køber i supermarkedet,«<br />

slutter han. ■<br />

Fakta<br />

Medlemmer af Privacy Panelet<br />

Ulf Munkedal, direktør i Fort Consult<br />

Pernille Tranberg, Erhvervs- og Vækstministeriet samt<br />

Digital Identitet<br />

Christian D. Jensen, DTU Compute<br />

Anette Høyrup, Forbrugerrådet<br />

Ole Tange, Prosa, It-politisk rådgiver<br />

Jakob Mchangama, direktør i Justitia<br />

Per Mejer, IT advokat, medlem af Rådet for Digital Sikkerhed<br />

Arly Carlsson, persondataspecialist, Bech- Bruun


Tema: Overvågning<br />

Morten Kabell er kendt<br />

for at tage cyklen frem for<br />

borgmesterbilen.<br />

Dataindsamling om byens<br />

trafikanter og deres færdsel<br />

udgør indtil videre ikke<br />

et privatlivsproblem i<br />

København ifølge Morten.<br />

Foto: Københavns Kommune<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 19


Tema: Overvågning<br />

Når dit privatliv forsvinder,<br />

gør demokratiet også<br />

Efterretningstjenesterne indsamler ufattelige<br />

mængder information om borgerne, men<br />

forhindrer ingen terrorangreb. Det mener<br />

William Binney, der efter mange år som<br />

teknisk chef i NSA har taget bladet for<br />

munden og kommer med en nådesløs kritik af<br />

et inkompetent og korrupt system.<br />

Af Jeppe Rohde<br />

NSA – National Security<br />

Agency - blev for alvor verdenskendte,<br />

da Edward<br />

Snowden i 2013 lækkede en<br />

lang række interne dokumenter,<br />

der dokumenterede,<br />

at tjenesten systematisk<br />

overtrådte deres beføjelser og<br />

lavede omfattende overvågning af<br />

bl.a. private telefoner og mails på<br />

hele kloden. Systemet er både dybt<br />

krænkende og håbløst ineffektivt,<br />

lyder den hårde kritik fra Binney,<br />

som arbejdede for NSA i mere end<br />

tredive år.<br />

»NSA burde følge dem, der reelt<br />

er en trussel, i stedet for at masseovervåge.<br />

Næsten alle terrorister<br />

har været kendt af myndighederne,<br />

men er ikke blevet fulgt, fordi NSA<br />

har travlt med at følge flere milliarder<br />

almindelige mennesker«, siger<br />

Binney i november til et debatmøde<br />

i København i forbindelse med verdenspremieren<br />

på den nye dokumentarfilm,<br />

A Good American, hvor<br />

han spiller en hovedrolle.<br />

Den tynde tråd<br />

William Binney blev ansat hos NSA<br />

i 1970 og er selvlært ekspert i metadata<br />

og det, man i dag kalder Big<br />

data. Den matematisk højtbegavede<br />

Binney så strukturer og mønstre,<br />

hvor andre kun så kaos og en<br />

20 | <strong>Solidaritet</strong><br />

uoverskuelig mængde data. Han<br />

forudså bl.a. Sovjets invasioner af<br />

Tjekkoslovakiet og Afghanistan og<br />

blev senere teknisk chef for organisationen.<br />

Binney og hans gruppe udviklede<br />

i halvfemserne et effektivt computersystem,<br />

Thin Thread, der kunne<br />

behandle de enorme mængder<br />

data, som den digitale revolution<br />

gjorde til den nye slagmark.<br />

»Når du arbejder med så store<br />

mængder af data, er du nødt til at<br />

lede efter mønstre, ellers er det som<br />

at finde en nål i en høstak«, fortæller<br />

Binney.<br />

Deres system var netop designet<br />

til at lede efter mistænkelige mønstre,<br />

uden at overvåge det konkrete<br />

indhold af kommunikation. Kun i tilfælde<br />

af begrundet mistanke kunne<br />

indholdet dekrypteres.<br />

Økonomisk sammenfald<br />

Men NSAs ledelse ønskede ikke at<br />

implementere Thin Thread. De ville<br />

hellere satse alt på at udvikle et dyrt<br />

og meget mere omfattende program,<br />

Trailblazer. Et håbløst forældet<br />

system, som var fremstillet af<br />

firmaer, som sjovt nok havde økonomisk<br />

sammenfaldende interesser<br />

med topfolkene i NSA, lyder anklagen<br />

fra Binney.<br />

Binneys projekt blev lukket endegyldigt<br />

ned i august 2001, og de<br />

ansvarlige politikere fik intet at vide<br />

Fakta<br />

NSA<br />

National Securicy<br />

Agency<br />

(NSA) har til<br />

formål at aflytte,<br />

indsamle<br />

og analysere<br />

alle former for<br />

kommunikation<br />

med henblik på<br />

at beskytte den<br />

amerikanske<br />

stats<br />

informationssystemer<br />

og opfange<br />

udenlandske,<br />

elektroniske<br />

efterretningsoplysninger.<br />

Tjenesten har<br />

et årligt budget<br />

på 75 milliarder<br />

kroner.<br />

om dets eksistens. Efter terrorangrebet<br />

11. september sagde NSA farvel<br />

til både Binney og enhver tanke om<br />

beskyttelse af privatlivet.<br />

Da William Binney og hans hold<br />

nogle år senere fik en mulighed for<br />

at analysere den massive mængde<br />

data, som Trailblazer havde tygget<br />

sig igennem i månederne op til 11.<br />

september uden at finde noget, blev<br />

deres værste mistanker bekræftet.<br />

For da man så det hele ovenfra gennem<br />

Thin Thread, stod hele terrorangrebets<br />

struktur lysende klart.<br />

Både de angreb, der blev gennemført,<br />

og dem, der gik i vasken. Det<br />

hele var lige til at fremkalde. I 2006<br />

blev Trailblazer skrottet som den<br />

dyreste dundrende fiasko i NSA’s historie.<br />

En syg kultur<br />

De seneste ti år er masseovervågningen<br />

af borgere over hele verden<br />

taget til, gennem bl.a. sociale medier<br />

og Google-søgninger. NSA har<br />

desuden adgang til alle data på din<br />

smartphone.<br />

»NSA har for få år siden bygget<br />

et gigantisk computeranlæg i<br />

Utah, men de skal nok snart bygge<br />

et nyt, fordi serverne bliver fyldte.<br />

Mængden af data, der indsamles,<br />

er eksploderet«, fortæller Binney.<br />

Han mener ikke der er noget fagligt<br />

grundlag for den masseovervågning,<br />

der foregår i dag.<br />

»Når dit privatliv forsvinder, gør<br />

demokratiet også. En stat har selvfølgelig<br />

pligt til at beskytte sig selv<br />

mod terror og organiseret kriminalitet.<br />

Men den slags foregår næsten<br />

altid i grupper, og der er ingen<br />

objektive grunde til at forsøge at<br />

indsamle al kommunikation i verden.<br />

Tjenesterne burde være meget<br />

smartere i deres tilgang, siger Binney.<br />

I stedet har efterretningsverde-


Tema: Overvågning<br />

I den nye<br />

dokumentarfilm<br />

»A Good<br />

American«<br />

fortæller<br />

William Binney<br />

historien om<br />

en amerikansk<br />

efterretningstjenese<br />

præget<br />

af løgne og<br />

korruption.<br />

Foto: Creative<br />

Commons<br />

nen i årevis brugt frygt til hele tiden<br />

at udvide deres programmer, mener<br />

Binney. En direktør i NSA udtalte<br />

efter 11. september, at angrebet var<br />

»en gave til NSA«, for nu kunne de få<br />

alle de penge, de ønskede.<br />

»Det er et fint billede på en syg<br />

kultur i tjenesterne, hvor der aldrig<br />

bliver rokket grundlæggende ved<br />

indsamlingsstrategierne, og hvor<br />

det altid er de dyreste projekter,<br />

som ender med at blive finansieret«<br />

Opfordrede til undersøgelse<br />

I årene efter sin fyring opfordrede<br />

han og en række tidligere kolleger<br />

gentagne gange Kongressen og det<br />

amerikanske forsvarsministerium<br />

til at iværksætte en gennemgribende<br />

undersøgelse af NSA, som efter<br />

deres opfattelse ødslede millioner<br />

skattekroner bort på ineffektive<br />

programmer og forbrød sig mod<br />

borgernes ret til privatliv og retssikkerhed.<br />

I stedet for at lytte, anklagede<br />

regeringen dog William Binney og<br />

hans kolleger for at lække statshemmeligheder<br />

og for at ligge inde<br />

med klassificerede dokumenter.<br />

Deres hjem blev i 2007 ransaget af<br />

bevæbnede FBI-agenter, og deres<br />

ejendele konfiskeret, men beskyldningerne<br />

førte aldrig til domfældelse,<br />

og da undersøgelsen af NSA<br />

endelig blev foretaget og offentliggjort,<br />

var 90 procent af den censureret.<br />

»Så jeg besluttede til sidst at fortælle<br />

hele historien til offentligheden«,<br />

fortæller Binney, der første<br />

gang stod frem i 2012. Han og folkene<br />

omkring ham havde forberedt<br />

sig godt, for de vidste godt, at man<br />

ikke bare sådan kunne udfordre<br />

hele det amerikanske efterretningsvæsen.<br />

»Helt ærligt frygtede jeg for mit<br />

liv«, fortæller han.<br />

»Det lyder utroligt, at dette har<br />

kunnet finde sted i så mange år,<br />

uden at nogen har skrevet om det,<br />

men jeg tror de fleste journalister er<br />

bange. Kun ganske få uafhængige<br />

medier har prøvet at bore i det. Derfor<br />

har det også været vigtigt at lave<br />

denne film«, slutter den tidligere<br />

NSA-chef. ■<br />

Fakta<br />

NSA-overvågning i Danmark<br />

Lækkede dokumenter fra Snowden<br />

peger på, at NSA har aflyttet<br />

og overvåget de danske fiberkabler,<br />

sandsynligvis efter aftale med<br />

danske myndigheder. I et andet<br />

papir beskriver NSA det danske<br />

Forsvarets Efterretningstjeneste<br />

som »en vigtig samarbejdspartner«.<br />

Og et tredje dokument viser,<br />

at der var planlagt betydelig overvågning<br />

under klimatopmødet i København<br />

i 2009.<br />

En lang række toppolitikere har afvist<br />

beskyldningerne med stort set<br />

enslydende formuleringer.<br />

I deres seneste årsrapport kritiserer<br />

Amnesty International, at den<br />

danske regering har afvist at undersøge,<br />

om efterretningstjenester<br />

som NSA har opereret på dansk<br />

territorium, og at man desuden<br />

»har afvist at fremlægge et overblik<br />

over lovgivningen«.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 21


Tema: Overvågning<br />

Med nettet som<br />

værktøj og<br />

fjende<br />

Når man arbejder med økonomisk<br />

støtte til politiske bevægelser, er<br />

det nemlig vigtigt at vide, hvem<br />

der kigger én over skulderen. Det<br />

ved initiativtagerne bag Firefund<br />

alt om.<br />

Af Jakob Ruggaard<br />

Det internetpolitiske projekt<br />

Firefund er et nyopstartet<br />

initiativ, som vil udveksle<br />

solidaritet gennem crowdfunding<br />

til direkte politisk<br />

handling i hele verden. <strong>Solidaritet</strong>en<br />

skal komme fra<br />

enkeltindivider og foreninger i hele<br />

verden og består af penge. Den direkte<br />

handling kan være alt fra genopbygning<br />

af udbombede landsbyer<br />

i Kurdistan til juridisk hjælp til<br />

indespærrede klimaaktivister. Kort<br />

sagt: Det drejer sig om at give penge<br />

til politiske bevægelser i hele verden,<br />

som mangler dem til progressivt<br />

arbejde.<br />

22 | <strong>Solidaritet</strong><br />

Arbejdet er i fuld gang, og da <strong>Solidaritet</strong><br />

møder Firefund i deres<br />

kontorkollektiv »Lurendrejeren« i<br />

Københavns Nordvestkvarter er de<br />

næste projekter allerede linet op.<br />

Siden lanceres i løbet af november<br />

og første mål er at sikre midler til at<br />

genopbygge Kobane, som kampene<br />

mod Islamisk Stat har ødelagt. Alt<br />

arbejdet har dog været invaderet<br />

af spørgsmålet om overvågning og<br />

digital beskyttelse og sikkerhed og<br />

det selvom initiativtagerne Karl Kristiansen<br />

og Mikkel Thydal med det<br />

samme understreger at deres projekt<br />

ikke er en moderne version af<br />

Fighters and Lovers:<br />

»Det er vigtigt at understrege at vi<br />

prøver på at opbygge et pragmatisk<br />

værktøj, som kan styrke venstrefløjen<br />

og de levende bevægelser. Vores<br />

formål er ikke at udfordre lovgivningen<br />

ved at støtte terrorlistede organisationer,<br />

eller gøre en spidsfindig<br />

politisk pointe ud af, hvor tilfældig<br />

terrorlovgivningen er. Vi vil bygge et<br />

værktøj op, som udveksler anseelige<br />

summer mellem forskellige dele af<br />

verden og bygger kendskab og solidaritet<br />

op. Det skal altså i sagens natur<br />

ikke være lyssky, men noget der<br />

skal mangfoldiggøre, deles og tales<br />

om,« siger Karl Kristiansen.<br />

Principielt vigtigt<br />

Selvom formålet er ikke er at støtte<br />

ulovlige bevægelser og organisationer<br />

er spørgsmålet om sikkerhed<br />

stadig allestedsnærværende:<br />

»I vores opbygning har det været<br />

vigtigt for os at give så stor en grad<br />

af juridisk og digital beskyttelse til<br />

vores brugere som muligt. Det er<br />

principielt for os, at det skal være<br />

svært for andre at spore de pengestrømme,<br />

som vi flytter rundt i verden.<br />

Både så brugerne er sikre, det<br />

kan jo godt være at flere stater ikke<br />

er så glade for ens støtte til oprørsbevægelser,<br />

selvom de er lovlige,<br />

men også så folk føler sig sikre ved<br />

vores produkt.«<br />

Det ligger helt inde i DNA’et af Firefund,<br />

at brugerne let og ubekymret<br />

skal kunne give deres støtte til<br />

en sag – men sikkerhed imod overvågning<br />

er nærmere noget brugeren<br />

selv skal stå for. Hvis man er ner-


Tema<br />

Internetprojektet<br />

Firefund handler<br />

om at samle<br />

penge ind<br />

til politiske<br />

bevægelser i<br />

hele verden,<br />

men samtidig<br />

sikre giverne<br />

mod, at deres<br />

identitet<br />

afsløres.<br />

Foto: Jesper<br />

Legarth Qvist<br />

vøs for om formålet er lyssky, eller<br />

hvis man føler sig overbevist om at<br />

NSA eller ens lokale regering kigger<br />

én over skulderen og registrerer ens<br />

aktiviteter, kan det afholde folk fra<br />

at finde dankortet frem fra pungen<br />

og foretage den endelige støtte, vurderer<br />

Mikkel Thydal:<br />

»Firefund handler ikke kun om<br />

den økonomiske støtte, men lige så<br />

meget om at skabe netværk, awareness<br />

og solidaritet mellem bevægelser,<br />

som ikke kender hinanden<br />

i dag. Når folk hiver deres pung op<br />

af lommen og taster kortnummeret<br />

ind på siden, så er det ikke kun en<br />

økonomisk handling, men også en<br />

solidaritetshandling, som er langt<br />

mere forpligtende end et enkelt<br />

like på facebook. Den økonomiske<br />

støtte skal være med til at opbygge<br />

relationer. Derfor er det også vigtigt<br />

at alle brugere ved, at når de støtter<br />

gennem Firefund, så lægger vi<br />

så mange forhindringer i vejen for<br />

overvågning som overhovedet muligt,«<br />

siger han.<br />

Desværre har ildsjælene bag Firefund<br />

måtte indse at den totale beskyttelse<br />

er en utopi. Internettet har<br />

sin egen logik og er bestemt ikke<br />

bygget op med det formål at gøre<br />

livet let for et projekt som Firefund.<br />

Det viser sig, at internettet, som det<br />

ser ud i dag, snarere er truet af overvågning<br />

på kryds og tværs.<br />

Næsten alle er usikre på nettet<br />

»Grundlæggende hænger alt sammen<br />

på nettet. Folk bruger de browsers<br />

de nu bruger og accepterer de<br />

cookies de gør og så videre. Egentlig<br />

kunne man beskytte sig et langt<br />

stykke hen ad vejen, hvis alle handlede<br />

sikkert. Problemet er, at næsten<br />

alle enkeltindivider handler<br />

usikkert på nettet. Derfor kan vi aldrig<br />

garantere den totale sikkerhed,<br />

men vi kan oplyse folk om, hvordan<br />

man sikrer sig bedst muligt,« siger<br />

Karl Kristiansen og uddyber:<br />

»Hvis nogen virkelig vil finde én<br />

på internettet, så kan de finde frem<br />

til det spor, man efterlader sig, men<br />

det vi kan gøre er at gøre det så<br />

svært som muligt at finde sporene.<br />

Vi kan dugge ruden, så det bliver<br />

mere besværligt at kigge ind og så<br />

kan vi lære folk, hvordan de dækker<br />

deres spor.«<br />

Der er altså to kampe, når det<br />

kommer til overvågning på internettet<br />

og Firefund er fast besluttet<br />

på at tage begge kampe op. Først og<br />

fremmest kan man skabe så meget<br />

sikkerhed som muligt med det man<br />

har og dernæst kan man forsøge at<br />

skole sine brugere i sikker internetadfærd.<br />

Firefund har en frivillig tilknyttet,<br />

som kun har til opgave at angribe<br />

og undergrave deres egne systemer,<br />

finde svagheder og trække informationer<br />

ud. Desuden arbejder<br />

Firefund på at blive OpenSource<br />

hurtigst muligt, så alle kan gennemkigge<br />

deres sikkerhed. På den måde<br />

kan de hele tiden forbedre sikkerheden<br />

og tage højde for hvilke parader,<br />

de skal have klar. Når det<br />

handler om beskyttelse mod overvågning<br />

på internettet bliver man<br />

nemlig aldrig færdig, fordi internettet<br />

med alle tjenester, programmer<br />

og praksisser er et work-in-progress<br />

i evig forandring, så bliver Firefunds<br />

forsvar mod overvågningen nødt<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 23


Tema: Overvågning<br />

til at fungere på samme måde. Det<br />

tager de den fulde konsekvens af.<br />

Sikkerheden omkring selve overførslen<br />

af penge og sporingen af,<br />

hvor pengene ender, har den højeste<br />

prioritet for initiativtagerne bag<br />

Firefund. Men også her er internettet<br />

en genstridig størrelse.<br />

»Hver gang man overfører penge<br />

sker det på andres præmisser. Vi har<br />

ikke vores egne banker, vores egne<br />

kreditkort, vores egne systemer til<br />

internetoverførsler og så videre,<br />

så hver gang en aktivist vil overføre<br />

penge til Firefund for at støtte<br />

et projekt et sted i verden, og hver<br />

gang vi sender pengene til deres<br />

mål, så arbejder vi gennem andres<br />

systemer, med andres sikkerhedsregler<br />

og med den risiko, det indebærer,«<br />

siger Karl Kristiansen, som<br />

forklarer hvordan Firefund arbejder<br />

med at sløre sammenhængen mellem<br />

donor og modtager:<br />

»Konkret samler vi alle donationerne<br />

i en pulje, som vi så sender til<br />

modtager. På den måde bliver relationen<br />

mellem den enkelte overførsel<br />

til os og det enkelte formål hvor<br />

pengene ender mere utydelig«<br />

Firefund har også eksperimenteret<br />

med crypto-currency som f.eks.<br />

bitcoins. Det er en betalingsform,<br />

som gør det meget sværere at identificere<br />

og spore transaktionerne,<br />

men ordningen har også sine klare<br />

begrænsninger. Blandt andet fordi<br />

modtagerne af Firefunds overførsler<br />

– f.eks. kurderne i Kobane – ikke<br />

altid har muligheden for at veksle<br />

dem til en anden værdiform.<br />

Fremtiden ser lys ud, mener de to<br />

initiativtagere bag Firefund – både<br />

når det handler om projektet, men<br />

også i forhold til sikkerhed på internettet.<br />

De lægger vægt på at teknikkerne<br />

til at beskytte sig bliver mere<br />

udbredt og at kendskabet til problemet<br />

med internetovervågning er<br />

større end nogensinde.<br />

»Der er en stor gruppe venstreorienterede,<br />

som går op i internetsikkerhed,<br />

og den vokser. Læren<br />

fra Snowden er, at vi er blevet opmærksomme<br />

på, hvor udvidede<br />

beføjelser de egentlig har i NSA, og<br />

den bevidsthed omsætter sig i nye<br />

og kreative løsninger til at beskytte<br />

sin trafik på nettet. Nu udvikles der<br />

Folkene bag<br />

firefund ser<br />

internettet<br />

som en ven<br />

og en fjende;<br />

et effektivt<br />

redskab for<br />

solidaritet,<br />

men samtidigt<br />

et redskab<br />

for uønsket<br />

overvågning.<br />

Foto: Jesper<br />

Legarth Qvist<br />

apps hver dag, som kan kryptere<br />

samtaler og tekstmeddelelser og<br />

dække vores spor på nettet,« siger<br />

Karl Kristiansen.<br />

Firefund er i fuld gang og virker<br />

som et projekt, som venstrefløjen,<br />

bevægelserne og <strong>Solidaritet</strong> kommer<br />

til at støde på igen. I deres egen<br />

optik er der ikke noget fundamentalt<br />

nyt over det de laver, de giver<br />

det bare en ny form:<br />

»Det vi gør, er ikke nyt. Der har<br />

altid fandtes cigarkasser og hatte,<br />

som er gået rundt til støttefester.<br />

Vi har ikke opfundet noget helt nyt,<br />

men givet solidarisk støtte et nyt<br />

medium, som gør det mere effektivt,«<br />

siger Karl Kristiansen.<br />

Internettet er netop det medium<br />

som er ven og fjende for Firefund.<br />

Som gør projektet til et potentielt<br />

ekstremt effektivt politisk værktøj.<br />

Men internettet er indrettet til at<br />

overvåge og spore aktivitet. Ikke til<br />

at beskytte sine brugere. Derfor er<br />

den bedste sikkerhed kollektiv, solidarisk<br />

handling:<br />

»Twitter er jo vildt usikkert, netop<br />

fordi brugerne af egen fri vilje afslører<br />

sin indentitet. Alligevel brugte<br />

man det under Det Arabiske Forår til<br />

protester, fordi man delte den lille<br />

risiko kollektivt og solidarisk. Det<br />

er også det bedste forsvar, når det<br />

kommer til Firefund. Vi skal være så<br />

mange og så effektive, at den lille risiko<br />

bliver irrelevant,« siger Mikkel<br />

Thydal.<br />

24 | <strong>Solidaritet</strong>


Tema: Overvågning<br />

Da FE flyttede ind på<br />

Københavns Universitet<br />

Overvågning er ikke et nyt<br />

fænomen. I slutningen af<br />

1960’erne udspillede sig et<br />

aflytningsdrama i det centrale<br />

København, som fik konsekvenser<br />

for flere af de personer, som<br />

afslørede sagen.<br />

Af Morten Thing<br />

I<br />

Kejsergade 2 lå i 1969 universitetets institutter for asiatiske<br />

sprog. Flere studerende havde gjort den iagttagelse,<br />

at der op af kældertrappen kom personer i pæne<br />

jakkesæt, som brugte gårdens pissoir. Hvad kunne der<br />

være nede i kælderen? Hvorfor blev disse mænd ved<br />

med at dukke op uden for arbejdstid? De opdagede, at<br />

ejendommen var udstyret med en radioantenne og kædede<br />

de to iagttagelser sammen.<br />

Den 22. oktober 1969 udsendte de studerende en løbeseddel,<br />

som rejste spørgsmålet: Har forsvarets efterretningstjeneste<br />

en aflytningscentral på Købehavns Universitet<br />

i kælderen Kejsergade 2? Samme dag blev der<br />

lavet en demonstration ved universitetsbygningen. Men<br />

de studerende blev holdt på afstand af en større politistyrke.<br />

Anonymt påklædte personer var i gang med at<br />

fjerne materialer fra kælderen, og en bil kørte ud i Skindergade,<br />

påkørte en betjent, bragte et par demonstranter<br />

i livsfare og forsvandt imod kørselsretningen i den<br />

ensrettede Skindergade.<br />

Universitetets rektor, Mogens Fog, vidste intet om sagen.<br />

Det viste sig, at aftalen var lavet seks år forinden<br />

med universitetsledelsen om at stille et kælderrum til<br />

rådighed som telegrafisk kommunikationsknudepunkt.<br />

Den var, havde Fog fået at vide, ikke underlagt Forsvarets<br />

Efterretningstjeneste, FE. Hvilket var en vildledning<br />

fra forsvarets side.<br />

Kejsergadecentralen indgik i Forsvarets Central Ra-<br />

Mogens Fog,<br />

daværende<br />

rektor for<br />

Københavns<br />

Universitet<br />

vidste intet om<br />

den hemmelige<br />

spioncentral<br />

som studerende<br />

ved instituttet<br />

for asiatiske<br />

sprog havde<br />

afsløret i<br />

kælderen i<br />

Kejsergade.<br />

Foto: Wikimedia<br />

Commons<br />

dios overvågning af Danmark. Centralen skulle ligge<br />

så tæt som muligt på Hovedpostkontoret i Købmagergade,<br />

for at kunne overvåge ambassadernes telex- og<br />

telegram-kommunikation. Det blev afsløret i artikler i<br />

bladene Vietnam-<strong>Solidaritet</strong> og politisk revy (nr. 7 og nr.<br />

135). Begge blade blev beslaglagt i november, men Information<br />

offentliggjorde de kriminelle artikler.<br />

Den 24.11 skrev Ekstra Bladet: »Efter hvad Ekstra Bladet<br />

nu har fået oplyst, var militærets spioncentral i Kejsergade<br />

alene oprettet med den opgave at tappe de<br />

udenlandske ambassaders telexkommunikation, et<br />

materiale, der via forsvarets efterretningstjeneste gik<br />

videre, først og fremmest til udenrigsministeriet.« Oprettet<br />

i 1963 af statsminister Jens Otto Krag, udenrigsminister<br />

Per Hækkerup, justitsminister Hans Hækkerup og<br />

forsvarsminister Victor Gram. Hvad de dog benægtede<br />

dagen efter Ekstra Bladets artikel, bortset fra Gram, som<br />

var død inden sagen rullede.<br />

Et lille år senere blev der rejst tiltale efter den milde<br />

spionageparagraf mod Otto Sand fra Vietnam-<strong>Solidaritet</strong>,<br />

Bente Hansen, Niels Frølich og Morten Thing fra<br />

politisk revy og Bjarne Hansen, Torben Krogh og Børge<br />

Outze fra Information.<br />

Frølich og Thing blev også anklaget for at have tilskyndet<br />

til forbrydelse gennem en leder, som intet<br />

havde med Kejsergade at gøre. I marts 1971 faldt der<br />

dom: Sand og Bente Hansen fik hver 25 dagbøder på 20<br />

kr. Niels Frølich fik 40 dages hæfte og Thing 20 dages<br />

hæfte. Information blev frikendt.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 25


Europa<br />

Interview:<br />

Europæisk venstrefløj<br />

må konfrontere EU<br />

Hvad er den vigtigste<br />

lære af Syrizas<br />

erfaringer som<br />

regering? Hvor<br />

stiller dette den<br />

europæiske radikale<br />

venstrefløj? Det var<br />

udgangspunktet<br />

for dette interview<br />

med den canadiske<br />

professor og økonom<br />

Leo Panitch.<br />

Af Inger V. Johansen<br />

og Gitte Pedersen<br />

Leo Panitch<br />

har været<br />

redaktør af det<br />

årlige Socialist<br />

Register siden<br />

1985. Foto:<br />

Schuster Gindin<br />

Panitch har et indgående<br />

kendskab til Syriza og den<br />

græske venstrefløj via mange<br />

ophold i Grækenland og gode<br />

kontakter. Som redaktør af<br />

Socialist Register følger han<br />

nøje udviklingen på både den<br />

amerikanske og den europæiske<br />

venstrefløj.<br />

Vi traf Leo Panitch på sommeruniversitet<br />

med venstrefløjssamarbejdet<br />

European Left i Tjekkiet i juli i år,<br />

midt i debatten om Grækenlands<br />

og Syrizas fremtid efter folkeafstemningen<br />

den 5. juli og aftalte her et<br />

interview med ham. Det betød også,<br />

at både Syriza og den europæiske<br />

venstrefløj blev centrale temaer i interviewet.<br />

»Hele denne historie om, hvad<br />

man kan lære af Syrizas erfaringer,<br />

er naturligvis endnu ikke slut,« siger<br />

Leo Panitch. Han bebrejder ikke Syriza<br />

at man bøjede sig for overmagtens<br />

EU. »Vi, der befinder os uden<br />

for Grækenland, bør være lidt mere<br />

beskedne,« siger han. »Det var trods<br />

alt helt enestående, at det lykkedes<br />

26 | <strong>Solidaritet</strong>


Europa<br />

»Syriza viste den europæiske<br />

venstrefløj, at det var muligt at<br />

integrere partipolitik med<br />

den praktiske politik på gaden«<br />

et venstreparti med radikale ambitioner<br />

at få del i statsmagten. Det er<br />

kun lykkedes få andre venstrepartier<br />

at komme så langt. Ydermere at<br />

søge at opnå store forandringer i et<br />

EU under så vanskelige vilkår.«<br />

Men han bebrejder Syrizas ledelse,<br />

hvad den gjorde med partiet<br />

for at opnå genvalg. »Dette er meget<br />

problematisk: Da det viste sig efter<br />

at man bøjede sig for EU’s diktat den<br />

12. juli, at der stadig var en overvældende<br />

folkelig opbakning til Alexis<br />

Tsipras, synes dette at have steget<br />

ham til hovedet: Han valgte – på<br />

tværs af partiapparatet og Syrizas<br />

Centralkomite – at udskrive nyvalg<br />

inden man som lovet havde afholdt<br />

en partikongres, der kunne diskutere<br />

uenighederne i partiet.<br />

Hvis der var et øjeblik, hvor man<br />

kan tale om forræderi i hele dette<br />

forløb, var det her,« siger Panitch.<br />

»Dette fik mange til at forlade partiet.«<br />

For naive i deres syn på EU<br />

Leo Panitch ser Syrizas og store dele<br />

af den europæiske radikale venstrefløjs<br />

opfattelse af EU som et hovedproblem<br />

i forbindelse med hele<br />

forløbet:<br />

»Både Syriza og den dominerende<br />

fløj i European Left er naive,<br />

når de stiller krav om et socialt kapitel<br />

i EU,« siger han: »Hvad vi har brug<br />

for er et politisk Europa, et socialt<br />

Europa sammen med den Økonomiske<br />

og Monetære Union, »var European<br />

Left's krav i forbindelse med<br />

EU-parlamentsvalget i 2014. Dette<br />

betyder konkret et meget mere centraliseret<br />

EU – et EU der giver endnu<br />

mindre manøvrerum for de politiske<br />

kræfter i de enkelte lande, hvis<br />

de skal kunne ændre styrkeforholdene.<br />

En sådan opfattelse af EU er<br />

således ikke kun et problem, hvad<br />

angår Syriza. Det er et problem for<br />

hovedparten af de europæiske radikale<br />

venstrepartier, først og fremmest<br />

Die Linke i Tyskland.«<br />

Emotionel EU-tilknytning<br />

»For Syrizas vedkommende gjorde<br />

det særlige problem sig imidlertid<br />

gældende, at de føler en næsten<br />

emotionel tilknytning til EU – og<br />

det samme gør sig gældende for<br />

størsteparten af den græske befolkning.<br />

Denne psykologiske forbundethed<br />

med EU blev også en forhindring<br />

i deres bestræbelser på at<br />

gennemføre radikale forandringer<br />

i deres politiske program mod nedskæringspolitikken.<br />

De var naive, hvad angår mulighederne<br />

for at skabe ændringer i EU.<br />

Selv om de var klar over, at der ikke<br />

var sket en ændring af styrkeforholdene<br />

i de andre europæiske lande,<br />

havde de forventninger til, at den<br />

europæiske venstrefløj og den europæiske<br />

fagbevægelse, især den tyske,<br />

kunne ændre styrkeforholdene,<br />

og at dette kunne bidrage til at give<br />

dem større manøvrerum. Men der<br />

skete intet.«<br />

Ændre produktionsformer<br />

Men Leo Panitch mener også, at<br />

der var et andet væsentligt spørgsmål,<br />

som Syriza underprioriterede<br />

og som går igen hos de europæiske<br />

venstrepartier. Mens han har den<br />

opfattelse, at en Euro-exit burde<br />

have været udarbejdet som et alternativ<br />

for Syriza i perioden op til den<br />

12. juli i år, ja længe før de fik regeringsmagten,<br />

ser han ikke dette som<br />

hovedårsagen til Syrizas problemer.<br />

»Under alle omstændigheder ville<br />

en Euro-exit også have skabt store<br />

problemer – alene hvad angår at<br />

overbevise befolkningen om dette,«<br />

siger han.<br />

»Men der var et dybere problem,<br />

som Syriza slet ikke formåede at<br />

løse,« fortsætter han. »Det var at<br />

motivere befolkningen, at udvikle<br />

befolkningens evner lokalt til at<br />

fremme alternative produktionsformer<br />

og forbrugsmønstre. Hvad vi så<br />

efter parlamentsvalget i januar <strong>2015</strong><br />

var, at solidaritetsnetværkerne og<br />

protestbevægelserne sad og ventede<br />

på, hvad regeringen ville gøre.<br />

Sådanne solidaritetsnetværk kunne<br />

have bakket op om den græske regering<br />

og givet den en følelse af, at<br />

det var muligt at bryde med EU’s<br />

politikker og udvikle alternative forbrugs-<br />

og produktionsstrategier.«<br />

Leo Panitch understreger, at det<br />

var hele Syriza, der viste disse svagheder<br />

– også den fløj – Venstreplatformen<br />

– der splittede sig fra Syriza<br />

og blev til Folkelig Enhed. Samhø-<br />

»Under alle<br />

omstændigheder<br />

ville en<br />

Euro-exit også<br />

have skabt<br />

store problemer<br />

– alene<br />

hvad angår<br />

at overbevise<br />

befolkningen<br />

om dette«<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 27


Europa<br />

righeden med de sociale bevægelser<br />

blev ikke udviklet nok – selv så<br />

tidligt som i 2012 var den for ringe.<br />

»Og dette er ikke kun et problem i<br />

Syriza, men på hele den europæiske<br />

radikale venstrefløj, med få undtagelser,«<br />

siger Panitch.<br />

Men han nævner også, at en del<br />

af de bedste folk, der har forladt Syriza<br />

og ikke gik med i Folkelig Enhed,<br />

faktisk havde ambitioner om<br />

en anden politikudvikling – mere<br />

basisorienteret og økosocialistisk –<br />

men de blev klemt ud af dem, der<br />

var for parlamentariske eller for fokuserede<br />

på valgresultaterne.<br />

»Både Syriza<br />

og den dominerende<br />

fløj i<br />

European Left<br />

er naive, når<br />

de stiller krav<br />

om et socialt<br />

kapitel i EU«<br />

Syriza gav den europæiske<br />

venstrefløj et løft<br />

Han mener dog, at en af Syrizas vigtigste<br />

fortjenester i forhold til den<br />

europæiske venstrefløj var at »give<br />

dem en indsprøjtning – at vise dem<br />

mulighederne, og at det var muligt<br />

at blive folkelig og populær. Syriza<br />

viste den europæiske venstrefløj, at<br />

det var muligt at integrere partipolitik<br />

med den praktiske politik på<br />

gaden, ved den måde man støttede<br />

solidaritetsnetværkerne.«<br />

Men hvad kan den radikale venstrefløj<br />

gøre i den nuværende situation?<br />

Leo Panitch håber, at et parti<br />

som Enhedslisten kan være med til<br />

at påvirke debatten på den øvrige<br />

europæiske venstrefløj. »Den europæiske<br />

venstrefløj er ikke parat til at<br />

konfrontere et EU, der har nyliberalismen<br />

i sin DNA,« siger han.<br />

»At kræve en politisk union er det<br />

mest forkerte, man kan gøre,« understreger<br />

han: »Men det vigtigste<br />

I kan gøre er ikke at foregive, at det<br />

er let at bryde ud af EU, men at argumentere<br />

for at få mere manøvrerum<br />

såvel for venstrepartierne som<br />

for de sociale bevægelser. Ikke kun<br />

hvad angår pengepolitikken, men<br />

i forhold til finans- og socialpolitikken,<br />

samt hvad angår import- og kapitalkontrol.<br />

For at kunne opbygge<br />

en større grad af økonomisk selvforsyning<br />

og øko-socialistisk strategi i<br />

et europæisk land. Det er naturligvis<br />

spørgsmålet om dette kan lade sig<br />

gøre uden et opbrud i EU – men i det<br />

mindste er det vigtigt at have venstrepartier,<br />

der er solidariske med<br />

hinanden for at udvikle en sådan<br />

strategi. Dette er at foretrække frem<br />

for mere centralisering i Bruxelles –<br />

ja, det vil sige i Berlin.«<br />

Panitch mener, at der er en mulighed<br />

for, at der kan udvikles et<br />

mere kritisk syn på EU og Eurozonen:<br />

»Dette er et vigtigt politisk<br />

øjeblik – der maner til eftertanke<br />

og strategisk nytænkning. I den<br />

forstand har hele dette forløb haft<br />

gode konsekvenser.« ■<br />

Fakta<br />

Leo Panitch<br />

har været redaktør af det årlige<br />

Socialist Register siden 1985. Han<br />

er forskningsprofessor i politisk<br />

økonomi og statskundskab ved<br />

York University i Toronto. Hans seneste<br />

bog (skrevet sammen med<br />

Sam Gindin) har titlen: The Making<br />

of Global Capitalism: The Political<br />

Economy of American Empire.<br />

Den er blevet tildelt Deutscher’s<br />

mindepris i Storbritannien og Davidson<br />

bogprisen i Canada. Blandt<br />

hans mange andre bøger er: Renewing<br />

Socialism: Transforming<br />

Demo cracy, Strategy and Imagination;<br />

The End of Parliamentary<br />

Socialism: From New Left to New<br />

Labour.<br />

Nyt i <strong>Solidaritet</strong>s web-shop<br />

T-shirt<br />

Krus<br />

Pris: 100 kr. + forsendelse (24 kr.)<br />

Føres i størrelser S-XXL<br />

Pris 40 kr. + forsendelse (33 kr.)<br />

Køb online på solidaritet.dk eller direkte fra <strong>Solidaritet</strong>, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. N<br />

28 | <strong>Solidaritet</strong>


Europa<br />

Hold fast i modstanden<br />

Historien har tydeligt demonstreret,<br />

at EU er kapitalens<br />

projekt. Og den viser sin logik<br />

med al tydelighed, f.eks. i sine<br />

handlinger i Sydeuropa og sit<br />

krav om yderligere integration af<br />

retspolitikken i Danmark.<br />

Af Niels Dyrholm Jensen og Jakob Ruggaard<br />

»EU-østudvidelsen<br />

Servicedirektivet har<br />

skabt et ræs mod<br />

bunden i forhold til løn<br />

og arbejdsvilkår«<br />

Vi står midt i en tiltagende kritik af EU. Årsagen er, at<br />

integrationen i EU har accelereret kraftigt de sidste<br />

10-20 år, og EU har fået en langt større indflydelse<br />

samfundsmæssigt. EU-østudvidelsen og Servicedirektivet<br />

har skabt et ræs mod bunden i forhold til<br />

løn og arbejdsvilkår, hvor det sejrende land (Tyskland)<br />

er det land, der kan holde lønningerne<br />

længst nede. Effekterne af<br />

og<br />

konvergenskravene og den budgetdisciplin,<br />

der fulgte med ØMU’en,<br />

har betydet privatiseringer og nedskæringer<br />

på velfærd i de svageste<br />

EU-lande. Herudover har finanssektorens<br />

krise og Vestens militære<br />

eventyr i Afrika og Mellemøsten<br />

også skabt et akut behov for øget internationalt<br />

samarbejde, hvor mere<br />

EU for mange mennesker ligner den<br />

eneste løsning.<br />

Socialdemokraternes analyse synes at være, at den<br />

eneste måde at redde EU-projektet og bremse højrefløjens<br />

fremmarch er ved at aflægge musketered med de<br />

konservative i EU-Parlamentet.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 29


Europa<br />

Her står socialdemokrater og konservative last og<br />

brast, og bakker nærmest ukritisk op om kommissionen.<br />

Det er en kynisk politisk strategi, der blot er med til<br />

at tydeliggøre den indspiste politiske kultur i Bruxelles.<br />

Man er først og fremmest solidarisk med sig og sine.<br />

Paradoksalt nok er det midt i dette klima, at SF og<br />

kræfter i Enhedslisten ryster på hånden. For de mennesker<br />

handler holdningsskreddet om, at man føler sig<br />

hægtet af den politiske proces. Man vil til at »sidde med<br />

ved bordet« både i Bruxelles og i nationale regeringer.<br />

EU er og bliver storkapitalens redskab<br />

Historien har tydeligt demonstreret, at EU er kapitalens<br />

projekt. Det åbenlyse eksempel er Lissabontraktaten,<br />

som nærmest forbyder keynesiansk finanspolitik<br />

og forpligter medlemslandene til at opruste militært<br />

(mod hvem?) Men det er alligevel EU’s opførsel under finanskrisen,<br />

der tydeligst viser, hvordan organisationens<br />

logik fungerer.<br />

Grækenland er drevet ud i økonomisk ruin af hensyn<br />

til store franske og tyske banker, men lektien er endnu<br />

tydeligere, hvis man ser på behandlingen af Cypern. Cyperns<br />

klarede sig relativt godt igennem krisens første år.<br />

Banksektoren og turistindustrien blev selvfølgelig ramt,<br />

men det gik først rigtig skidt for landet efter, at EU forsøgte<br />

at redde Grækenland i 2011.<br />

Cyprioterne havde ud af solidaritet med deres græske<br />

broderfolk (og på EU’s anbefaling) opkøbt store<br />

mængder af græske statsobligationer for at hjælpe landet<br />

ud dets krisesituation. Da værdien af grækernes<br />

gæld blev nedskrevet som del af en aftale i 2011, mistede<br />

de cypriotiske banker enorme summer, og den cypriotiske<br />

stat reagerede med bankpakker for at redde sektoren.<br />

Så langt, så godt. Det var prisen for at nedskrive Grækenlands<br />

gæld. Men Cypern var ikke »too big to fail«<br />

ligesom Grækenland, så da cyprioterne var bragt til<br />

tiggerstaven, så var kasserne i EU lukkede. Nu var det<br />

almindelige bankkunder i Cypern, der skulle finansiere<br />

landets bankpakker.<br />

»I sin<br />

behandling<br />

af Sydeuropa<br />

viser EU sit<br />

sande ansigt«<br />

Indefrøs opsparinger<br />

For at undgå et bankrun, kunne man jo bare indefryse<br />

alle cyprioternes opsparinger. Pengene blev reserveret<br />

som en slags garanti eller alternativt skattegrundlag, så<br />

store banker uden bekymring kunne sælge cyprioterne<br />

lån til ågerpriser. Ikke bare kaster man alle principper<br />

om én valuta og kapitalens fri bevægelighed ud af vinduet,<br />

men nu skal kunderne i butikken betale for ejernes<br />

uansvarlighed.<br />

Resultatet er, at de næste generationer af cyprioter<br />

er blevet gældsslaver, mens tyske banker blev endnu<br />

rigere. I sidste ende gik cyprioterne endda til russiske<br />

gangstere for at låne penge på rimeligere vilkår. I sin<br />

behandling af Sydeuropa viser EU sit sande ansigt. Det<br />

er et system, der først og sidst varetager storkapitalens<br />

interesser.<br />

Samme ansigt viser sig også, når kommissærer blander<br />

sig i demokratiske valg med trusler og falske løfter.<br />

30 | <strong>Solidaritet</strong>


Europa<br />

Når befolkningerne alligevel vælger de forkerte ledere,<br />

saboteres de økonomisk af EU. Vi har set det tidligere<br />

i Italien og Grækenland. Senest er det sket i Portugal,<br />

hvor der var valg her i oktober. Venstrefløjsblokken,<br />

der er anført af socialistpartiet og bl.a. består af det<br />

gamle EU-kritiske kommunistparti, vandt et flertal, men<br />

landets præsident, Anibal Cavaco Silva, nægtede at udpege<br />

en statsminister, der er støttet af EU-kritikere. Han<br />

henviste eksplicit til krav fra EU og til, at han har »pligt<br />

ikke at sende falske signaler til institutioner, investorer<br />

og markeder«.<br />

Det er vist med al tydelighed flere<br />

gange, at man i EU er villig til at ofre<br />

demokratiet og mennesker af hensyn<br />

til de største banker i Europa.<br />

Det understreges af den islandske<br />

liberale statsminister, Sigmundur<br />

Gunnlaugsson, med hans bemærkning<br />

til politico.eu i år, at hvis<br />

Island var blevet en del af EU, som<br />

landets højrefløj i panik forsøgte at<br />

få arrangeret i 2009, ja så havde Island<br />

været statsbankerot i dag.<br />

Også på asylområdet opfører EU sig modbydeligt.<br />

EU’s flygtningepolitik handler kun om at holde mennesker<br />

ude med krigsskibe, hegn og skumle aftaler med<br />

tyranner som Erdogan, der får milliarder af euro for at<br />

bremse flygtningestrømmen med vold – præcis ligesom<br />

man gjorde det med Gadaffi, dengang han var EU’s ven<br />

i Afrika. Her skal man medregne, at EU-Domstolen har<br />

blokeret for, at EU underskriver den Europæiske Menneskerettighedskonvention<br />

(EMRK), fordi domstolen vil<br />

have eneret til at tolke konventionen.<br />

EU er ikke en drivkraft for fred, men er tværtimod i<br />

gang med at undergrave Europarådet og EMRK.<br />

Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.<br />

Mens regeringsledere som David Cameron holder igen<br />

af hensyn til vælgerne, så tager Bruxelles' teknokrater<br />

ingen forbehold. Deres budskab er klart: Hvis medicinen<br />

ikke virker, er det fordi, dosen er for lille.<br />

EU-projektet er truet, fordi EU ikke har nok kontrol, og<br />

der skal nye integrationsskridt til. Her er bankunionen<br />

og den såkaldte frihandelsaftale TTIP bare de sidste og<br />

mest uhyggelige eksempler, som målrettet styrke store<br />

banker og multinationale virksomheders muskler.<br />

Kommissionsformanden Jean-Claude Juncker var<br />

også ude og lufte tanken om en EU-hær så sent som i<br />

foråret. Den skal konfrontere Rusland og kunne intervenere<br />

i EU’s nabolande. Tanken er uhyggelig i en verden,<br />

hvor krig er blevet et almindeligt redskab i international<br />

politik. En fremtid med våbenkapløb og proxykrige ligger<br />

lige for.<br />

Men det helt store kup vil være, hvis det lykkedes EU<br />

at tilrane sig retten til at inddrive direkte skatter i medlemslandene.<br />

Så er finansieringen af nye store integrationsprojekter<br />

sikret uden at udgifterne skal sammenlignes med<br />

andre poster på medlemslandenes finanslove, og de<br />

»Det er også en<br />

mulighed for venstrefløjen<br />

at vise, at vi står<br />

på demokratiets og<br />

befolkningens side«<br />

nationale demokratier kan tilsidesættes. De næste år vil<br />

vi se EU-toget sætte farten op og endestationen hedder<br />

en de facto føderation (selv om ordet er upopulært for<br />

tiden).<br />

Hvordan bekæmper vi EU?<br />

Historisk set har folkeafstemninger været EU-modstandens<br />

stærkeste våben. Danmarks egen sejr i afstemningen<br />

om Maastricht i 1992 var vigtig for at bringe EUmodstanden<br />

ud til større dele af den befolkningen; men<br />

særligt det franske og hollandske<br />

nej til Forfatningstraktaten i 2005<br />

var afgørende. Siden da har EU ikke<br />

bare været handlingslammet, men<br />

den kritiske holdning over for EU<br />

er vokset og vokset. Derfor skal vi<br />

blandt andet også stemme nej den<br />

3. <strong>december</strong>.<br />

Folkeafstemningen om retsforholdet<br />

handler om øget integration.<br />

Retskendelser skal anerkendes på<br />

tværs af grænser på trods af forskellige<br />

retstraditioner, fængselsforhold<br />

osv. Det er skridt i retningen af et føderalt domstolssystem<br />

og et føderalt efterretningsvæsen – præcis som<br />

man har det i USA.<br />

Et dansk nej stopper ikke EU i at tilrane sig retspolitikken,<br />

men det vil sende et kraftigt signal til EU. Lad os<br />

bruge eksemplets magt og fortsætte med at vise dem,<br />

at vi godt kan selv.<br />

Vi skal søge alternativer til EU<br />

Det er også en mulighed for venstrefløjen at vise befolkningen,<br />

at vi står på demokratiets og befolkningens<br />

side i et risikosamfund, hvor mennesker føler sig mere<br />

og mere magtesløse. Det er den eneste holdbare måde,<br />

at bremse racismens og nationalismens fremmarch i<br />

Europa. Samtidig er det afgørende at vi lader os inspirere<br />

af bl.a. antiglobaliseringsbevægelsen og bliver ved<br />

med at søge alternativer til EU.<br />

Men hvorfor være helt imod EU? Det kan betragtes<br />

som værende usolidarisk med de mange progressive<br />

kræfter, som kæmper for at reformere EU – f.eks. SF, Syriza<br />

og Podemos. Hvorfor ikke følge deres eksempel?<br />

Helt banalt fordi netop deres eksempel viser, at det er<br />

naivt. Syriza gik ind i forhandlingerne med løftet pande,<br />

men fik et blankt nein fra Bruxelles. I dag er partiet splittet<br />

og stolen ryster under Alexis Tsipras. Det er fordi, den<br />

EU-kritiske analyse er forkert.<br />

Problemet er ikke, at der sidder forkerte mennesker<br />

ved forhandlingsbordet; men at systemet er indrettet til<br />

storkapitalens og de rige landes fordel.<br />

Tyskerne har ingen incitamenter for at ændre EU,<br />

som de tjener enormt på. Kun hvis det bliver tydeligt for<br />

dem, at deres politik vil lede til at andre lande forlader<br />

EU, vil det måske få dem til at tænke igen. Den engelske<br />

folkeafstemning om udmeldelse er i hvert fald et samtaleemne<br />

på kontorerne i Bruxelles og hos EU-modstandere<br />

i Danmark.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 31


Boganmeldelse<br />

MAGTELITEN<br />

- hvordan 423 danskere styrer landet<br />

Det er klassisk socialistisk tankegods, at den virkelige magt ikke ligger hos dem,<br />

vi har valgt til Folketinget. Når det kommer til stykket, er de kun marionetter i et<br />

skuespil, hvor andre og stærkere kræfter trækker i trådene.<br />

To forskere har forsøgt at kortlægge Danmarks magtelite.<br />

Af Åge Skovrind<br />

Socialister vil særligt knytte<br />

magt til økonomi. Magten ligger<br />

hos dem, der ejer virksomhederne,<br />

forretningerne,<br />

bankerne og medierne. De bestemmer,<br />

hvad der skal produceres,<br />

hvor der skal investeres, og hvem<br />

der kan låne penge.<br />

Deres fremmeste interesse er<br />

ikke, hvad der er godt for samfundet.<br />

Det vigtigste for dem er at tjene<br />

(flere) penge til sig selv. De tøver<br />

ikke med at nedlægge arbejdspladser,<br />

droppe investeringer eller<br />

flytte virksomheder til andre lande,<br />

hvis politiske beslutninger går dem<br />

imod.<br />

Hvordan kan magten tages fra<br />

disse personer? Det er et centralt<br />

spørgsmål i en socialistisk strategi.<br />

Derfor er det yderst nyttigt at få sat<br />

ansigter på: Hvem er magteliten?<br />

»Magteliten – hvordan 423 danskere<br />

styrer landet« synes, ud fra sin<br />

titel, som sendt fra himlen i denne<br />

sammenhæng. Men man bliver skuffet,<br />

hvis man forventer en politisk<br />

analyse eller et program for, hvordan<br />

det kan blive anderledes.<br />

Omfattende kortlægning<br />

Bogen er en populær omskrivning<br />

af to ph.d.-afhandlinger fra sociologerne<br />

Christoph Houman Ellersgaard<br />

og Anton Grau Larsen. Den<br />

tredje forfatter, journalisten Markus<br />

Bernsen, har formidlet »mere end<br />

fem års videnskabelige undersøgelser<br />

af magten i Danmark […], så flest<br />

mulige læsere vil læse med«. Og hatten<br />

af for, at deres forskning nu bliver<br />

formidlet til en bredere kreds.<br />

Samtidig står de to sociologer<br />

i spidsen for Foreningen for Eliteog<br />

Magtstudier, som man kan læse<br />

mere om på hjemmesiden magtelite.dk.<br />

Her vil blandt andet komme<br />

til at ligge en omfattende database,<br />

der består af 5.100 netværk og organisationer<br />

samt 37.800 personer forbundet<br />

gennem 56.500 relationer.<br />

Et åbenlyst problem er dog, at der<br />

hele tiden er brug for en opdatering,<br />

når nye navne træder ind i magteliten,<br />

mens andre går ud.<br />

»Det - vig<br />

tigste for<br />

dem er<br />

at tjene<br />

(flere)<br />

penge til<br />

sig selv. «<br />

Magteliten<br />

Det er blandt de 37.800 personer, at<br />

vi finder dem, som forfatterne kalder<br />

magteliten. Listen står på de sidste<br />

sider, opregnet med navn, titel,<br />

organisation og »rækkevidde« i en<br />

rangorden fra 1 til 423.<br />

På de første ti pladser finder man<br />

ikke overraskende flest forretningsfolk,<br />

men også fire faglige ledere:<br />

Thorkild Jensen (tidl. fmd. Dansk Metal),<br />

Bente Sorgenfrey (FTF), Harald<br />

Børsting (nu tidl. fmd. LO), og Kim Simonsen<br />

(HK).<br />

Magteliten kommer imidlertid<br />

ikke kun fra erhvervslivet og fagbevægelsen,<br />

men også fra staten (politikere<br />

og embedsmænd), uddannelsesinstitutionerne<br />

og (i meget lille<br />

grad) kultur- og medieverdenen.<br />

Hver af disse fem sektorer har fået<br />

et kapitel, som fortæller, hvem der<br />

er de vigtigste personer, og hvad der<br />

kendetegner denne gruppe og dens<br />

adgang til magteliten.<br />

Hvor er de folkevalgte?<br />

Hvad så med de folkevalgte, de politiske<br />

ledere, som vi har valgt til at<br />

32 | <strong>Solidaritet</strong>


styre landet?<br />

Problemet vil altid<br />

være, at »magt« er en<br />

diffus størrelse, hvor et<br />

utal af faktorer spiller ind. Forfatterne<br />

nævner Pia Kjærsgaard som<br />

eksempel. Havde hun ikke, under<br />

VKO-regeringen, umådelig stor<br />

magt? Det vil mange, jeg selv inklusive,<br />

mene. Alligevel havner hun<br />

helt nede som nummer 2307, langt<br />

uden for netværkseliten.<br />

Kun 35 folkevalgte politikere optræder<br />

blandt de 423, heraf flere<br />

borgmestre, som ofte sidder i lange<br />

perioder. Politikerne udgør ifølge<br />

forfatterne den mest brogede del<br />

af magteliten, selv om vi ser flere<br />

og flere »professionelle« politikere,<br />

hentet fra ungdomsorganisationerne<br />

og polit-studiet, plus alle børnene<br />

fra politikerfamilier (Auken, Ellemann,<br />

Helveg, Hækkerup, Krarup).<br />

Politiske »uromagere« har ikke<br />

adgang til magteliten, og derfor<br />

er folk fra Enhedslisten, Liberal Alliance<br />

og Dansk Folkeparti ikke repræsenterede,<br />

og SF kun, fordi de<br />

på tidspunktet for undersøgelsen<br />

sad i regering.<br />

Vennernes venner<br />

Kan det virkelig være rigtigt, at<br />

fagbosser har mere magt end Pia<br />

Kjærsgaard? Nej, skriver forfatterne<br />

selv. Det er ikke »en rangering af de<br />

mest magtfulde danskere. Det er de<br />

personer, der<br />

er vigtigst for,<br />

at magtelitens<br />

netværk hænger<br />

sammen.«<br />

Det er derfor,<br />

begrebet »rækkevidde«<br />

er helt centralt.<br />

Rækkevidden<br />

viser, hvor mange personer man<br />

mødes med. I bestyrelser hos virksomheder,<br />

fonde og institutioner, i<br />

VL-grupper og statslige kommissioner,<br />

til Dronningens fødselsdag osv.<br />

Rækkevidden bliver større, hvis de,<br />

man mødes med, også mødes med<br />

en masse andre personer i andre<br />

bestyrelser. Når de faglige ledere er<br />

placeret så højt i Danmark, skyldes<br />

det »den danske model« og en tradition<br />

for, at arbejdsmarkedets parter<br />

er repræsenterede i offentlige<br />

kommissioner.<br />

Firkantet sagt har forfatterne<br />

altså valgt at definere »magteliten«<br />

som dem, der har de største netværk.<br />

De understreger, at magteliten<br />

kan undersøges på mange måder,<br />

men at deres kortlægning har<br />

den fordel, at den er videnskabeligt<br />

funderet og dermed ikke styret af<br />

deres egne ideer. Det kan være interessant<br />

nok, men et stort netværk<br />

betyder jo ikke nødvendigvis stor<br />

magt. Nogle bestyrelser træffer<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 33


Anton Grau Larsen, Christoph<br />

Ellersgaard, Markus Bernsen:<br />

»Magteliten - Hvordan 423<br />

danskere styrer landet«<br />

Politikens Forlag. 216 s., 250 kr.<br />

selvsagt langt vigtigere beslutninger<br />

end andre bestyrelser, for eksempel<br />

fordi de råder over en større pengekasse.<br />

vægelsens ledelse blevet en del af<br />

systemet, og de gamle partier – S, R,<br />

V og K – står i praksis for den samme<br />

systembevarende, økonomiske politik.<br />

Hvad kan socialister bruge det til?<br />

Denne bog giver et godt indblik i,<br />

hvilke personer der sidder på nøgleposterne<br />

i samfundet. Men kan vi<br />

bruge det til noget? Er der overhovedet<br />

et problem, og vil det ikke i<br />

ethvert samfund være et lille mindretal,<br />

som sidder på de centrale<br />

poster? Disse spørgsmål bliver stillet<br />

på de sidste tre sider. Man kunne<br />

have ønsket, at forfatterne havde<br />

brugt mere plads på denne diskussion,<br />

men »vi har ikke svarene,« skriver<br />

de.<br />

Hvis målet er<br />

at skabe politisk<br />

forandring i socialistisk<br />

retning,<br />

ser jeg grundlæggende<br />

to tilgange:<br />

Den ene handler<br />

om koncentrationen<br />

af magt<br />

hos meget få personer.<br />

Uanset hvem de er og hvad<br />

de står for, skabes indspisthed, bureaukrati<br />

og apati. Hvis målet er et<br />

samfund, hvor mange flere er med<br />

til at træffe beslutninger, så er opgaven<br />

allerede i dag at formulere konkrete<br />

krav, som peger i den retning:<br />

Rotationsordninger, kvoter, karensperioder,<br />

maksimumgrænse for an-<br />

»Myten om den flittige<br />

iværksætter er<br />

undtagelsen, der<br />

bekræfter reglen«<br />

Det tunge erhvervsliv dominerer<br />

Trods denne indvending er bogen<br />

interessant. Særligt fordi den elite,<br />

som er altdominerende i bogen, er<br />

folk fra de økonomisk tunge virksomheder.<br />

Det er ledere fra de store,<br />

private virksomheder. Derfor, og<br />

fordi de repræsenterer økonomiske<br />

interesser til forskel fra mennesker,<br />

er det dem, vi skal holde øje med.<br />

Bogen dokumenterer, hvordan<br />

erhvervslivets folk har indflydelse<br />

overalt i samfundet. De kontrollerer<br />

ikke kun virksomhederne og bankerne,<br />

de har i stigende grad også<br />

politisk indflydelse gennem poster<br />

i statslige råd og udvalg, i universiteternes<br />

bestyrelser og i fonde, som<br />

uddeler store beløb til forskning og<br />

kultur.<br />

Magtelitens folk ønsker ikke, at<br />

der skal laves radikalt om på tingenes<br />

tilstand. De skændes ikke, for<br />

de er stort set enige om alle de såkaldte<br />

»nødvendige« beslutninger.<br />

Sagt på en anden måde, så er fagbetal<br />

kasketter.<br />

Den anden vinkel handler om<br />

de personer, som sidder ved roret<br />

nu. De vil gøre alt for at bevare det<br />

nuværende system og alt for at bekæmpe<br />

den socialistiske samfundsforandring,<br />

som vi arbejder for. Jo<br />

mere vi kan udstille dem, svække<br />

deres troværdighed og problematisere<br />

deres legitimitet, jo bedre.<br />

Vi skal især fokusere på dem, der<br />

ejer eller leder de store virksomheder.<br />

Deres indkomst er mange,<br />

mange gange højere end, hvad almindelige<br />

lønmodtagere nogensinde<br />

kommer i nærheden af. De<br />

har ikke noget folkeligt mandat og<br />

adskiller sig derfor fra faglige ledere<br />

og politikere, som er valgt i mere eller<br />

mindre demokratiske<br />

processer.<br />

Det betyder<br />

ikke, at et nyt og<br />

bedre samfund<br />

dukker op som<br />

Fugl Fønix, selv<br />

om de konkrete<br />

personer blev<br />

skiftet ud med<br />

nogle andre. I sidste ende er det<br />

ikke personerne, men strukturerne,<br />

der skal ændres. Det skal vi også forklare,<br />

på de rigtige tidspunkter. Men<br />

hvis vores agitation skal lykkes, skal<br />

den være forståelig og folkelig. Vi<br />

har brug for konkrete fjendebilleder,<br />

og her er det godt at sætte ansigter<br />

på, som bogen om magteliten gør. ■<br />

34 | <strong>Solidaritet</strong>


Ideologi<br />

Konkurrencestaten<br />

er ingen naturlov<br />

Ove Kaj Pedersens<br />

begreb om<br />

»konkurrencestaten«<br />

har dannet skole,<br />

men den udvikling,<br />

han præsenterer som<br />

uundgåelig, kan og skal<br />

udfordres.<br />

Af Søren Kolstrup<br />

Den danske velfærdstat undergår<br />

store forandringer. Offentlige<br />

institutioner »frisættes«<br />

til markedet. Den socialdemokratisk<br />

ledede regering 2011 til<br />

<strong>2015</strong> indledte en reformbølge, der<br />

krævede øget effektivitet og fornyelse<br />

i den offentlige sektor ledsaget<br />

af social nedrustning, undertiden direkte<br />

fjernelse af sociale rettigheder.<br />

Som det mest iøjnefaldende og dramatiske<br />

blev førtidspensionen for<br />

personer under 40 år som udgangspunkt<br />

fjernet. Er verden af lave?<br />

Hvorfor disse voldsomme skred?<br />

Den danske samfundsforsker<br />

Ove Kaj Pedersen har en forklaring.<br />

Han har i bogen »Konkurrencestaten«<br />

leveret en stringent analyse<br />

af velfærdsstatens forandringer fra<br />

1990 til i dag. Velfærdsstatens fokus<br />

på lighed, rettigheder og medborgerskab<br />

må vige for konkurrencestatens<br />

omsiggribende ønske om<br />

at skabe arbejdsomme og effektive<br />

borgere, der kan opnå selvforsørgelse<br />

og deltage i nationens globale<br />

konkurrence. Skolens fokus på<br />

dannelse og demokrati erstattes af<br />

færdigheder og konkurrence (læs:<br />

test og rangordning), sociallovgivningens<br />

ønske om retfærdighed og<br />

Legitimerer markedsideologi<br />

Med raketfart har Ove Kaj Pedersens<br />

grundbegreb, konkurrencestaten,<br />

dannet skole. Hans bog hyldes i faglige<br />

miljøer, og læserne har over en<br />

bred kam taget bogen til sig. De fleste<br />

kan identificere sig med forfatterens<br />

eksempler. Her er en forsker,<br />

der med klare definitioner, brede<br />

analyser og knivskarpe konklusioner<br />

kan indramme nutidens do-<br />

»Konkurrencestaten<br />

har<br />

bidt sig fast<br />

som en<br />

dominerende<br />

strømning,<br />

jovist, men<br />

den er ikke<br />

nogen naturlov«<br />

revalidering afløses af krav om udnyttelse<br />

af alle arbejdskraftreserver<br />

og uddannelsestvang – tilført økonomiske<br />

incitamenter, kontrol og<br />

sanktioner.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 35


Ideologi<br />

Søren<br />

Kolstrup er<br />

velfærdshistoriker,<br />

bl.a. forfatter<br />

til bogen<br />

»Den danske<br />

Velfærdsmodel<br />

1891 til 2011« og<br />

medlem af<br />

Enhedslistens<br />

Politisk-Økonomiske<br />

Udvalg.<br />

Foto: Jens<br />

Pedersen / JP-<br />

Foto<br />

»Læseren<br />

møder en<br />

livløs determinisme<br />

renset<br />

for aktører og<br />

klassestrid«<br />

minerende idealer og menneskesyn.<br />

Denne indsats kan ingen tage fra<br />

forfatteren.<br />

Alligevel må Ove Kaj Pedersens<br />

bog ægge til modsigelse, når talen<br />

falder på forfatterens historiesyn.<br />

Læseren møder en livløs determinisme<br />

renset for aktører og klassestrid,<br />

som kalder på besindelse.<br />

Konkurrencestaten fremstilles som<br />

et omsiggribende vilkår, som ingen<br />

djævel kan ændre på. Jo, nationalstaterne<br />

og deres disciplinerede<br />

borgere kan tilpasse sig de nye og<br />

ændrede omstændigheder og under<br />

denne proces påvirke statens<br />

evne til at indsætte maksimal kampkraft<br />

på det globale marked.<br />

Lad os rekapitulere: Forfatteren<br />

har såre ret i, at betingelserne for<br />

velfærdsstaten er ændret med de<br />

frie kapitalbevægelsers indtog, nedbrydning<br />

af nationale beskyttelsesforanstaltninger<br />

og begrænsninger<br />

i nationalstatens finanspolitiske formåen.<br />

Men der er en verden til forskel<br />

på at tale om nye betingelser,<br />

som forfatteren gør et par steder, og<br />

derefter umærkeligt antage, at der<br />

er tale om samfundsvilkår, hvor staten<br />

og dens borgere underkastes en<br />

indiskutabel udviklingsretning.<br />

Den saglige og knastørre forsker,<br />

der i et klinisk fagsprog fremlægger<br />

sit projekt, afslutter analysen med<br />

forslag til, hvordan konkurrencestaten<br />

kan legitimeres. Analytikeren<br />

Ove Kaj Pedersen forvandler sig her<br />

til ideologimager for den nødvendige<br />

konkurrencestat. Ove Kaj Pedersen<br />

fortæller således, hvordan<br />

den markedsgjorte offentlige sektor<br />

producerer ledere, som må orientere<br />

sig mod konkurrerende hensyn.<br />

Lederen skal tjene markedet, der<br />

skal kapres kunder i den »frisatte«<br />

offentlige institution, men han skal<br />

også lytte til de ansatte og varetage<br />

almenvellets interesser.<br />

Der opstår modsatrettede krav til<br />

ledelsen, fare for sløseri og diffuse<br />

situationer, måske fifleri og inkompetence.<br />

Ledelsesrummet er blevet<br />

komplekst og omfattende. Derfor<br />

indskærper forfatteren en række etiske<br />

fordringer, hvor den ubestikkelige<br />

leder med blik for almenvellet<br />

træder frem som idealet, alt mens<br />

strukturen anses for et vilkår. Den<br />

markedsgjorte konkurrencestat skal<br />

perfektioneres og retfærdiggøres,<br />

ikke forandres. Den britiske premierminister<br />

Margaret Thatchers påberåbelse<br />

af TINA-modellen, There<br />

Is No Alternative, træder frem som<br />

et underliggende budskab hos Ove<br />

Kaj Pedersen.<br />

Effektivitetskrav udfordret<br />

Ove Kaj Pedersens tese om konkurrencestaten<br />

fordrer et modspil.<br />

Anvender vi den åbne historieskrivnings<br />

fordring, der kræver<br />

opmærksomhed over for alternative<br />

drivkræfter og udviklingstræk,<br />

viser det historiske forløb sig langt<br />

fra så entydigt. I en sådan undersøgelse<br />

peges på alternativer, som<br />

direkte eller indirekte har sat deres<br />

præg på udviklingen – ja, som måske<br />

under givne omstændigheder<br />

udfordrer det dominerende værdisæt<br />

og manifesterer sig i alternative<br />

udviklingsperspektiver. I en sådan<br />

analyse antydes flere udgange på historiens<br />

forløb.<br />

Kaster vi blikket på perioden 1990<br />

til 2011, hvor Ove Kaj Pedersen ser<br />

konkurrencestaten udfolde sig, møder<br />

vi både på ideernes plan og i<br />

samfundslivets sociale organisering<br />

korrigerende udviklingskræfter. I<br />

midten af 1990'erne blev konkurrencestatens<br />

effektivitetskrav udfordret<br />

af tanken om et solidarisk arbejdsmarked,<br />

og borgerens ret til at søge<br />

livskvalitet som individ og familiemenneske.<br />

Denne forestillingsverden<br />

blev sågar realiseret gennem<br />

en lovgivning, der åbnede for en<br />

deling af den eksisterende mængde<br />

arbejde. Alle medlemmer af en a-<br />

kasse fik adgang til børnepasningsorlov,<br />

uddannelsesorlov og sabbatorlov<br />

op til et år, hvor de kunne<br />

vælge enten en uddannelse eller at<br />

udfolde sig sammen med familien<br />

for en reduceret dagpengeydelse eller<br />

fulde dagpenge ved uddannelsesorlov.<br />

Disse ordninger blev en<br />

tordnende succes. I 1994 var der næsten<br />

syv gange så mange som i 1993,<br />

der benyttede sig af børnepasningsorloven.<br />

Den gamle velfærdsstats tryghedsfilosofi<br />

ved sociale begivenheder<br />

fik tilført forestillingen om et<br />

36 | <strong>Solidaritet</strong>


Ideologi<br />

»Konkurrencestaten fremstilles<br />

som et omsiggribende vilkår, som<br />

ingen djævel kan ændre på«<br />

langt mere lighedspræget arbejdsmarked.<br />

De aarhusianske skraldemænd<br />

lancerede ideen om, at tre<br />

ansatte skulle dele arbejdet med en<br />

arbejdsløs kollega. Borgerlønstilhængere<br />

argumenterede for en beskeden<br />

basisindkomst, som skulle<br />

tildeles alle borgere uden behovsprøvning<br />

og uden arbejdspligt. Konkurrencestatens<br />

omsiggribende<br />

krav om en skærpet arbejdsetik,<br />

hvor alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere<br />

skulle i aktivering,<br />

blev tilført en korrektion.<br />

Alternative udviklingsveje<br />

Allerede i 1996/97 begyndte alamklokkerne<br />

imidlertid at lyde i regeringskontorerne,<br />

hvor man frygtede<br />

mangel på arbejdskraft i brancher<br />

med stærk vækst, flaskehalse og<br />

uregerlige løn- og prisstigninger.<br />

Frygten for inflation og de globaliserede<br />

markeders reaktion herpå<br />

var hele tiden nærværende. Orlovsordningerne<br />

blev rullet tilbage,<br />

børneorloven bestod i amputeret<br />

udgave. Den solidariske arbejdsfordeling<br />

viste for en stund en alternativ<br />

udviklingsvej, som til sidst bukkede<br />

under for konkurrencestatens<br />

arbejdsetik.<br />

Overalt i årene 1990 til 2011 kan<br />

man således observere en spænding<br />

mellem kravet om konkurrencestatens<br />

effektivitet og forestillingen<br />

om en borgerbaseret velfærd,<br />

der peger hen mod det gode liv.<br />

Konkurrencestaten havde førertrøjen,<br />

men<br />

dens fremmarch<br />

stod<br />

ikke uimodsagt.<br />

I 1997 påtog samfundet sig et ansvar<br />

for at skaffe alle med nedsat<br />

arbejdsevne et job på overenskomstmæssige<br />

vilkår og fuld lønkompensation<br />

for manglende arbejdsevne.<br />

Det var ikke den enkelte,<br />

der skulle tilpasse sig arbejdsmarkedets<br />

logik, men arbejdsmarkedet,<br />

der skulle stå til rådighed for<br />

den enkelte. Ordningen rummede<br />

et effektivitetsaspekt, mobilisering<br />

af en arbejdskraftreserve, men også<br />

et perspektiv om et berigende liv<br />

på arbejdsmarkedet med krav om<br />

ligeværd mellem alle ansatte. Ordningen<br />

blev voldsomt ændret under<br />

Thorning-Schmidt-regeringen 2011-<br />

<strong>2015</strong>, som lod aflønning efter det<br />

rene kompensationsprincip vige til<br />

fordel for udbetaling efter primært<br />

markedsværdi.<br />

Konkurrencestaten har bidt sig<br />

fast som en dominerende strømning,<br />

jovist, men den er ikke nogen<br />

naturlov. Den er blevet udfordret.<br />

Den kan udfordres. Politisk kamp<br />

kan handle om »nødvendige« tilpasninger<br />

til konkurrencestatens logik,<br />

men sandelig også om alternative<br />

udviklingsveje. Og så har vi til gode<br />

at drøfte, hvordan produktionsapparatet<br />

kan underlægges demokratisk<br />

kontrol og deltagerstyre på<br />

tværs af blind konkurrencelogik. ■<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 37


Fremad uden at glemme<br />

De glemte massemord<br />

30. september 1965 udførte lille gruppe<br />

officerer og en håndfuld medlemmer af<br />

kommunistpartiet PKI et kupforsøg mod<br />

ledelsen af det indonesiske militær.<br />

Seks generaler blev dræbt, men kuppet<br />

fejlede og blev knust af hæren i løbet af få<br />

dage. Herefter indledtes et massemord på<br />

hundredtusinder af indonesere.<br />

Af Jeppe Rohde<br />

Den officielle version af massakren<br />

i 1965-66 i Indonesien er,<br />

at drabet på generalerne var<br />

gnisten, der antændte en folkelig<br />

vrede mod et parti, som<br />

i forvejen var hadet for dets vold,<br />

disrespekt for religion og mangel<br />

på patriotisme. Angiveligt havde PKI<br />

planer om en voldelig revolution<br />

og eliminering af enhver, som var<br />

imod dem, men de blev stoppet af<br />

en bølge af spontan folkelig vrede<br />

imod de forræderiske kommunister.<br />

Denne statspropaganda er blevet<br />

gentaget af visse vestlige »eksperter«,<br />

men historisk forskning<br />

viser en noget anden historie. Det<br />

fejlslagne kup var for det første ikke<br />

et initiativ fra PKI som helhed, men<br />

fra et lille antal PKI-ledere, som i<br />

samarbejde med en flok officerer<br />

ønskede at fjerne en række højreorienterede<br />

generaler – ikke at tage<br />

magten over staten.<br />

Den massakre, der fulgte var ikke<br />

spontan, men systematisk, og den<br />

var organiseret af nationalistiske<br />

politikere, religiøse organisationer<br />

og, først og fremmest, den indonesiske<br />

hær. Denne morderiske koalition<br />

modtog politisk og materiel<br />

støtte fra vestlige magter. Allerede<br />

få dage efter kuppet begyndte amerikanske<br />

og engelske embedsmænd<br />

at planlægge, hvordan de kunne<br />

udnytte situationen. De øjnede en<br />

chance for at knuse PKI, et parti,<br />

som de frygtede var farligt tæt på at<br />

kunne tage magten i landet.<br />

I årene op til kuppet havde PKI<br />

etableret sig som landets mest konsekvente<br />

antiimperialistiske parti.<br />

De kæmpede for jordreformer og<br />

for nationalisering af udenlandsk<br />

ejet minebrug, olie- og plantageindustri.<br />

Ved parlamentsvalget i 1955, som<br />

var det sidste frie valg i landet, blev<br />

PKI landets fjerdestørste parti med<br />

16,4 procent af stemmerne. Frem til<br />

1965 steg antallet af medlemmer fra<br />

20.000 til mere end halvanden million,<br />

hvilket gjorde PKI til verdens<br />

største kommunistparti uden for<br />

Sovjetblokken. Millioner var desuden<br />

organiseret i PKI-relaterede<br />

fagforeninger og masseorganisationer<br />

for bønder, kvinder, studenter<br />

og andre grupper.<br />

Sukarno<br />

Sukarno, den historiske leder af den<br />

indonesiske uafhængighedsbevægelse,<br />

var meget populær og regerede<br />

i realiteten pr. dekret. Han var<br />

ikke kommunist, men glødende<br />

Afbrænding af<br />

hammer og segl<br />

som symbol<br />

på kommunisthadet.<br />

Foto: W. Sutarto/<br />

Foto Antara,<br />

via Lontar<br />

Foundation<br />

antikolonialist, der drømte om et<br />

magtfuldt og uafhængigt Indonesien,<br />

som kunne spille en vigtig rolle<br />

globalt.<br />

Sukarno kom i et stadigt større modsætningsforhold<br />

til vestlige kræfter,<br />

særligt Storbritannien og USA, som<br />

han benævnte neokolonialister. I<br />

starten af 1965 trak Indonesien sig<br />

fra FN og smed Verdensbanken og<br />

IMF ud af landet.<br />

Toppen i den indonesiske i hær<br />

var dog langt mere højreorienteret<br />

og arbejdede på at vælte Sukarno.<br />

De blev diskret bakket op af USA og<br />

andre vestlige kræfter. Drabet på generalerne<br />

var en velsignelse for propagandakampagnen<br />

mod PKI, og<br />

indirekte også mod Sukarno, som<br />

38 | <strong>Solidaritet</strong>


Fremad uden at glemme<br />

nægtede at forbyde kommunistpartiet.<br />

Sukarno blev diskrediteret og<br />

måtte overgive mere og mere magt<br />

til hæren.<br />

Massakrerne<br />

Teorien om, at volden var et pludseligt<br />

udslag af folkelig vrede modbevises<br />

af dens gradvise eskalering.<br />

Efter kupforsøget støttede hæren<br />

anti-PKI-demonstrationer med<br />

transport og beskyttelse. En uge<br />

efter startede »folkelige ransagninger«<br />

af PKI-kontorer, mens sikkerhedsstyrker<br />

så til, og senere fulgte<br />

PKI-medlemmers private hjem. Drabene<br />

på formodede PKI-medlemmer<br />

og -støtter startede først uger<br />

senere: I det centrale Java i oktober,<br />

Øst-java i november, efterfulgt af<br />

Bali i <strong>december</strong>. Hvert sted startede<br />

massakrerne efter, at sikkerhedsstyrkerne<br />

var rykket ind.<br />

Mange ofre blev først anholdt af<br />

militsgrupper og smidt i improviserede<br />

fængselslejre i afsidesliggende<br />

områder. Tusinder blev dræbt ved<br />

skydning, dolkning eller ved at få deres<br />

kranier knust med sten og køller.<br />

Efter mange års propaganda er det<br />

svært at afgøre præcis hvor mange<br />

ofre der var. De fleste historikere<br />

anslår, at mellem en halv og en hel<br />

million mennesker døde, mens andre<br />

mener det var væsentligt flere.<br />

Vestlig støtte<br />

Vestlige kræfter støttede hæren i<br />

dens kampagne mod PKI. 17. oktober<br />

var CIA bekymrede over, at hæren<br />

ikke ville gå hele vejen, men i stedet<br />

satse på »aktioner mod de, som var<br />

direkte involveret i mordene på generalerne,<br />

hvorved Sukarno ville få<br />

meget af sin magt tilbage«.<br />

For at undgå dette gav CIA lister<br />

med navnene på tusindvis af PKImedlemmer<br />

til generalerne samt et<br />

pengebeløb og<br />

en række lette<br />

»Dagen efter, at hæren<br />

officielt overtog magten<br />

i marts 1966, fik et<br />

amerikansk minefirma<br />

tilladelse til at udvinde<br />

mineraler «<br />

håndvåben.<br />

Også Storbritannien,<br />

Vesttyskland,<br />

Sverige og<br />

Holland støttede<br />

aktivt op om<br />

hæren på forskellig<br />

vis. I de<br />

kommende måneder<br />

spredte<br />

drabene sig, og<br />

hele landsbyer<br />

blev slagtet.<br />

I foråret 1966 kunne det amerikanske<br />

udenrigsministerium konstatere,<br />

at antallet af kommunister<br />

uden for Sovjetblokken var faldet<br />

med 42 procent på et år, og New<br />

York Times skrev en artikel om Indonesien<br />

under overskriften »Glimt af<br />

lys i Asien«.<br />

Den hjælp fra udlandet, som hæren<br />

fik i 1965/66, var et afgørende<br />

politisk signal til Indonesiens ny<br />

de facto regering om, at USA og deres<br />

allierede var villige til at støtte<br />

dem. Opbakningen var vital for det<br />

spirende regime, fordi landets økonomi<br />

var i krise, og Vesten var tøvende<br />

i forhold til at investere i Indonesien<br />

efter Sukarnos overtagelse<br />

af britiske og hollandske selskaber<br />

og skridt mod inddragelse af vestlig<br />

kapital.<br />

Militæret udnyttede den økonomiske<br />

krise til at underminere, hvad<br />

der var tilbage af Sukarnos autoritet<br />

– britiske og amerikanske selskaber<br />

som Caltex, Goodyear og US Rubber<br />

lavede aftaler med hæren om at kanalisere<br />

virksomhederne overskud<br />

over til anonyme bankkonti, hvilket<br />

udsultede den indonesiske stat<br />

for udenlandsk valuta og svækkede<br />

Sukarno yderligere.<br />

Dagen efter, at hæren officielt<br />

overtog magten i marts 1966, fik et<br />

amerikansk minefirma tilladelse til<br />

at udvinde mineraler i landet. En<br />

ny lov, der gav ekstremt favorable<br />

forhold for udenlandske investeringer,<br />

blev lavet i tæt samarbejde med<br />

IMF, og fra 1967 modtog det nye regime<br />

450 millioner dollars årligt fra<br />

organisationen IGGI, som var bakket<br />

op af bl.a. IMF og en lang række vestlige<br />

lande. I løbet af ganske få år var<br />

det nye regime<br />

sikkert etableret<br />

og bundet op<br />

på en pro-vestlig<br />

økonomisk politik.<br />

Den indonesiske<br />

regering<br />

nægter stadig<br />

at indrømme,<br />

at drabene var<br />

systematiske<br />

overtrædelser<br />

af menneskerettighederne,<br />

og i stedet fejres »udryddelsen af<br />

kommunisterne« som en patriotisk<br />

kamp. I april <strong>2015</strong> blev Sarwo Edhie,<br />

en af de øverst ansvarlige for massakrerne,<br />

udråbt til »nationalhelt«<br />

for sine gerninger.<br />

Man må sige, at massakrerne<br />

tjente deres formål. I dag, 50 år efter,<br />

er den indonesiske venstrefløj<br />

endnu ikke kommet sig. ■<br />

Denne artikel er inspireret af artiklen<br />

»The forgotten massacres« af Alex de<br />

Jong, publiceret på www.jacobinmag.<br />

com.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 39


Økonomi<br />

Gæld: Overforbrug eller<br />

Danske husholdninger har i gennemsnit den<br />

største bruttogæld i forhold til indkomsten<br />

blandt de udviklede økonomier. Gælden er<br />

lidt mere end 2,5 gange større end den årlige<br />

indkomst. Stor gæld er ikke længere noget,<br />

der er forbeholdt de rige, virksomhederne og<br />

spekulanterne.<br />

Af Anders Hadberg<br />

Den moderne finanssektor<br />

– dvs. i den nyliberale kapitalisme<br />

– har ikke kun erhvervsvirksomheder,<br />

men i<br />

stort omfang også arbejderklassen<br />

som kunder.<br />

Denne artikel diskuterer<br />

årsager og konsekvenser af øget<br />

gæld, og argumenterer for, at gælden<br />

har en disciplinerende effekt på<br />

arbejderklassen. Derfor skal årsagerne<br />

til gælden bekæmpes.<br />

Et moralsk samfundsproblem<br />

I kølvandet på den økonomiske nedsmeltning<br />

i 2008/09 opstod en diskussion<br />

om nationalstaternes gæld<br />

som forklaring af krisens gennemslag<br />

og varighed.<br />

Men i Danmark fik også den private<br />

gæld en vis politisk opmærksomhed.<br />

Men det var i form af en<br />

selvmodsigende moralisme, hvor<br />

gælden på en gang blev set som et<br />

onde og på den anden side uundværlig.<br />

Forskellige politikere udtalte<br />

sig om, at danskerne havde »levet<br />

over evne« – et sandt overforbrug<br />

skabt på friværdi – samtidig med at<br />

selv samme politikere opfordrede<br />

danskerne til at svinge dankortet<br />

noget mere.<br />

For eksempel skrev Helle Thorning-Schmidt<br />

i sit nytårsindlæg i Politiken<br />

tilbage i 2009:<br />

»Men lad os være ærlige: Det var<br />

ikke kun i toppen af samfundet, at<br />

man levede over evne. Rundt om i<br />

samtalekøkkenerne diskuterede vi<br />

friværdi som aldrig før. … Fristelsen<br />

var større end fornuften. Alle ville<br />

have en del af kagen. Også selv om<br />

det var for lånte penge. Det siger sig<br />

selv, at det i længden er fuldstændig<br />

uholdbart både for den enkelte familie<br />

og også for samfundet.«<br />

Problemet for de moraliserende<br />

politikere var, at netop forbruget for<br />

lånte penge havde holdt væksten i<br />

gang siden 2003/04. Det var netop<br />

det private indenlandske forbrug,<br />

som Lars Løkke brugte i sin valgkamp<br />

i 2011 som den væsentligste<br />

forklaring på den forsatte stagnation<br />

i økonomien, og som han foreslog,<br />

skulle hjælpes i gang af skattelettelser.<br />

Gældens funktion<br />

Problemet med moralismen er, at<br />

den er ude af trit med det stadigt<br />

mere komplekse (familie)liv under<br />

kapitalismen. Kredit er i de moderne<br />

kapitalistiske samfund en nødvendighed<br />

for at sikre overensstemmelse<br />

mellem udbud og efterspørgsel.<br />

Kreditsystemet hjælper med at<br />

øge profitterne ved at opsamle og<br />

»I Danmark fik også den private<br />

gæld politisk opmærksomhed.<br />

Men det var i form af en<br />

selvmodsigende moralisme«<br />

fordele den ledige kapital, hvorved<br />

den enkelte kapitalists behov for at<br />

spare op bliver mindre. Derfor spiller<br />

gælden en funktionel rolle for kapitalismen<br />

som system.<br />

Under den nyliberale kapitalisme<br />

er kreditsystemet udviklet med henblik<br />

på at låne til almindelige arbejderfamilier.<br />

Dette har også fået<br />

40 | <strong>Solidaritet</strong>


Økonomi<br />

finansiel udbytning?<br />

Danskernes gæld eksploderer<br />

Danskernes gæld er steget kraftigt de sidste 20 år<br />

i forhold til de øvrige EU-lande.<br />

Husholdningernes gæld i pct. af disponibel indkomst<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

Danmark<br />

Eurozonen<br />

50<br />

1995 2000 2005 2010<br />

Fig 1<br />

De stigende<br />

boligpriser har<br />

sammen med<br />

mere lempelige<br />

regler om<br />

belåning frigivet<br />

penge hos en<br />

del boligejere.<br />

Foto: Boliga<br />

navnet »finansialisering«, altså det<br />

forhold, at finanssektoren og dens<br />

mange forskellige kreditprodukter<br />

spiller en rolle i hverdagslivet for<br />

flertallet af lønarbejderne i de udviklede<br />

kapitalistiske lande, og ikke<br />

kun for hvordan produktionsvirksomheder<br />

fungerer.<br />

Øget udbytning<br />

Der er to strukturelle forklaringer<br />

på, hvordan finansialiseringen<br />

kunne finde sted.<br />

For det første blev den øgede efterspørgsel<br />

efter kredit fremmet af<br />

den kraftige opbremsning af lønudviklingen,<br />

som fandt sted i mange<br />

lande efter 1980. Med arbejdsgivernes<br />

og skiftende borgerlige regeringers<br />

offensiv blev lønudviklingen<br />

bremset for at booste profitten. Det<br />

lykkedes, jf. figur 2 og 3 på næste<br />

side.<br />

Imidlertid betød det, at den samlede<br />

efterspørgsel faldt. Derfor var<br />

det nødvendigt at skabe en kunstig<br />

efterspørgsel for at overkomme gabet<br />

mellem den øgede produktion<br />

og en faldende relativ købekraft.<br />

Dermed var der skabt behov for at<br />

kunne finansiere fortsat velstandsudvikling<br />

gennem lån.<br />

Større udbud af kredit<br />

Den anden årsag er, at der blev et<br />

større udbud af kredit, hvilket blev<br />

drevet frem af liberaliseringen af finanssektoren<br />

i en lang række lande<br />

efter 1980.<br />

Fra omkring 1930 til 1980 eksisterede<br />

i de udviklede kapitalistiske<br />

lande en kraftig regulering af den<br />

finansielle sektor, som forhindrede<br />

en dybtgående finansialisering. Fra<br />

omkring 1980 blev det »repressive<br />

regime« erstattet af en nyliberal regulering,<br />

hvor kreditinstitutionernes<br />

mulighed for at udvikle deres finansielle<br />

produkter har været meget<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 41


Økonomi<br />

større.<br />

Det skete især via boligmarkedet.<br />

Boligfinansieringen er gradvist<br />

blevet lempet. Det gælder låneformerne,<br />

hvor rentetilpasningslån,<br />

afdragsfrie lån osv. gradvist blev tilladt.<br />

Disse har i perioden med lave<br />

renter – særligt efter 2004 – midlertidigt<br />

frigjort indkomst pga. lavere<br />

rentebetalinger. Men også reglerne<br />

omkring belåning af ejendom blev<br />

lempet. Særligt afskaffelsen i 1992 af<br />

reglen om, at lån i friværdien skulle<br />

have et boligformål, frigav penge<br />

hos boligejerne, som kun blev større<br />

af de stigende boligpriser i perioden,<br />

jf. figur 4.<br />

Gæld som finansiel udbytning<br />

Gælden spillede på den måde en<br />

dobbeltrolle under den nyliberale<br />

kapitalisme. Gælden var både<br />

en løsning på krisen i den keynesianske<br />

kapitalisme, som satte ind<br />

i 1970'erne, men også en årsag til<br />

at den nuværende krise er så dyb<br />

og langvarig. For med den øgede<br />

gældsætning blev lønmodtagerfamilierne<br />

også mere sårbare overfor<br />

udsving i boligpriser, renten og<br />

indkomstudviklingen. Årsagen til, at<br />

forbruget i Danmark og andre europæiske<br />

lande voksede, er netop det<br />

høje gældsniveau, som blev opbygget<br />

særligt siden 1995.<br />

Selvom liberaliseringen af finanssektoren<br />

midlertidigt reducerede<br />

efterspørgselsproblemet ved at<br />

pumpe mere købekraft ud til almindelige<br />

lønarbejderfamilier, blev det<br />

en bremse på den fortsatte vækst<br />

i produktionen i den efterfølgende<br />

krise.<br />

Den fremtrædende rolle, som<br />

den private gældsætning spiller i<br />

nyliberalismen, kan også kaldes finansiel<br />

udbytning. Denne form for<br />

udbytning er ikke kapitalistisk i sit<br />

indhold, men i sin form. Udbytning<br />

via gæld kendes fra før-kapitalistiske<br />

samfund, fx ågerrenter.<br />

Den øgede betydning af finansielle<br />

relationer har ligeledes været<br />

sammenfaldende med ændringer i<br />

erhvervslivet, hvor store erhvervsvirksomheder<br />

har placeret en stor<br />

del af deres overskud i netop den finansielle<br />

sektor, fordi det gav større<br />

afkast. At investere i boliger eller<br />

42 | <strong>Solidaritet</strong><br />

Danskerne tjener mindre<br />

Den nyliberale offensiv og efterfølgende krise<br />

har betydet at lønnen er faldet i forhold til den<br />

samlede samfundsøkonomi<br />

Lønandelen af samfundsøkonomien i udvalgte økonomier (pct.),<br />

1960-2014.<br />

80<br />

70<br />

60<br />

Keynesiansk<br />

kompromis<br />

Danmark<br />

USA<br />

Nyliberal offensiv<br />

Tyskland<br />

Frankrig<br />

Fig. 2<br />

Krise<br />

50<br />

1960 2014<br />

Virksomhederne tjener mere<br />

Virksomhedernes fortjenenester er steget<br />

sideløbende med at folk optager flere<br />

og større lån<br />

Profitraten i udvalgte udviklede økonomier, (2010 = 100), 1960-2014<br />

150<br />

120<br />

90<br />

60<br />

Danmark<br />

USA<br />

Tyskland<br />

Frankrig<br />

Fig. 3<br />

30<br />

1960 2014<br />

Gælden i boligen stikker af<br />

I takt med at friværdien i de danske boligere<br />

ekploderede op til 2008 optog danskerne flere<br />

og større lån<br />

Udviklingen boliglån, og friværdi i Danmark, 1995-2013 mia. kr.<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

Friværdi<br />

Boliglån<br />

Fig. 4<br />

0<br />

1995 <strong>2015</strong><br />

aktier eller fødevarer har i perioder<br />

siden 1980 bedre kunnet betale sig<br />

end at øge produktionen.<br />

Hvad betyder gælden?<br />

Udover at finansiel udbytning er<br />

åbenlyst uretfærdig, så er der en<br />

række nye problemstillinger, som<br />

en moderne klasseanalyse må forholde<br />

sig til af både ideologisk og<br />

økonomisk karakter.<br />

For det første er arbejderfamilier<br />

i ejerboliger mere udsatte i dag<br />

som følge af det markant højere<br />

gældsniveau i forhold til indkomsten.<br />

Mange lån er givet som rentetilpasningslån<br />

og følger dermed den<br />

»Når lånet skal<br />

betales, virker det<br />

afskrækkende for<br />

den enkelte lønmodtager<br />

at sætte<br />

sit job på spil ved at<br />

udfordre forholdene på<br />

arbejdspladsen«<br />

korte renteudvikling. Samtidig er de<br />

økonomisk mere følsomme overfor<br />

prisudsving på boligmarkedet, fordi<br />

prisfald risikerer at føre til teknisk<br />

insolvens og dermed tab ved salg.<br />

Denne fundamentale usikkerhed<br />

har en disciplinerende virkning. Når<br />

der skal tjenes penge til at kunne<br />

betale ydelse på lånet, så virker det<br />

afskrækkende for den enkelte lønmodtager<br />

i forhold til at sætte sit<br />

job på spil – fx ved at udfordre forholdene<br />

på arbejdspladsen. I en<br />

situation med faldende dækning<br />

af dagpengene, tvinger den større<br />

gældsætning den enkelte til at fokusere<br />

på at passe sit.<br />

Afhængigheden af de forskellige<br />

økonomiske forhold på bolig- og rentemarkederne<br />

skaber splittelse i arbejderklassen<br />

i Danmark på grund af<br />

migration og koncentration af kapital<br />

i bycentrene. I de egne af landet,


Økonomi<br />

Almindelige arbejderfamilier<br />

bliver udsat for en enorm<br />

gældssætning for at få tag over<br />

hovedet.<br />

Foto: Boliga<br />

Fakta<br />

SÅDAN AFVIKLER<br />

VI GÆLDEN<br />

hvor boligpriserne er underdrejede<br />

på grund af fraflytning og nedlæggelse<br />

af arbejdspladser, er gælden og<br />

risikoen for store tab på salg af bolig<br />

en afgørende usikkerhedsfaktor.<br />

Denne fundamentale økonomiske<br />

usikkerhed bidrager til opdelingen af<br />

arbejderklassen.<br />

Gæld er i dag et individuelt<br />

spørgsmål, som må gøres til et fælles<br />

samfundsøkonomisk spørgsmål. For<br />

venstrefløjen er opgaven at formulere<br />

svar på, hvordan arbejderfamilier<br />

kan få et godt liv uden at skulle<br />

optage stor gæld og dermed underlægges<br />

den usikkerhed, som afhængigheden<br />

af konjunkturer, boligpriser<br />

og finansmarkeder giver.<br />

Almindelige arbejderfamilier bliver<br />

udsat for finansmarkedernes<br />

udsving på grund af den enorme<br />

gæld de skal optage for at få tag<br />

over hovedet. Det problem kan<br />

blandt andet løses med følgende<br />

tiltag:<br />

Afvikling af det spekulative<br />

boligmarked:<br />

■Der ■ skal bygges flere almene familie-<br />

og ungdomsboliger i de<br />

større byer,<br />

■Der ■ skal indføres gevinstbeskatning<br />

af salg af ejerboliger<br />

■Udfasning ■ af ejendomsværdiskatte-stoppet<br />

Regulering af boligfinansieringen:<br />

■ ■ Afvikling af de mest spekulative<br />

låneformer, som ikke tjener andre<br />

formål end at gøre kreditten<br />

mere tillokkende.<br />

■Der ■ skal være grænser for genbelåning<br />

af ejendom uden formål<br />

■Der ■ skal grænser for belåning<br />

af ejendom i form af Loan-to-income<br />

vurdering<br />

■Der ■ skal oprettes en samfundsbank,<br />

der kan sikre billig, stabil<br />

og spekulationsfri finansiering af<br />

boligkøb.<br />

Regulering af den<br />

finansielle sektor:<br />

■Der ■ skal sættes grænser på gebyrer<br />

og bidrag i banker og realkredit<br />

■Der ■ skal sættes loft over rentemarginalen<br />

i banker og realkredit<br />

■Forbud ■ mod spekulative forbrugslån<br />

med ågerrenter, så som<br />

kviklån, sms-lån mv.<br />

■Større ■ gennemsigtighed i lånefinansieringen<br />

af langvarige forbrugsgoder,<br />

fx biler, indretning<br />

mv.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 43


Nyt fra forlaget<br />

Andre udgivelser fra <strong>Solidaritet</strong><br />

Linn Stalsberg:<br />

Er jeg fri nu?<br />

303 s., 100 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Ben White:<br />

Israels apartheid.<br />

222 sider. Pris 100 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Gerry Leech:<br />

FARC – Det lange oprør<br />

220 s., 100 kr.<br />

Kan købes:<br />

<strong>Solidaritet</strong>sbutikken<br />

Griffenfeldsgade 41 • 2200 Kbh. N<br />

Webbutik: www.solidaritet.dk<br />

Postordre: forlag@solidaritet.dk<br />

Aksel V. Carlsen:<br />

Ruslands sorte oktober<br />

– Jeltsins kup og lokale borgerkrig<br />

625 sider, 160 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Richard Seymour:<br />

Deres krise vores løsninger<br />

265 s., 100 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Michael Hunnicke:<br />

Brug sproget politisk<br />

96 sider, 20 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Per Clausen:<br />

Rosa Luxemburg<br />

70 sider, 20 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Marta Harnecker:<br />

7 ideer til kampen<br />

54 sider, 20 kr. (<strong>2015</strong>)<br />

Sarah Irving:<br />

Leila Khaled – symbolet for Palæstinas<br />

befrielse<br />

220 s., 100 kr., (2014)<br />

Martin Langebach & Andreas Split:<br />

Europas radikale højrefløj<br />

263 s., 100 kr., (2014)<br />

Margit Kjeldgaard:<br />

Boligpolitikkens storhed og fald<br />

122 s., 20 kr., (2014)<br />

Andreas Bülow:<br />

Midnat i århundredet<br />

346 s., 100 kr. (2014)<br />

Historien om verdens<br />

ældste guerillabevægelse<br />

Journalisten Gerry Leach har forfattet<br />

bogen FARC – det lange oprør,<br />

som udkom på <strong>Solidaritet</strong>s forlag<br />

i oktober måned. Leach er den udeforstående<br />

journalist, som har det<br />

mest indgående kendskab til Colombia<br />

og FARC.<br />

Forhandlinger på Cuba<br />

Den 50 år lange konflikt mellem regering,<br />

paramilitæret og FARC har<br />

indtil videre kostet over 300.000<br />

livet, mens over en ½ million er forsvundet<br />

og 6 millioner er interne<br />

flygtninge. Dog ser det efter 3 års officielle<br />

forhandlinger på Cuba mellem<br />

regeringen og FARC ud til, at<br />

der er håb om forandringer. En lang<br />

række delaftaler i fredsprocessen er<br />

faldet på plads, og selv om der stadig<br />

udestår vigtige punkter, melder<br />

både regeringen og FARC, at en endelig<br />

fredsaftale kan være på plads<br />

til marts 2016.<br />

At forestille sig, at den colombianske<br />

stat vil tillade en demokratisk<br />

opposition, kan være svært.<br />

Drab og undertrykkelse hører stadig<br />

til dagens orden i Colombia. Og<br />

de mange sociale konflikter som er<br />

baggrunden hører ikke op med en<br />

fredsaftale.<br />

Alligevel grund til håb<br />

Når der alligevel er grund til et forsigtigt<br />

håb skyldes det:<br />

· at der længe har blæst nye vinde i<br />

Sydamerika. USA-støttede diktaturer<br />

er faldet, og en politisk broget samling<br />

af lande hævder deres selvstændighed<br />

ifht. USA, og ønsker, at også<br />

Colombias politiske liv normaliseres.<br />

· at godsejerne, som hovedsagelig<br />

står for dødspatruljerne og fordrivelse<br />

af bønderne, er svækket over<br />

for de mere traditionelle kapitalister.<br />

De sidste er mere interesseret<br />

i fred end de første, bl.a. fordi borgerkrig<br />

og guerrillakontrol over strategiske<br />

dele af landet besværliggør<br />

multinationale selskabers indtog<br />

i Colombia for at udnytte landets<br />

værdifulde naturressourcer.<br />

· at venstrefløjen og de folkelige<br />

bevægelser de seneste år er vokset<br />

i styrke og i flere omgange har lammet<br />

landet med store mobiliseringer,<br />

strejker og blokader med krav<br />

om indflydelse, retfærdighed – og<br />

fred. Dele af Colombias herskende<br />

klasse opfatter fejlagtigt disse som<br />

FARC-støtter, idet bevægelserne<br />

kræver faglige rettigheder, demokrati<br />

og retfærdighed – ganske ligesom<br />

FARC. ■<br />

44 | <strong>Solidaritet</strong>


Nyt fra forlaget<br />

VS-historie: Slaget om Byggeren<br />

Den 1. <strong>december</strong> udkom <strong>Solidaritet</strong> med bogen 'Et herligt liv – en ungdom i VS'.<br />

Her fortæller Stig Hegn om VS i tiden 1975-85. Vi bringer en smagsprøve.<br />

Det var et år, der var værd at mindes:<br />

dengang Venstresocialisterne<br />

dominerede den politiske<br />

scene. Det var dengang, da<br />

rensningsanlægget Lynetten<br />

blev blokeret i protest mod den giftige<br />

epoxymaling. Med VS-borgmesteren<br />

Villo Sigurdsson i spidsen. Det<br />

var dengang, hvor Nørrebro var blokeret<br />

i protest mod saneringer, hvor<br />

folketingsmedlemmet fra VS, Thio<br />

Tyroll, var på sin parlamentariske<br />

plads: Blandt de, der blokerede nedrivningen<br />

af legepladsen Byggeren.<br />

<strong>Solidaritet</strong> bringer her et lille uddrag<br />

af bogen:<br />

Nørrebro i undtagelsestilstand<br />

Men med Byggeren blev det nu ikke<br />

til en folkeafstemning. Under de<br />

parlamentariske tovtrækninger på<br />

Rådhuset om planen blev et DKPforslag<br />

vedtaget, det gik ud på om<br />

at finde en anden grund til en byggelegeplads<br />

et andet sted på Nørrebro,<br />

og kommunen fyrede de pædagoger,<br />

der var ansat på Byggeren.<br />

Forinden havde Nørrebros Beboeraktion,<br />

Blågårdsgade, blokeret Byggeren<br />

for at hindre en nedrivning.<br />

Det var en blokade, der mere eller<br />

mindre blev opretholdt i marts<br />

og april 1980. Den 22. april gik nedrivningen<br />

løs – under beskyttelse af<br />

800 politibetjente. I første omgang<br />

endte det med, at beboerne flyttede<br />

det tilbage, der er blevet fjernet – efter<br />

at politiet har trukket sig tilbage.<br />

Den 29. spærrede politiet så hele<br />

området af, og bulldozere kørte ind<br />

i legeredskaber, hvor mange havde<br />

samlet sig, og folk måtte springe<br />

for livet. Da private vognmænd på<br />

kommunens foranledning kørte de<br />

smadrede legeredskaber væk, dannede<br />

flere tusinde beboere blokader<br />

hen over kvarterets gader. Det<br />

kom til voldsomme sammenstød<br />

mellem politi og beboere. Mange<br />

måtte på skadestue med hjernerystelse<br />

og flækkede øjenbryn efter<br />

politiets knippelslag. Omkring 70<br />

mennesker arresteres. Mange sigtes<br />

for gadeuorden og vold mod embedsmænd<br />

i funktion. 14 isolationsfængsles<br />

for en uge som led i politiets<br />

efterforskning.<br />

Onsdag den 30. april var der så<br />

roligt på Byggeren, men flere af<br />

kvarterets gader var blevet spærret<br />

af barrikader. Efter forhandling<br />

mellem Nørrebros Beboeraktion,<br />

Blågårdsgade og politiet, lovede politiet<br />

ikke at gribe ind, hvis barrikaderne<br />

blev fjernet. De lovede også<br />

ikke at gribe ind på Byggeren, før<br />

Borgerrepræsentationens møde 5.<br />

maj. Trods det blev de sidste rester<br />

af Byggeren fjernet den 3. maj. Ved<br />

13-tiden rullede 34 tunge lastbiler<br />

og tre bulldozere ind i området, og<br />

kvarteret blev spærret af, af de hidtil<br />

største politiopbud på Nørrebro.<br />

Man kan forstå, at der var tale om<br />

drabelige konfrontationer.<br />

Kvarteret eksploderede i vrede<br />

over politiets brudte løfter, og hele<br />

eftermiddagen og aftenen var der<br />

sammenstød mellem tusinder af<br />

Folketingsmand<br />

for VS,<br />

Thio Tyroll, på<br />

sin plads som<br />

parlamentariker<br />

under blokaden<br />

mod Byggeren.<br />

betjente og tusinder af beboere.<br />

Politistyrkerne drev folk frem og<br />

tilbage i gaderne ved brug af knipler,<br />

og motorcykelbetjente kørte i<br />

fuld fart ind i mængden. For første<br />

gang optrådte de grønklædte hundepatruljer,<br />

der med jævne mellemrum<br />

slap hundene løs blandt<br />

de flygtende mennesker. Et lovligt<br />

varslet folkemøde på Skt. Hans Torv<br />

– knap en kilometer fra Byggeren –<br />

blev opløst af politiet. Mandag den<br />

5. maj demonstrerede 10-15.000<br />

mennesker fra Blågårds Plads til<br />

Rådhuspladsen mod nedlæggelsen<br />

af Byggeren. Om tirsdagen opføres<br />

et plankeværk på grunden – under<br />

politibeskyttelse og den 7. startede<br />

udgravningen.<br />

Som Villo havde forudsagt, blev<br />

blokaden af Byggeren brudt af et<br />

større politiopbud. Den borgerlige<br />

presse brugte ytringsfriheden til det<br />

yderste: De eneste ansvarlige – er VS.<br />

Efter flere dages gadekampe i den sorte<br />

firkant på Nørrebro, vold, hærværk og<br />

tyveri fremstår de som de direkte gerningsmænd.<br />

[Leder i BT 3.5.1980] Et<br />

godt eksempel på, hvordan man<br />

kunne modsætte sig en hovedløs<br />

byfornyelse. ■<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 45


Tema Digte med kant<br />

ÆBLER<br />

Sæt en ledning<br />

til min åreladning<br />

og lad mig op<br />

med dig som madding<br />

fortæl mig<br />

hvordan du tror du selv smager<br />

mens dine læber rør ved mine læber<br />

og vasker os rene med smagen af<br />

æbler<br />

og vi leder efter luft<br />

vi kan dele flere gange<br />

så dine lunger og ord<br />

kan få ilt til deres sange<br />

når dit billede i din krops rammer<br />

falder ind og ud og sidder fast i<br />

mine tanker<br />

går mine fødder stille<br />

på trægulvets planker<br />

for hvis du vågner nu<br />

kan det være du går<br />

men hvis du bliver hele natten<br />

kan det være du bliver de næste<br />

tyve år.<br />

SKABELSEN<br />

Jeg er blevet dræbt<br />

1914 gange<br />

jeg har set kroppe<br />

forvandlet til sange<br />

i lyden fra granaters<br />

sirene-propeller<br />

jeg har set naturen bløde<br />

i et krater<br />

fra Ural til Flandern<br />

jeg har set alt det ingen<br />

fortæller<br />

når sennepsgule tåger<br />

oplyser nætterne<br />

jeg har set støvler<br />

forvandlet til sko<br />

skåret op af pigtråd<br />

rundt om fødderne<br />

på et barn<br />

der lige har lært at gå<br />

Asger<br />

Magne<br />

(f. 1989). Dansk<br />

digter fra<br />

Nordsjælland.<br />

Han udkommer<br />

i 2016 på<br />

forlaget <strong>Solidaritet</strong><br />

med en<br />

digtsamling.<br />

Asgers tekster<br />

handler<br />

om mennesket<br />

i naturen og<br />

naturen i mennesket.<br />

Skellet<br />

mellem følelse<br />

og fornuft er<br />

ophævet og<br />

har måske aldrig<br />

eksisteret.<br />

og jeg har set en<br />

verden begynde,<br />

når den gamle slår sig<br />

selv ihjel<br />

og gaderne i Berlin fyldes<br />

med malingfortynder<br />

og forsyninger<br />

som generalerne må<br />

bære selv<br />

med olie og stål<br />

i et mekanisk fugletræk<br />

der skubber mennesket<br />

længere og længere væk<br />

fra sig selv<br />

/<br />

og nede på gaden<br />

har vi delt os op<br />

og derfor er ingen af os<br />

længere mange nok.<br />

VEJEN HJEM<br />

Vejen hjem<br />

var ikke særlig lang<br />

den dag jeg mødte dig<br />

for tredje gang<br />

idéer skubber dagene<br />

ind i<br />

dagene der ligger i fremtiden<br />

hvor følelser er mere rigtige<br />

end viden<br />

udenfor sæsonen<br />

hvor efteråret drejer rundt<br />

hvor bladene falder på stierne<br />

og søen bliver sump<br />

hvor lyde strømmer fra bådebroen<br />

og små plask i mosen<br />

viser tegn på liv og død<br />

går vi hånd i hånd i mit hoved<br />

mens vores celler i en flyverdragt<br />

fodrer ænder med brød<br />

vejen hjemad mod<br />

der hvor du går<br />

mig i møde<br />

spreder en fremtid ud<br />

i et efterår der bløder<br />

og du står op<br />

brændende som efterårets ild<br />

i de orange blade<br />

som vokser og visner vildt<br />

/<br />

dit tørklæde<br />

en søndag morgen<br />

skaber flammer af tanker<br />

som sætter ild til hele skoven<br />

de usynlige flammer<br />

brænder mig som skoldhed te<br />

og mellem flammer og gløder<br />

går vi pakket ind i blade og træ<br />

og måske skal jeg gå din vej<br />

og måske<br />

går du allerede mod mig<br />

alternativt vil jeg lægge mig lidt<br />

i efterårets blodregn.<br />

46 | <strong>Solidaritet</strong>


Sigurd Buch<br />

Kri stensen<br />

(f. 1988.) Uddannet fra Forfatterskolen<br />

i 2009.<br />

Har udgivet bogen »De Danskes<br />

Øer« i 2014 på Forlaget Arena.<br />

Medstifter af det hedengangne<br />

Forlaget 28/6. Har tidligere læst<br />

op til HERFRA HVOR JEG STÅR's<br />

oplæsninger.<br />

Digte med Tema kant<br />

JEG ER DE NÆSTE 10.000<br />

SÆTNINGERS FALD MOD<br />

politikerens<br />

Du ved hvad jeg mener!<br />

om den krig<br />

Vi fejrede<br />

hinanden, for at blive fri<br />

for hinanden<br />

Tillykke<br />

med dine første ord.<br />

Lad tiltalen tilfalde de nyfødte, thi kun de, kan betræde<br />

denne verden<br />

Indlysende<br />

at der er andre vilkår for den fattige, den tilkomne<br />

min forkomne, hvis slot<br />

falder sammen om ørerne på resten af det Nordsjælland<br />

du regerer.<br />

Her fejer vi alle de andres dør først!<br />

I marken<br />

er der trøst til det formuldede<br />

For et lynnedslag<br />

- så frugtbart -<br />

om jeg er glad?<br />

Det dadelfrie<br />

er det sirligste pladder jeg kender<br />

for de navnløse rige:<br />

Hvis adkomst<br />

må være<br />

en dehumaniseret<br />

empati, ja<br />

Hvad så?<br />

Hænger vi i træerne og hvisker<br />

Hænger vi i træerne og hvisker<br />

Fakta<br />

HERFRA HVOR JEG STÅR<br />

SENERE SAMLES VI PÅ<br />

STRANDEN OG SER HAVENE<br />

SVØMME FORBI<br />

Til menneskeheden,<br />

tak<br />

for mit liv. I denne<br />

tilstand<br />

er et litteraturprojekt med forbindelse<br />

til <strong>Solidaritet</strong>. Ambitionen<br />

er at sætte fokus på en kritisk,<br />

vild og samfundsorienteret tendens<br />

blandt nye forfattere, som<br />

er vokset frem siden starten af<br />

2010'erne. Projektet arrangerer<br />

en række af oplæsninger/performances,<br />

og bidrager med digte og<br />

andre litterære indslag til herværende<br />

magasin. Der arbejdes desuden<br />

på en antologi, der præsenterer<br />

denne nye skrivning.<br />

<strong>Solidaritet</strong> | 47


Oprindelig bragt i SUFs medlemsblad Blomster og Barrikader<br />

SOLIDARITET & FÆLLESSKAB<br />

Venstrefløjen har brug for sine egne medier. Det bidrager vi til ved<br />

at lave et udog matisk og bredtfavnende papirmagasin. Her vil være<br />

reportager, analyser og debat i forhold til de aktuelle diskussioner<br />

og kampe, som føres på den danske og internationale venstrefløj.<br />

Vi er et lille non-profit græsrodsforetagende uden andet i ryggen<br />

end vores trang til at afskaffe kapitalismen.<br />

Tegn abonnement for kun 200 kroner på www.solidaritet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!