kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Hjulpet kendskab til organisationer

Ved hjulpet kendskab bliver respondenterne præsenteret for en liste med organisationer, og de markerer

herefter, hvilke organisationer de har kendskab til.

Figur 19: Hvilke af følgende organisationer kender du eller har du hørt om i forbindelse

med udviklingsbistand?

Alle tal er %

Dansk Røde Kors

Folkekirkens Nødhjælp

Læger uden Grænser

Red Barnet

Dansk flygtningehjælp

91

91

92

90

88

89

90

89

88

89

91

88

87

86

87

84

81

82

Danida

Mellemfolkeligt Samvirke

Udenrigsministeriet

Care Danmark

IBIS

Caritas

29

30

33

30

27

27

30

28

21

21

57

56

58

54

72

75

79

78

68

69

74

74

ADRA

CISU

Kender ingen af de ovenstående

Andre

Ved ikke

1

1

1

0

5

9

1

2

1

2

2015

2014

2013

2012

Q4. Hvilke af følgende organisationer kender du eller har du hørt om i forbindelse med udviklingsbistand?

© 2015– Side 33

Similar magazines