kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Kendskabet til FN's verdensmål

Figur 20: Har du hørt om FN’s nye verdensmål?

Alle tal er %

2015

10 82 8

Ja Nej Ved ikke

10 % af befolkningen har kendskab til FN’s nye verdensmål. Kendskabet er højest (15%) i den yngre

aldersgruppe (18-34 år).

De 35-55 årige danskere er dem, som kender mindst til FN’s verdensmål. Her kender kun 7% til

målene.

Kendskabet til FN’s verdensmål er højere blandt de danske mænd end blandt de danske kvinder.

Kendskabet er på hhv. 11% og 9%.

På tværs af uddannelsesniveauer kender dem med lang videregående uddannelse mere til FN’s

verdensmål end dem med kort/mellemlang videregående eller lavere uddannelse.

Q5. Har du hørt om FN’s nye verdensmål?

© 2015– Side 35

Similar magazines