kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Der er generelt set store forskelle mellem danskernes opfattelse af

forholdene i udviklingslandene og de faktiske forhold

Der er flere steder tegn på øget optimisme / forbedringer blandt befolkningens opfattelse af

forholdene i udviklingslandene, men der er stadig langt mellem den reelle virkelighed og den

formodede virkelighed.

30% kender til, at Danmark bruger 16 mia. kr./0,8% af BNI årligt på udviklingsbistand (2015)*.

Dette er på niveau med de foregående år, 2014 og 2013. I forhold til 2014 er der færre personer (3

procentpoint), der formoder, at Danmark bruger mere, end tilfældet reelt er.

Der er langt færre mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse, end tilfældet var for 25 år

siden. Det er danskerne dog ikke overbeviste om. I lighed med både 2013 og 2014 er andelen, der

mener, at der er blevet flere fattige, større end andelen, der angiver færre fattige. Der er dog

sket en udvikling ift. 2014. Her var der 47%, der angav flere, hvorimod det i 2015 er faldet til 40%.

Danskerne er heller ikke overbeviste om, at 90% af alle børn i udviklingslandene kommer i skole.

Godt 55% af danskerne mener, at det kun er op til 30% af børn i udviklingslandene, der kommer

i skole. Dermed er der et meget stort spænd imellem formodning og virkelighed.

Der er næsten lige så mange piger som drenge, der kommer i skole. Også her vurderer

danskerne, at tallet er langt mindre. Niveauet i 2015 for danskernes vurdering herom er på

samme niveau som 2014.

10% af verdens befolkning (ikke kun udviklingslandene) har ikke adgang til rent drikkevand.

Hovedparten af danskerne formoder, at dette er 20-30%. Denne forskel er ikke så markant som

ved de øvrige spørgsmål, om end der er sket et lille fald siden 2014 på 1 procentpoint af danskere,

der formoder, at det er 10% af verdens befolkning.

Danskerne er meget delte i deres opfattelse af, hvorvidt myndighederne i de enkelte lande selv

er med til at styre, hvordan udviklingsbistand og det danske bidrag anvendes. Ses der på

segmenternes holdning, så er det især De negative og De skeptiske, der ikke mener, at de

lokale myndigheder er med til at styre, hvordan bidraget bliver anvendt.

Komplette resultater findes i rapportens Del2.

* I 2015 blev udviklingsbistanden tilpasset og endte på en samlet tilsagnsramme på 0,73 % af BNI.

© 2015– Side 20

Similar magazines