kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Danskernes evne til at forholde sig til udviklingsbistand

Figur 6: Hvorfor kan det være svært at forholde sig til udviklingsbistand?

Alle tal er %

I tvivl om det gavner/hvad pengene går til

33

Manglende viden/information

23

Langt væk/fjernt fra hverdagen

23

Komplekst/uoverskueligt emne

12

Fokus på problemer i Danmark kommer først

11

Manglende interesse

2

Andet

14

Ved ikke

12

2015

Danskerne mener især, at det kan være svært at forholde sig til udviklingsbistand, fordi mange er i

tvivl om støtten overhovedet gavner, og hvad pengene går til. Dette gælder specielt blandt andet

den yngre del af befolkningen.

Kvinderne mener i højere grad også, at emnet ligger langt fra danskernes hverdag, hvorfor det kan

være svært at forholde sig til (26 % mod 19 % blandt mænd).

Q21. Vi ved fra andre undersøgelser, at danskerne har svært ved at forholde sig til udviklingsbistand. Hvorfor tror du, at det er

svært?

© 2015– Side 15

Similar magazines