kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Holding til forbrug på udviklingsbistand og underliggende

holdninger, der vedrører udviklingsbistanden

Figur 8: Holdning til brug vs. Underliggende holdninger

Alle tal er %

Q17. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på

udviklingsbistand?

For få penge Passende For mange penge Ved ikke

Størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte lommer

n = 740 n = 1294 n = 1257 n = 328

Uenig 45 24 6 10

Hverken eller 33 35 12 35

Enig 22 41 81 54

Udviklingsbistand kan være med til at begrænse antallet af

flygtninge fra fattige lande

Problemerne i udviklingslandene er så store, at bistanden er

nyttesløs

Udviklingsbistand er med til at fremme menneskerettighederne i de

pågældende lande

Udviklingsbistanden er med til at afskaffe fattigdom i verden

Vi skal sikre velfærden i Danmark, før vi bruger penge på

udviklingsbistand

Uenig 5 9 29 11

Hverken eller 14 20 30 25

Enig 82 71 41 64

Uenig 88 65 23 53

Hverken eller 9 28 34 36

Enig 3 7 43 11

Uenig 4 11 38 13

Hverken eller 21 32 35 41

Enig 75 58 27 46

Uenig 8 13 43 23

Hverken eller 20 35 36 35

Enig 71 52 22 42

Uenig 65 33 5 24

Hverken eller 27 43 16 51

Enig 9 25 79 25

I stedet for at bruge penge på udviklingsbistand, burde vi give Uenig 19 15 11 15

udviklingslandene fri adgang til at sælge deres varer og produkter til Hverken eller 52 47 27 50

os

Enig 29 38 62 35

Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe andre

Udviklingsbistand kan være med til at begrænse konflikter og

dermed skabe stabilitet i verden

Udviklingsbistanden skal hjælpe de fattige lande til at blive rigere,

så de med tiden kan købe varer hos os

Udviklingsbistanden kan medvirke til at skabe en klimavenlig

udvikling, så klimaforandringerne begrænses

Jeg har tillid til, at den danske, statslige udviklingsbistand bliver

anvendt til fornuftige formål

Jeg har tillid til, at der bliver ført god kontrol med, at den danske

statslige udviklingsbistand bliver anvendt korrekt

Hvis udviklingsbistanden skal skabe resultater i meget fattige lande,

må vi være villige til at risikere, at nogle projekter kan slå fejl, eller

at nogle penge ender i korruption

Uenig 2 3 21 4

Hverken eller 4 13 36 18

Enig 95 84 43 78

Uenig 4 8 36 11

Hverken eller 13 27 36 34

Enig 83 65 28 55

Uenig 17 16 25 22

Hverken eller 33 38 41 39

Enig 50 46 34 39

Uenig 5 14 37 17

Hverken eller 21 33 38 34

Enig 75 54 26 48

Uenig 7 13 58 24

Hverken eller 22 34 28 36

Enig 71 53 14 40

Uenig 10 20 63 28

Hverken eller 26 34 24 36

Enig 64 46 13 36

Uenig 8 20 51 30

Hverken eller 15 26 28 34

Enig 77 54 21 36

Q17. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand?

Q19. I det følgende nævnes en række udsagn om forskellige holdninger til udviklingsbistandog hvilken betydning, den har. For

hvert udsagn bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i det pågældende udsagn

© 2015– Side 17

Similar magazines