kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Danskernes holdning til forhold, der vedrører udviklingsbistanden

Figur 4: For hvert udsagn bedes du angive, hvor enig eller uenig du er

Alle tal er % Enig / Meget enig Uenig / Meget uenig

Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe andre

71

70

9

10

Udviklingsbistand kan være med til at begrænse antallet af

flygtninge fra fattige lande

62

62

15

15

Udviklingsbistand kan være med til at begrænse konflikter

og dermed skabe stabilitet i verden

Størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte

lommer

Udviklingsbistand er med til at fremme

menneskerettighederne i de pågældende lande

Udviklingsbistanden kan medvirke til at skabe en

klimavenlig udvikling, så klimaforandringerne begrænses

Hvis udviklingsbistanden skal skabe resultater i meget

fattige lande, må vi være villige til at risikere, at nogle

projekter kan slå fejl, eller at nogle penge ender i korruption

55

52

52

51

50

50

48

45

46

47

17

20

21

22

19

18

20

22

29

30

Udviklingsbistanden er med til at afskaffe fattigdom i verden

I stedet for at bruge penge på udviklingsbistand, burde vi

give udviklingslandene fri adgang til at sælge deres varer og

produkter til os

Udviklingsbistanden skal hjælpe de fattige lande til at blive

rigere, så de med tiden kan købe varer hos os

Jeg har tillid til, at den danske, statslige udviklingsbistand

bliver anvendt til fornuftige formål

Vi skal sikre velfærden i Danmark, før vi bruger penge på

udviklingsbistand

Jeg har tillid til, at der bliver ført god kontrol med, at den

danske statslige udviklingsbistand bliver anvendt korrekt

45

37

44

49

43

41

42

42

40

45

37

38

14

13

23

28

20

21

28

30

29

27

34

34

Problemerne i udviklingslandene er så store, at bistanden er

nyttesløs

19

19

54

55

De grå markeringer indikerer signifikante forskelle ift. resultater fra 2014.

Kilde:

Q19. I det følgende nævnes en række udsagn om forskellige holdninger til udviklingsbistandog hvilken betydning, den har. For

hvert udsagn bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i det pågældende udsagn

Enighed måles som Top2 = den samlede andel, der svarer ”enig” eller ”helt enig”

Svarmuligheden ”Ved ikke” har ikke været anvendt i undersøgelsen i 2013. Personer, der svarer ”Ved ikke” i 2014, er derfor ikke

inkluderet i tal for at skabe bedst mulig sammenlignelighed.

© 2015– Side 12

Similar magazines