kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Kendskab til myndighederne i de enkelte landes medbestemmelse i

brugen af udviklingsbistanden

Figur 16: I hvilken grad tror du, at myndighederne i det enkelte udviklingsland selv er

med til at styre, hvordan udviklingsbistanden anvendes?

Alle tal er %

Slet ikke

3

5

4

I nogen grad

24

28

32

Både og

21

23

27

I høj grad

26

26

31

I meget høj grad

8

10

10

Ved ikke

7

7

8

2015 2014 2013

36% af befolkningen opfatter i høj grad eller i meget høj grad, at myndighederne i det enkelte

udviklingsland har stor indflydelse på, hvordan udviklingsbistanden skal bruges. Dette er på niveau

med sidste år.

Kvinder mener i lavere grad end mænd, at myndighederne har indflydelse på, hvor bistanden skal

gøre nytte (33% mod 39% blandt mænd). Det samme gør sig gældende blandt aldersgrupperne,

hvor tendensen er, at jo yngre man er, des mindre grad mener man, at myndighederne har

indflydelse på bistanden.

Ligeledes er der en tendens til, at des længere uddannelse man har, des højere grad mener man, at

myndighederne i de enkelte udviklingslande har indflydelse på bistanden.

Q13. I hvilken grad tror du, at myndighederne i det enkelte udviklingsland selv er med til at styre, hvordan udviklingsbistanden til

landet anvendes?

© 2015– Side 29

Similar magazines