kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Danskernes tro på hvorvidt udviklingsbistanden hjælper eller ej

Figur 3: I hvilken grad mener du, at udviklingsbistanden hjælper?

Alle tal er %

Udviklingsbistanden

hjælper i høj grad

12

9

10

13

Udviklingsbistanden

hjælper i nogen grad

37

34

36

37

Både og

17

20

18

17

Udviklingsbistanden

hjælper i lille grad

26

26

29

29

Udviklingsbistanden

hjælper slet ikke

4

5

Ved ikke

2

2

3

4

2015 2014 2013 2012

Danskernes tro på, at udviklingsbistanden hjælper, er igen stigende. Den negative udvikling fra de

sidste par år er derved blevet vendt blandt danskerne. I andet halvår 2015 angiver flere ligeledes, at

de mener, at udviklingsbistanden hjælper (i forhold til første halvår 2015).

Niveauet af danskere, der mener, at udviklingsbistanden gør en forskel, faldt til hhv. 46% i 2013 og

43% i 2014. I år opfatter danskerne i højere grad, at udviklingsbistanden gør en forskel. Niveauet er

steget til 49%, altså kun 1 procentpoint fra niveauet i år 2012.

Det er specielt de danske kvinder, der i 2015 mener, at udviklingsbistanden i større grad gør nytte

sammenlignet med tidligere år. Ligeledes er det de 56+ årige, som udgør den største andel af

danskere, der mener, at udviklingsbistanden hjælper.

Også danskere med en lang videregående uddannelse mener, at udviklingsbistanden i højere grad

gør nytte sammenlignet med danskere, der har en kort/mellemlang videregående uddannelse eller

lavere.

Q18. I hvilken grad mener du, at udviklingsbistanden hjælper?

© 2015– Side 11

Similar magazines