kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Kendskab til antallet af ekstremt fattige i forhold til for 20 år siden

Figur 11: Hvor mange færre eller flere ekstremt fattige mennesker tror du, at der er i

dag i forhold til for 25 år siden?

Alle tal er %

900 millioner færre

3

6

700 millioner færre

2

3

4

500 millioner færre

5

7

300 millioner færre

5

7

8

100 millioner færre

5

8

Samme antal

10

12

13

100 millioner flere

12

14

16

300 millioner flere

9

13

12

500 millioner flere

9

11

14

700 millioner flere

3

4

900 millioner flere

4

5

9

Ved ikke

13

16

16

2015 2014 2013

I forhold til 2014 er der i 2015 færre danskere – 7 procentpoint færre, der mener, at antallet af

mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse, er blevet højere i forhold til for 25 år siden.

Overordnet set mener danskerne altså, at der er blevet flere fattige i forhold til for 25 år siden.

Andelen af danskere, der mener, at der er blevet færre mennesker, der lever under

fattigdomsgrænsen, falder i takt med alderen. Således mener 43% af de 18-34 årige, at der er

blevet færre fattige, mens andelen blandt de 35-55 årige og de 56+ årige er på hhv. 27% og 26%.

Mænd udgør ligeledes en større andel af dem, der mener, at der er blevet færre mennesker, der

lever under fattigdomsgrænsen.

Q9. For 25 år siden var der cirka 1,9 milliarder ekstremt fattige mennesker i verden (mennesker, der lever under FN's

fattigdomsgrænse på 1,25 US Dollar - knap 7 kr. - om dagen). Hvor mange færre eller flere tror du, der er nu?

Grå markering angiver den korrekte svarværdi. I tilfælde af at der er et område, hvor opgørelse kan være vanskelig, er det den

svarværdi, der er konsensus omkring ‘bedste tilnærmelse’.

© 2015– Side 24

Similar magazines