kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Opbakning, holdning til forbrug og holdning til forhold der vedrører

udviklingsbistanden

Der er tendens til, at holdninger til de underliggende forhold i høj grad hænger sammen med

holdningen til, hvorvidt staten bruger for mange eller for få penge på udviklingsbistand. Hvis man

mener, at staten bruger for mange penge på udviklingsbistand, vil man i høj grad også mene, at

størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte lommer. Ligeledes vil man i høj grad mene,

at den danske velfærd skal sikres, før det offentlige bruger penge på udviklingsbistanden.

Mener man omvendt, at staten bruger for få penge på udviklingsbistand, har man i høj grad tillid

til, at udviklingsbistanden kan være med til at begrænse konflikter og dermed skabe stabilitet i

verden, samt at udviklingsbistanden kan være med til at begrænse antallet af flygtninge fra fattige

lande.

Der er ligeledes naturligt stor sammenhæng med holdningerne til de underliggende forhold, og

hvorvidt man er tilhænger eller modstander af, at Danmark giver udviklingsbistand. Modstanderne

mener således i høj grad, at størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte lommer, samt

at vi skal sikre velfærden i Danmark, før vi bruger penge på udviklingsbistand. Tilhængerne mener

derimod i høj grad, at vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe andre, og at udviklingsbistand kan

være med til at begrænse antallet af flygtninge fra fattige lande.

Der er dog stor enighed blandt de forskellige grupper om, at udviklingsbistanden skal hjælpe de

fattige lande til at blive rigere, så de med tiden kan købe varer hos os.

© 2015– Side 18

Similar magazines