22272 - turistbrochure 2016 low

inzite

Hans Johansen Lindenovs gang og rustning.

Jacob Severin over kaminen med overligger af

grønlandsk fedtsten.

GUIDET RUNDVISNING PÅ DRONNINGLUND SLOT

Dronninglund Slots spændende ejere er blevet synlige!

På Dronningesalens blå silketapet hænger ovale malerier af de kongelige, Dronning Charlotte Amalie, som ændrede

slottets navn fra Hundslund til Dronninglund, og hendes datter prinsesse Sofie Hedvig, der foretrak Dronninglund og

Vemmetofte frem for at blivetysk-romersk kejserinde i Østrig-Ungarn.

I renæssancefløjen mod vest fortæller interiør og billeder om nogle af de andre betydningsfulde ejere.

Den lange forbindelsesgang prydes af 20 våbenskjolde fra bygherrens og hustruens slægter sammen med deres

legemsstore epitafium og en kopi af Hans Johansen Lindenovs rustning.

Tårnrummet med hvælvet loft er tilegnet Jacob Severin, der brugte det som kontor og derfra styrede Grønland fra 1735,

da Kongen havde tabt interessen, fordi Grønland ikke gav den indtægt, man havde forventet.

En hel sal er smykket med billeder fra Grønland, bl.a. de første akvareller fra indlandsisen, hvor Jacob Severins svoger

Lars Dalager allerede i 1752 som den første europæer trængte ind. Billederne er fra 1878 da der endelig igen var en

ekspedition inde på isen. En anden svoger, Mathias Ferslev, vandt over hollænderne og overtog deres fire skibe ved

Grønlands eneste søslag i 1739. Derfor er Grønland ikke hollandsk, men dansk,

og den danske konges splitflag ses på akvarellerne af 14 handelspladser grundlagt

1728-98.

Den magtfulde Grev Moltke, som lod Dronninglund ombygge i 1750’erne til det

nuværende barokanlæg, har fået et andet kontor.

Brigader Halling tjente sin store formue i Indien, begyndte i Trankebar, men

skiftede til engelsk militær og kom hjem med farvede tjenere.

Lidt mere jordnære var 1800-tallets ejere, indenrigsminister Kammerherre Erik

Skeel , hans barnebarn Carsten Erik Vilhelm von Hauch og Dronninglunds sidste

adelige ejer Hofjægermester Werner Schimmelmann, som solgte i 1916. De må

derfor nøjes med at dele en salon.

For guidet rundvisning på Dronninglund Slot med fortælling om ejere og bygningernes

udvikling fra 1100-tals nonnekloster til nutidigt slots-hotel henvises til

www.dronninglund-slot.dk

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 13

13

More magazines by this user
Similar magazines