kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 2 – Danskernes kendskab til udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene

Kendskabet til FN's verdensmål

Figur 22: Hvad tror du, at Danmark arbejder særligt på at få med i de nye mål?

Alle tal er %

At alle får mulighed for skole og uddannelse

56

At alle får adgang til rent drikkevand

At skabe en bæredygtig udvikling og grøn vækst i alle lande

At alle får adgang til et rimelig godt sundhedsvæsen

At alle mænd og kvinder får lige rettigheder

At afskaffe hungersnød

At skabe fred og stabilitet i alle lande

At alle får fuld politisk og religiøs frihed

At udrydde malaria

At udviklingslandene får bedre transport og veje

At slette de fattigste landes gæld

At alle får adgang til telefon og internet

Andet

Ved ikke

0

2

5

7

12

16

21

32

35

35

34

43

54

2015

Danskerne mener især, at der er tre forhold, som Danmark arbejder særligt på at få med i de nye

mål. Det er skole/uddannelse, rent drikkevand samt bæredygtig udvikling og grøn vækst i alle

lande.

Specielt kvinderne mener, at Danmark arbejder særligt på skole/uddannelse og adgangen til rent

drikkevand (hhv. 59 % vs. 52 % og 56 % vs. 51 %). Andelen af danskere i den øverste aldersgruppe,

56+ år, mener også i højere grad, at Danmark arbejder særligt på adgangen til rent drikkevand.

Q7. I år skal alle lande mødes i FN og enes om en række nye verdensmål. Hvad tror du, at Danmark arbejder særligt på at få med i

de nye mål? (De danske prioriteter er markeret med grå baggrund i figuren).

© 2015– Side 37

Similar magazines