KLIMAET UNDER KONTROL - Zibro

zibro

KLIMAET UNDER KONTROL - Zibro

ZIBRO KLIMA-ANLÆ

I fremtiden vil klimaændringerne give os

flere hedebølger og de langvarige perioder

med varme er utroligt energikrævende. Du

bliver træt og uoplagt af at bo i et drivhus

og situationen bliver ikke bedre af, at det

er svært at sove. Hér er et klima-anlæg den

perfekte løsning. Mens en ventilator bare

sætter varm luft i bevægelse, så køler og

fjerner et klima-anlæg den varme luft, sam-

tidig med, at det reducerer luftfugtigheden

og fjerner den indelukkede fornemmelse.

For at få et sundt indeklima er det også vig-

tigt at få renset luften.

Mobilt klima-anlæg

Et mobilt Zibro klima-anlæg kan anvendes mange

forskellige steder og er derfor den perfekte løs-

ning, hvis der ønskes hurtige resultater. Sæt stikket

i kontakten, før den medfølgende luftaflednings-

slange ud til fri luft og klima-anlægget er klart til

brug. Eftersom det mobile Zibro klima-anlæg kan

anvendes overalt, hvor der er behov for køling,

mærkes virkningen øjeblikkelig. På grund af det

unikke nedkølingssystem, som bruger kondens-

vandet til at køle motoren i klima-anlægget, behø-

ver Zibro klima-anlægget kun meget lidt strøm

for at fjerne varmen fra luften. Alt i alt en yderst

4 ZIBRO HOME MADE CLIMATES

MOBILE OG FAST MONTEREDE

energieffektiv opfindelse. Alle mobile Zibro klima-

anlæg er udstyret med et unikt 2- og 3-lags filter.

En varig løsning på væggen

Hvis du leder efter en permanent løsning til et

bestemt rum, så behøver du ikke lede længere

- Zibros vægmonterede klima-anlæg er den per-

fekte løsning. Den varmepumpe, som disse kli-

maanlæg bruger til at køle indeluften, kan også

anvendes til at hente varme ind udefra (ved en

temperatur udendørs ned til -15ºC). Denne måde

at opvarme rum på kræver lige så lidt energi som

køling og du vil meget oftere kunne slukke for

f.eks. fjernvarmen og spare på varmeudgifterne,

især om foråret og efteråret. På den indvendige

væg er der monteret en kompakt enhed med en

termostatfunktion, mens kompressorenheden er

monteret på den udvendige væg. Det lukkede

luftsystem og konstruktionen med en udvendig

enhed optimerer det vægmonterede klima-anlægs

kølekapacitet (især Inverter modellen). Med Zibro

SC-serien (med unik spanner Quick Connector) kan

en behændig gør-det-selv´er hurtigt spare hund-

redvis af kroner på installationsomkostninger.

Se side 10 for mere information om vore

fastmonterede klima-anlæg.

More magazines by this user
Similar magazines