kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Danskernes kendskab til udviklingsbistand og udviklingslandene

I dette afsnit fokuseres på de underliggende parametre vedrørende viden om forholdene i

udviklingslandene og om udviklingsbistand generelt. I afsnittet præsenteres også danskernes

kendskab til organisationer, der arbejder med udviklingsbistand.

Når der spørges ind til kendskab og viden om de underliggende forhold, opnås et billede af

befolkningens subjektive formodninger. Det er således ikke nødvendigvis de korrekte tal eller

præcise kendskab til fakta, der er interessante men i stedet formodningerne om forholdene, da

disse hænger stærkt sammen med den overordnede holdning til udviklingsbistand.

© 2015– Side 22

Similar magazines