kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Uhjulpet kendskab til organisationer

Ved uhjulpet kendskab bliver respondenterne bedt om at nævne de organisationer, de har kendskab til, uden

nogen form for forslag eller hjælp.

Figur 18: Hvilke organisationer kender du, som arbejder med udviklingsbistand?

Alle tal er %

Dansk Røde Kors

Danida

Folkekirkens Nødhjælp

Unicef

Red Barnet

Læger uden Grænser

Mellemfolkeligt Samvirke

IBIS

Care Danmark

SOS børnebyerne

Dansk flygtningehjælp

Børnefonden

FN

WHO

Staten/Folketinget

Amnesty International

Udenrigsministeriet

Caritas

Plan Danmark

ADRA

Udviklingsministeriet

Andre

Ingen/Kan ikke nævne nogen

18

19

14

13

14

14

11

9

10

10

9

10

11

13

7

8

11

12

4

5

6

4

5

6

7

4

4

5

4

4

3

2

3

2

3

2

1

2

2

1

1

1

2

1

0

1

0

0

9

13

15

32

32

35

37

28

31

36

40

27

28

23

28

32

2015 2014 2013 2012

Q3. Hvilke organisationer – private eller offentlige – kender du, som arbejder med udviklingsbistand?

© 2015– Side 31

Similar magazines